23.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Kto sa horlivo modlí, zaháňa zlých duchov. A kto sa modlí roztržito, z toho sa zlí duchovia smejú.

~sv. Efrém Sýrsky ~

18.02.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1093 reakcie0
(Share 213 0)


Téma: Ťažký príkaz / Mt 5, 43-48

Homília

      V kostole sa pravidelne hovorí o láske. Hneď v úvode počujeme: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. A kto by to spočítal, koľkokrát sa v priebehu sv. omše vysloví to krátke, ale dôležité slovíčko – láska!
      Vyjdeme z kostola von a počujeme toto slovo skloňovať vo všetkých pádoch. Napriek tomu všetci cítime, že tu niečo nehrá. Som nekonečne sklamaný a mávne rukou so slovami: Čo tu hovoriť o láske? Dnes sa žije bez nej!
      Ježiš i v tomto evanjeliu nám znova a znova pripomína príkaz lásky, a to nielen k svojim blížnym, ale i k nepriateľom: „Milujte svojich nepriateľov... buďte dokonalí, ako je dokonalí váš nebeský Otec“ (Mt 5, 44-48).
      Príkaz lásky k blížnemu poznal už aj starozákonný človek, ale veľmi úzkoprso ho chápal iba vo vzťahu k tomu, kto je jeho priateľ, k príslušníkom tej istej rasy, toho istého národa. Iba v jednom prípade Starý zákon výslovne poznamenáva: „Ak je ten, kto ťa nenávidí, hladný, daj mu chleba jesť, ak je smädný, daj mu vody piť“ (Prís 25, 21).
      Zdá sa, že príkaz lásky k blížnemu bezúspešne bojuje s našim egoizmom. Máme iné záujmy a neradi počúvame a žijeme lásku k Bohu a blížnemu, jednotu človeka s Bohom i človekom. Uspokojujeme sa s tvrdením, že vlastne láska vymizla zo zeme a žiť lásku je prinajmenej ťažké, ak nie nerozumné. Kdekoľvek sa pozrieme okolo seba, vidíme nepokoj, rozbroje, hnev, vojny... A kam to vedie? Rastie nespokojnosť a znechutenosť ľudí ku všetkému, čo nás obklopuje. Právom si kladieme otázku: Dá sa to zmeniť? Ak áno, tak ako?
      Ján Gualberto bol zámožným občanom mesta Florencia. Jeho brat bol zavraždený a on ako katolík prisahá, že svojho brata pomstí. Je Veľký piatok. Mesto je ponorené do ticha a rozjímania o smrti Ježiša Krista. Práve v ten deň stretáva Ján na ulici toho, kto zavinil smrť jeho brata. Pre Jánovho protivníka niet úniku. Pomsta úplne ovládne Jána a nešťastník sa nezmôže na nič, iba na túto vetu:
      „Pre lásku Krista, ktorý dnes zomrel na kríži a ktorý odpustil, prosím ťa, odpusť mi!“
      V srdci Jána sa odohráva veľký a ťažký boj. Kto vyhrá? Pomsta alebo katolícke svedomie a odpustenie? Do ticha naraz znejú slová:
      „Vstaň, nemôžem ti odoprieť to, o čo prosíš v mene Krista. Odpúšťam ti a dávam svoje priateľstvo a ty pros za mňa Krista, aby aj mne odpustil.“
      Odvtedy Ján začal viac myslieť na Krista a stal sa svätým.
      Tento príbeh človeka, ktorý žil medzi nami, ukazuje, ako dosiahnuť, aby sa o láske menej hovorilo, ale viac žilo:
      Zbaviť sa hriechu a vedieť odpúšťať.
      Dať priestor Duchu, ktorý si chce z nás vybudovať svoj chrám a riadiť sa jeho milosťou, aj keď azda svet na nás pozerá ináč.
      Takto dosiahneme nielen vzrast v láske, ale splníme aj želanie a druhý príkaz Krista: „...buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48).
      Žijeme v časoch, keď sme v menšine a sme obklopení spoločnosťou, ktorá miluje konzumný spôsob života, civilizáciou, ktorá propaguje egoizmus a pôžitkárstvo. V tejto spoločnosti musíme pochopiť nutnosť žiť Evanjelium a jeho základnú požiadavku – zákon lásky.
      Kiež by nám k tomu pomohla i modlitba z denníka kňaza – robotníka:
      Pane Ježišu Kriste,
      ty zjednocuješ všetky rodiny a národy zeme v jedno telo.
      Ty si nás všetkých učinil synmi jedného Otca.
      Ty chceš, aby sme boli jedno, ako si ty jedno s Otcom.
      Stvor v nás láskavé srdce pre všetkých, ktorých miluješ.
      Nauč nás poznávať pravdu krstu, ktorý sme prijali.
      Pravdu o živote, ktorý nás všetkých zjednocuje, o poslaní, ktoré nás
      všetkých spája, o sviatostnom spoločenstve, ktoré nás privádza k jednote.
      Nauč nás žiť ako údy tvojho tela, ako deti tvojej Cirkvi.
      Veď nás a chráň nás, aby sme neporušili túto jednotu.
      Ťažký príkaz dostáva sa nám dnes v evanjeliu. Krajší príklad nám dal Pán Ježiš svojim životom. Jeho príklad víťazí v nás. Amen.
12.06.2003 | Čítanosť(3749)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3551)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3441)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet