13.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Svedomie je teda v hlavnej miere základom vnútornej dôstojnosti človeka a zároveň aj jeho vzťahu k Bohu.

~Ján Pavol II.~

11.03.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1257 reakcie0
(Share 245 0)


Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

Homília

      Iste je to múdre Božie riadenie, že nikto z nás nevie čas, miesto a spôsob smrti. Ak by sme mali toto vedomie, ochromilo by to náš život, a hádam by sa s tým ani nedalo žiť.
      V pôstnej dobe sa s Kristom pokúšame zdieľať všetky zastavenia jeho bolestnej cesty, všetky stavy, ktoré musel pre nás prežiť. Ale tu je jeden stav nami nepochopený a tak vlastne aj nezdeliteľný. Je to skutočnosť, že Ježiš vedel presne čas, miesto i spôsob svojej smrti.
      Dnešné čítanie zo sv. evanjelia nám hovorí, že Ježiš ide na svoju poslednú cestu do Jeruzalema a že už po tretíkrát predpovedá, čo ho v tomto meste očakáva. Apoštolom, ktorí s ním kráčali, povedal: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, vysmejú ho, opľujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych“ (Mk 10, 33-34).
      Nemôžeme vedieť, čo sa dialo v Kristovom vnútri, najmä, keď počas svojho pozemského života videl bežnú popravu otrokov na kríži. V tom čase to bol bežný trest smrti pre previnilých. Obnažené tela zomierali v kŕčovitých bolestiach a výkrikoch v niekoľko hodinovom umieraní. Kristus vedel, že aj jeho čaká takáto bolestná smrť, pretože preto prišiel na svet, aby takouto bolestnou smrťou vykúpil svet z hriechov. Bol to Boží plán vykúpenia ľudského pokolenia.
      Napriek tomu, Kristov život nie je uzavretý a ochromený. Naopak, je naplnený láskou, k všetkým, aj k tým, ktorí ho mučili a ukrižovali. Preto evanjelista dodáva, že sa na tejto poslednej ceste akoby ponáhľal. Akoby nemal pokoja, kým tento Boží plán nesplní. Bola to naozaj Božia láska, ktorá milovala až do konca.
      Dánsky básnik Jakobsen vo svojej novele opisuje scénu ukrižovania Ježiša Krista na Golgote. Boží Syn, ktorý visí na kríži, vidí, že ľudia nie sú hodní tohto vykúpenia. Preto vytrhol ruky i nohy a zostúpil z kríža. Roztrhol svoje rúcho s najväčším hnevom a odišiel do neba. Kríž zostal prázdny a dielo vykúpenia nebolo nikdy dokončené.
      Tak by iste bolo, keby Kristus bol ako my. Ale on zostal na kríži – a zostal až do konca – kým nepovedal: Dokonané je! Až potom vydýchol, vypustil ducha. V jeho srdci horela Božia láska a tá nepozerá na prítomnosť.
      S takouto veľkou láskou sa možno stretnúť v Kristovi po celý jeho život. Už pri Poslednej večeri povedal svojim učeníkom: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13). Táto jeho láska k nám je vyjadrená jeho bolestnou smrťou na kríži, ktorá sa stala vykupiteľskou smrťou ľudského pokolenia.
      Nech nám tento príklad nášho Spasiteľa dá silu, aby sme mohli pochopiť jeho lásku, počúvať jeho slovo a rásť vo svätosti. Sv. Augustín hovorí o sile Božej lásky, že tak, ako ľudia starnú hriešnymi starosťami, tak mladnú vplyvom lásky. Pochopme túto Božiu lásku, aby sme dokázali ňou žiť, dávať ju všetkým a vedeli milovať každého – podľa Kristovho príkladu.

      Inšpirácie: Mk 10, 35-45
12.06.2003 | Čítanosť(2556)
Mk 10, 1-16
12.06.2003 | Čítanosť(2273)
Mk 10, 17-27
12.06.2003 | Čítanosť(2131)
Mk 10, 35-45


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet