23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    V živote často robíme svoju voľbu nie podľa Božej vôle, ale podľa vlastnej chuti a vlastných rozmarov, podľa vlastnej pohodlnosti a malodušnosti. Nezvykli sme si pozerať sa hore, na hviezdu, ale máme vo zvyku zapáliť si vlastnú sviečku, ktorá dáva malé, pritlmené svetlo, svetlo, ktoré nás vovedie do hraníc vlastného egoizmu.

~A. M. G. Dorronsoro ~

11.03.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť997 reakcie0
(Share 275 0)


Téma: Mt 5, 38-48

Homília

      Rozprávky nám citlivo rozprávajú o múdrosti.
      Jedna Andersonova rozprávka nám hovorí o starej Rusalke.
      Každých sto rokov si musela natierať tvár zázračnou masťou, aby omladla a bola zas krásna. Ale raz, po mnohých storočiach, sa jej masť minula. Zostala jej už iba na jednu tvár. Keď sa potom podívala z jazera na svet s tou krásnou tvárou, voda bola kľudná, nebo modré, slnko pekne svietilo a všetko bolo v poriadku. Keď sa jej vynorila druhá tvár, strhla sa búrka, vlnobitie, víchrica a mnoho lodí stroskotalo.

      Podobne ako túto Rusalku s dvoma tvárami by sme si radi často predstavili i Božiu spravodlivosť. Láskavú a odpúšťajúcu – a to po 365 dní v roku – vo vzťahu k nám alebo k našej rodine, prípadne k našim priateľom. Naopak, len trestajúcu a spravodlivú k tým, ktorých považujeme za svojich nepriateľov, prípadne za nepriateľov našej rodiny, našich priateľov. Áno, to by sme si veľmi často priali a zatiaľ čítame vo svätom evanjeliu, že nebeský Otec dáva vychádzať svojmu slnku na dobrých i zlých, a posiela svoj dážď spravodlivým i nespravodlivým. A nielen to. Pán Ježiš si praje od nás rovnaký a milujúci postoj. Tomu, kto ťa prosí – daj, od toho, čo si chce od teba vypožičať niečo, neodvracaj sa!

      Nuž čo, dokonalí by chceli byť všetci, či to už hovoríme nahlas, alebo nie, a to vo všetkom, čo máme i čo sme. Prajeme si dokonalé zdravie, dokonalé životné prostredie pre sebarealizáciu. Všetko si prajeme dokonalé, a to hneď teraz, hneď bez konca.
      Vo Svätom písme nájdeme trochu iný návod na dokonalosť: Miluj svojich nepriateľov. A aby nikto nemohol vyhlásiť, že za svoje city nemôže, je hneď na niekoľkých prípadoch vysvetlené, že nejde o city, ale o skutky. Aj v dnešnom evanjeliu čítame: „Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu i druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve“ (Mt 5,39–41).
      Toto nám pripadá ako niečo typicky dávnoveké. Budeme učene vykladať, že predtým bol taký človek veľmi cenný, že to bol veľký majetok, o ktorý by sa bol človek ochotný súdiť. Budeme vysvetľovať, že vtedy, za starších čias, poslovia vladárov mali právo vziať si bezplatného sprievodcu, ktoréhokoľvek poddaného a ten musel ich sprevádzať požadovaný počet míľ. Toto všetko budeme učene vykladať, a pritom nám unikne maličkosť: toto všetko sú len príklady.
      Ako by sme však odpovedali, keby vo svätom evanjeliu boli príklady len trochu pozmenené – príklady z nášho prostredia. Takéto: Keď ťa niekto predbehne v rade, nerob kvôli tomu hádku a krik. Keď ťa niekto nemilosrdne kritizuje, neodplácaj sa rovnakými, alebo ešte horšími slovami, alebo skutkami. Keď ťa niekto na základe svojej ohovárky predbehol v životnom fronte, potom...
      Ja viem, že v tomto okamihu sa v nás začína všetko búriť. Tu by sme očakávali z Božej strany zázrak – zákrok, aby bol prísny, spravodlivý a trestajúci, aby nám – tým ukrivdeným chudákom – získal zadosťučinenie. Nech ide o susedov vo veci sporu ohľadom presahujúcich konárov stromu, alebo o spolupracovníkov, ktorí dostali nezaslúžene, alebo skôr pridané k platu, alebo o súrodencov, ktorým rodičia nechali nespravodlivo o prst viac, naše prianie by bolo: Nech Pán Boh všemohúci, ktorý je Láska sama, teraz sa chvíľku k mojej ukrivdenej maličkosti chová ako tá Rusálka s tvárou, na ktorú jej už masť nestačila. Pokiaľ by sa to týkalo nás, aj s prípadmi našich nových a nových sklamaní, vtedy nech Pán Boh zástupov ukáže len tvár dobrú a milosrdnú.

      Keď sa Karol Foucauld, moderný hľadač kresťanskej špirituality, rozhodol postaviť svoju pustovňu v Beni Abés, staval ju tak, aby mohol žiť trvale v prítomnosti Boha, ale súčasne aj v prítomnosti ľudí. Pri stavbe ohrady okolo svojho príbytku neprestúpil výšku pol metra, aby tak umožnil obyvateľom oázy navštíviť ho kedykoľvek v prípade potreby.
Brat Karol od Ježiša súčasne pochopil, že k ozajstnej kresťanskej láske je potrebné veľa duchovnej sily, ktorú čerpal z hlbokej viery.
      I láska sa môže unaviť ustavičným dávaním. Ľudia si radi rozprávajú, že sa navzájom milujú, ale ak to trvá dlhšie a ľudia nás neustále potrebujú, zvyknú si spoliehať sa len na nás. Nie je to obtiažne dať raz plášť chudákovi. Vtedy sme pripravení napodobniť svätého Martina. Blesková láska je láskou, o ktorej snívame. Potrebujúci odíde a keď ho nevidíme, spomienka nás dlho teší. Ale ak nás ľudia stále potrebujú, potom je to už ťažšie. Nie je to vôbec ľahké, naozaj a v celom životnom zameraní žiť podľa príkazu: milujte všetkých, teda aj včítane nepriateľov. Sú ľudia, ktorí v krátkosti naplnili dlhé roky. V mladosti vedeli i v najkrajnejších situáciách konať podľa tohto príkazu. Sú však ľudia, s ktorými Boh skúša svoju trpezlivosť dlhšie, pokiaľ je ešte nádej, že by to mohli raz pochopiť.
      Ako dlho bude trvať u nás, než prijmeme nielen vedome, ale i s vnútornou dobrou vôľou a ochotou toto Kristovo prikázanie? Prikázanie lásky do krajnosti. Prikázanie, ktoré neznamená nič iné, ako dať svietiť slnku svojej lásky na všetkých ľudí, a to podľa vzoru nebeského Otca.

      I my sa stretávame s trpiacimi a nešťastnými ľuďmi, ktorí niekedy potrebujú našu pomoc. Často stačí kľudné slovo, láskavý úsmev, stisk ruky, alebo iný prejav našej účasti, aby spoznali, že nie sú osamotení. Ak sme naozaj deťmi Božími, a teda deťmi svetla, prejaví sa to v našej láske k blížnym.
      Svätý Pavol v Liste Rimanom pripomína: „Láska nerobí zle blížnemu“ (Rim 13,10).

      Bratia sestry, odplácať dobro zlom – je diabolské. Odplácať zlo zlom – je živočíšne, teda pudové. Odplácať dobro dobrom – je ľudské. Ale odplácať zlo dobrom – je hodné Božích detí, ktorými podľa slov apoštolov máme byť.
      Buďme dokonalí, ako je dokonalý náš Otec nebeský. Amen.


      Inšpirácie: Mt 5, 33-42 / Mt 5, 43-48
      Kartotéka: Mt 5
12.06.2003 | Čítanosť(3866)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3666)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3562)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet