11.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ako vodca a veliteľ armády si rozloží tábor, vyskúma sily alebo plán pevnosti, ktorú chce dobyť, a zaútočí na ňu zo slabšej strany, práve tak aj nepriateľ ľudskej prirodzenosti nás obchádza zo všetkých strán, skúma všetky naše božské, základné a mravné čnosti a tam nás napadne a usiluje sa nás dostať do svojej moci, kde sa mu javíme slabšími a biednejšími vzhľadom na večnú spásu.

~sv. Ignác z Loyoly~

19.02.2005 - Miron
čítanosť732 reakcie0
(Share 178 0)


Téma: Boh je pravým kráľom v Izraeli / Mt 1, 1-17

Myšlienky... 62/2005

      Izraelský národ Starého zákona je Božím ľudom, kráľovstvom, Božím vlastníctvom. Od povolania Abraháma môžeme vnímať túto Božiu vládu nad Izraelom, ktorá sa vyznačovala nesmiernou starostlivosťou Boha o svoj ľud. Božou prozreteľnosťou je Jozef povýšený v Egypte, Božím vedením národ vychádza z egyptského otroctva. Ide na jeho čele ako svetelný alebo tmavý stĺp, živí ich pokrmom a napája vodou. V zmluve uzatvorenej medzi Bohom a vyvoleným národom na Sinaji je táto Božia vláda zreteľne sformulovaná: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa!“ (Ex 20, 2-3). Mojžišovi prikázal, aby zvestoval Izraelitom tieto slová: „Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol sem k sebe. Ale teraz budete očúvať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym, majetkom... budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom“ (Ex 19, 4-6).
      Až do doby proroka Samuela sa Izraeliti uspokojili s touto Božou vládou nad národom. Pod vplyvom okolitých národov zatúžili po pozemskom kráľovi. Boh vychádza v ústrety tejto túžbe svojho národa a dáva Samuelovi príkaz, aby pomazal Saula za prvého izraelského kráľa. Po zlyhaní Saula zas Dávida. Izraelský národ mal po trpkých skúsenostiach s pozemskými kráľmi pochopiť, že jeho poslaním nie je zakladať pozemské kráľovstvo, ale Božie, kde sa bude uplatňovať Boží zákon a teda aj Božia vláda. Izraelský kráľ mal byť Božím zástupcom, preto nemohol si privlastňovať, že je stelesnením nejakého božstva, ako tomu bolo v okolitých krajinách. Izraelský kráľ mal byť Božím reprezentantom, úplne podrobený Božiemu slovu, ktoré hlásali proroci do času, kým príde prisľúbený Mesiáš a ujme sa vlády.
      Keď Dávid ujednotil kráľovstvo a chcel postaviť Boží chrám, Boh odmietol túto jeho túžbu a skrze proroka Nátana Dávidovi hovorí, že on jemu vybuduje dom tým, že mu dá potomka, ktorý bude trvale vládnuť nad Izraelom: „On postaví môjmu menu dom a ja upevním trón jeho kráľovstva naveky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. (...)Tvoj trón bude upevnený naveky“ (Ex 7, 13-14.16). Toto prisľúbenie sa azda z časti týkalo Šalamúna, ktorý postavil v Jeruzaleme chrám pravému Bohu. No nepochybne sa vzťahovalo na Mesiáša, pretože len o ňom môže platiť, že „naveky bude kraľovať“ (Lk 1, 32). Ježiš je tým nasledovníkom na Dávidovom tróne. Nie je už však iba Božím zástupcom, ale priamo Božím Synom. Je kráľom nad kráľmi a to nielen nad Izraelom, ale aj nad ostatnými národmi.

      Inšpirácie: Mt 1, 1-17
20.06.2003 | Čítanosť(4777)
Téma: Vianoce / Mt 1, 22
20.06.2003 | Čítanosť(3763)
Téma: Vianoce / Mt 1, 22
12.06.2003 | Čítanosť(9957)
Mt 1, 1-17
12.06.2003 | Čítanosť(3252)
Mt 1, 18-25


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet