17.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Zdráhal by som sa veriť v Boha, ktorého by som mohol pochopiť.

~Graham Green~

09.03.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1176 reakcie0
(Share 270 0)


Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26, 14–27,66

Homília

      Kto z nás by nepoznal slová pašií o umučení a smrti Pána Ježiša? Počas pôstneho obdobia sme často rozjímali o známych udalostiach nášho vykúpenia a modlili sa krížovú cestu. Každé zastavenie, každá osoba z krížovej cesty sa znova a znova dotýka všetkých nás.
Vedeli by sme vymenovať hlavné postavy, ktoré sa dotýkajú udalosti okolo nášho vykúpenia z dnešného evanjelia? Vieme, že každý evanjelista opisuje udalosti svojím spôsobom. Nie každý evanjelista má tie isté osoby.
      Ako ich uvádza evanjelista svätý Matúš? Najprv si všimnime záporné postavy: Judáša Iškariotského, Kajfáša, Piláta a Barabáša. Kladné postavy: Peter, Šimon z Cyrény, Mária Magdaléna, Mária Jakubova, Jozefova matka, matka Zebedejových synov, Jozef z Arimatey, Zebedejoví synovia, Jeremiáš a Hrnčiar.
      Menovite iné mená apoštol Matúš, ktorý je autorom dnešného evanjelia, priamo nespomína. Iba náznakovo ďalšie – veľkňazov, istého človeka, Dvanástich, zástup vojakov, veľkňazovho sluhu, falošných svedkov a iných.
      Pašie predstavujú tieto osoby tak, aby sme si pri počúvaní uvedomili, čoho by sme sa mali chrániť, keď chceme získať spásu svojej duše. A taktiež vidieť správanie tých, ktorí zostali Ježišovi vždy verní, alebo sa zmenili, a tak máme pracovať aj my na svojej spáse.
Judáš Iškariotský – jeden z Dvanástich – pravdepodobne najviac vzdelaný muž. Nedokázal si rozkázať v lakomstve a sebectve. Hriech plodí nový hriech. Zradí Ježiša, aj keď nemal na to dôvod, pretože Ježiš ho miloval rovnako ako ostatných apoštolov. Vlastné hriechy ho priviedli k činu, že sa obesil.
      Memento pre nás: Zabrániť v začiatkoch hriechu lakomstva.
      Kajfáš – v tom čase veľkňaz. Muž vzdelaný, zastupujúci Zákon, vysvetľoval Božie slovo. Pritom bol karierista a sebec. Neváha i keď vie, že nerobí dobre, aby urobil všetko preto, aby sa zbavil Ježiša. Kul proti Ježišovi sprisahanie.
      Upozornenie pre nás: Chrániť sa hriechu pýchy.
      Pilát – Riman, ktorý je poverený cisárom udržiavať poriadok v tomto kúte Rímskej ríše; dozerať na platenie poplatkov do cisárskej pokladne. Bol pohan a drsný vojak. Pravdepodobne vzdelaný. A predsa mu história vyčíta, že mal strach a bol zbabelý dať Ježišovi život. Neospravedlňuje ho ani gesto – umytie rúk.
      Zamyslenie pre nás:
      Poznám deväť cudzích hriechov?
      Viem ich vymenovať?
      Nedopúšťam sa aj ja týchto hriechov vedome a dobrovoľne: mlčať pri hriechu iného, schvaľovať hriech iného, dávať radu na hriech iného...
      Barabáš – jedným slovom – zločinec. Vyvolal vzburu a dopustil sa vraždy. Správny Žid? Chcel slobodu národa. Ale nenávidel rímskych okupantov. Čoho sa máme chrániť z jeho života? Jedným slovom hriechu, hnevu. Pretože hnev sa nezastaví pred násilím a taktiež nie pred vraždou.
      Veľa sa môžeme naučiť od:
      Apoštola Petra – keď si uvedomíme svoje zlyhanie, zradu, vtedy úprimné slzy pokánia urobia to, že Ježiš nám náš hriech nepripomenie.
      Šimona z Cyrény – skutky, aj keď zo začiatku nepríjemné a zdajú sa nám ťažké, ale keď ich začneme robiť s láskou k Bohu, Boh sa nám štedro odmení.
      Márii Magdalény – Boh veľa odpustí, keď vidí, že sme vstúpili do seba, zriekli sme sa ďalšieho hriešneho života a robíme pokánie. Kto veľa miluje, mnoho sa mu aj odpustí.
      Márii Jakubovej a matky Jozefa – aj vtedy, keď iní opustia, rozutekajú sa, oni nezabudnú na to, že im Ježiš prejavil lásku. Milujú, aj keď veľmi trpia.
      Matky Zebedejových synov – dala si veci od Ježiša vysvetliť. Prijala ich, zmenila svoj postoj k pominuteľným hodnotám a dala prednosť duchovným, večným.
      Zebedejových synov – oplatí sa opustiť otca, loď i najatých robotníkov. U Ježiša našli oveľa viac, hoci najprv museli zomrieť za Krista.
      Proroka Jeremiáša – postava zo Starého zákona. Byť vnímavý na Boží hlas v nás. Vedieť sa otvoriť Duchu Svätému. Vedieť prijímať dary Ducha Svätého. Byť nástrojom v Božom pláne.
      Hrnčiar – nemal nijakú priamu účasť, ale jeho pole poslúžilo. Vedieť v správnom čase, vhodne a taktne poslúžiť.
      Pravda, dalo by sa aj inému naučiť od spoluaktérov pri uskutočňovaní našej spásy, ktorá sa zrodila Kristovým utrpením a smrťou.
      Každý vo vzťahu k Ježišovi budeme odmenení alebo potrestaní. Sme predsa slobodní ľudia. Spása našej duše je v našich rukách. Sme oslovení, aby sme na svojej spáse neprestávali pracovať, pokiaľ žijeme v tomto živote. Nečakajme odmenu na zemi. Ježiš nám ju pripravil u Otca.
      Vernosť Bohu sa vyplatí. Boh často umožní spoznať lásku k nemu už tu na zemi.
      Bolo to za čias Francúzskej revolúcie. Počas plienenia sa zničili veľké hodnoty. Peter Moulin si mnohé cennosti poodnášal domov. Žena sa potešila svietniku, výšivke a iným veciam, čo priniesol manžel. Keď z vreca vytiahla kríž, odhodila ho v pivnici so slovami: – Táto bezcenná haraburda už nikoho nepoteší. – Roky prešli. Už nevládol Napoleon. Vnúčatá Petra Moulina robili v pivnici a dome poriadok. Tak sa čierny kríž dostal na dražbu.
      V tom čase hľadal prácu Andrej Rosin. Kedysi chcel byť kňazom. Nedostal však miesto predavača, pretože nemal slušné šaty. Nemal na lepšie šaty peniaze, a tak ho šéf neprijal. Vtedy sa stretnol s úspešnejším priateľom. Poradil mu, aby šiel k starinárovi, že videl tam niečo na neho. Andrej vysypal na stôl obsah peňaženky. Celkom 43 frankov. Nestačilo to na šaty. Obchodník–starinár sa zasmial a ako správny obchodník, ktorý dokáže všetko predať, ponúkne Andrejovi čierny kríž. Dám vám ho za 10 frankov. – Kto dnes potrebuje kríž? – pomyslel si Andrej. Keď však videl výsmech nad krížom na tvári starinára, niečo sa v Andrejovom srdci pohlo. Kríž dostal za 8 frankov. Doma z dlhej chvíle si sadol a začal ho čistiť od prachu a špiny. Ako sa prekvapil, keď podstavec sa zaskvel. Kríž bol z rýdzeho zlata, aj so značkou zlatníka Bonaventúra Celliniho. Keď oči zlatníka spočinuli na kríži, ktorý mu ponúkol Andrej, jeho ústa bez uvažovania povedali: – Kúpim ho od vás za 60 000 farankov. –
Boh vedel, komu má podarovať tento poklad. O tejto udalosti vieme z úst samého Andreja Rosiniho, úspešného kňaza, ktorý dokázal mnohým svoju lásku slovom i skutkom.
      A čo sa týka nás, či necítime, že dnešná nedeľa a celý nastávajúci Svätý týždeň sú pre nás veľkým pokladom? Uvedomujeme si, že naša spása je viac, ako ohodnotil zlatník kríž. Naša spása sa nedá vyvážiť ničím a nikým na zemi. Viac ráz si preto v tomto týždni pripomenieme: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! Budeme to hovoriť nielen zo zvyku, z tradície, pohybom perí, ale predovšetkým s vierou v srdci. Rozhodne my dnes nepatríme do davu, ktorý volá Ježišovi: Hosanna! – aby na Veľký piatok sa dovolával: Smrť, ukrižuj ho!
      Preto sme si pripomenuli, ako sa nechceme či sa chceme správať na jednotlivých príbehoch z udalosti drámy vykúpenia i po nej.
      Poprajme si, aby sme tento čas milostí, ktorý prežívame, všetci mohli čo najlepšie využiť pre svoju spásu. Amen.

      Inšpirácie: Inšpirácie- Mt 26, 1-16 / Inšpirácie- Mt 26, 16-25 / Inšpirácie- Mt 26, 26-46
      Kartotéka: Mt 26
12.06.2003 | Čítanosť(2869)
Mt 26, 26-46
12.06.2003 | Čítanosť(2451)
Mt 26, 47-68
12.06.2003 | Čítanosť(2438)
Mt 26, 1-16


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet