10.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nech je stokrát požehnané utrpenie, ktoré ma priviedlo k Nemu!

~Fr. Coppée ~

11.03.2005 - Miron
čítanosť763 reakcie0
(Share 210 0)


Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

Homília

AI      V poslednom desaťročí sa v našej spoločnosti veľmi udomácnilo používanie frázy o „prevracaní kabáta“. Máme tým na mysli tých, ktorí utekajú z jednej politickej strany do druhej, podľa toho, ktorá je práve pri moci. Najzreteľnejšie to bolo práve po roku 1989, keď sa z horlivých komunistov stávali cez noc horliví demokrati. I keď takéto správanie si rozhodne nezaslúži pochvalu, predsa mu len nemožno uprieť akúsi múdrosť. Človek si volí to, čo mu dáva šancu na úspech. A úspech prináša pocit dôležitosti, veľkosti. Nie každý však dosiahne úspech, nie každý dosiahne veľkosť.
KE      Kristus však dáva možnosť vyniknúť, stať sa veľkým, každému. Ale ako sme už u neho zvyknutí, potrebujeme „obrátiť kabát“ iným smerom, než ako nám velí ľudská múdrosť. Kristus nám totiž hovorí: „Kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých“ (Mk 10, 44).
DI      Tomuto poučeniu predchádzala žiadosť jeho učeníkov, Jakuba a Jána. Títo chceli od Krista prísľub, že budú mať účasť na jeho sláve. Ich zmýšľanie bolo ovplyvnené vtedajšou predstavou príslušníkov vyvoleného národa. Mesiáš v ich chápaní bol kráľ, ktorý oslobodí Izrael od všetkých nepriateľov a umožní mu veľký rozkvet. Úloha Mesiáša bola obmedzená na nastolenie čisto pozemského kráľovstva.
      Zabedejovi synova, Jakub a Ján, vo svojom srdci už dávno uznali Krista za očakávaného Mesiáša. Ale nepodarilo sa im ešte preniknúť celkom do zmyslu jeho poslania. V zajatí vtedajších predstáv čakali na chvíľu, kedy sa ujme vlády. A preto, celkom v zhode s ľudskou múdrosťou sa snažili zabezpečiť si popredné postavenie.
      Ježiš Kristus im tento postoj nezazlieva, ale poúča ich a ukazuje, v čom spočíva pravá veľkosť.
PAR      Boh má skutočne iný pohľad na veci než človek. Ak pre človeka slúžiť znamená určitú degradáciu, umenšenie osobnosti, pre Boha slúžiť znamená cestu k veľkosti. Na túto zásadu prudko reagoval nemecký filozof E. Nietzsche. Nazval kresťanstvo náboženstvom slúžok a otrokov. A podobne aj mnohí kresťania by túto zásadu najradšej z evanjelia vymazali.
      My sa však môžeme oprieť o poznanie života veľkého množstva ľudí v histórií Cirkvi, ktorých dnes svet ešte stále pozná. Dokonca ich oslavuje ako velikánov, ktorí svetu dali veľmi mnoho. Skúmanie života týchto velikánov však prinesie zaujímavý poznatok: v ich živote nenájdeme stopu po ľudskej múdrosti, ktorá vyhľadáva úspech a veľkosť. No nájdeme čnosť skromnosti, ktorá im pomáhala žiť podľa Božej múdrosti. A tá vedie cez službu lásky k blížnemu k skutočnej veľkosti.
MY      Skúsme sa pre povzbudenie pozrieť na dve epizódky zo života jedného z týchto velikánov.
      O sv. Tomášovi Akvinskom vieme, že bol mimoriadne nadaný. Ale už ako študent mal pred očami príklad poníženého Ježiša Krista a usiloval sa byť aj on skromný. Najčastejšie tak, že skrýval pred spolužiakmi svoje vlohy. Keď sa o niečo hádali a on vedel riešenie, mlčal ako keby nevedel nič. Spolužiaci si to vysvetľovali, že je sprostý. A volali ho „nemým volom“. Jeden spolužiak sa dokonca podujal, že mu bude dávať pomocné vyučovanie, aby mu ešte raz vysvetlil, čo sa v škole učili. Tomáš to v skromnosti prijal. A to bolo vo veku, keď sa chlapci radi vynášajú a vystatujú nad iných. Raz sa však stalo, že jeho profesor Albert Veľký dal mu pred triedou veľmi ťažkú úlohu. Tomáš odpovedal s prehľadom a jasne. Všetci spolužiaci sa čudovali. Profesor povedal: „Nazývate ho nemým volom, ale bude z neho veľký učenec, takže jeho učenie bude zaznievať po celom svete.“ Tak sa stalo. A keďže od malička sa cvičil v skromnosti, bol skromný aj vtedy, keď už bol slávnym vedcom.
Raz sa prechádzal po chodbe bolonského kláštora a pritom študoval. Stretol ho rehoľný brat, ktorý ho nepoznal a povedal mu:
      „Prior mi dovolil ísť do mesta. Ale rozkázal, aby som požiadal o sprevádzanie prvého brata, ktorého stretnem. Prosím vás, poďte so mnou!“ Tomáš mu hneď vyhovel. Rehoľný brat s ním zaobchádzal ako so seberovným. Nútil ho, aby sa ponáhľal zarovno s ním a keď nevládal, hneval sa, pokrikoval na neho: „Ste lenivý? Nechce sa vám?“
      Tomáš mu nevrátil nijaké zlé slovo. Ale ľudia v meste poznali Tomáša ako učeného a svätého. Keď videli a počuli, ako sa k nemu správa rehoľný brat, ktorýsi mešťan si zavolal brata bokom a povedal mu: „Či neviete, že ten, čo vás sprevádza, je Tomáš Akvinský?“ Brat sa preľakol, lebo počul o učenosti a sláve Tomáša, vrátil sa k nemu a vrúcne ho odprosoval, no Tomáš ho tíšil slovami: „Nechajte to, brat, pred Bohom sme všetci rovnakí.“ Ľudia, čo to videli, povzbudili sa z Tomášovej skromnosti. (Fermentum 1996, č. 7, s. 35.)
ADE      Pokušenie k márnej svetskej sláve bolo jedným z pokušení, ktorým diabol pokúša nášho Spasiteľa na púšti. Ani my nie sme ochránení pred týmto pokušením. Preto prijmime s dôverou dnešné poučenie Ježiša Krista, pestujme skromnosť a s láskou slúžme svojim blížnym. Takto môžeme dosiahnuť skutočný úspech a veľkosť pre svoj život.

      Inšpirácie: Mk 10, 35-45
12.06.2003 | Čítanosť(2552)
Mk 10, 1-16
12.06.2003 | Čítanosť(2272)
Mk 10, 17-27
12.06.2003 | Čítanosť(2129)
Mk 10, 35-45


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet