12.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Budúcnosť ľudstva závisí od toho, či sa každý na svojom mieste usiloval chovať sa voči ostatným ľuďom ako opravdivý človek.”

~ALBERT SCHWEITZER ~

18.02.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1053 reakcie0
(Share 226 0)


Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

Homília

      Z evanjelia sme počuli čítať o ďalšom zázraku, ktorý urobil Ježiš: uzdravenie ochrnutého človeka. Teda človeka, ktorý sa sám nemohol pohybovať. Bolo to v meste Kafarnaum. A počuli sme, že keď sa ľudia dozvedeli, že Ježiš je v jednom dome, prišlo toľko ľudí, že nebolo miesta ani predo dverami. A on im hlásal Božie slovo.
      Je veľkopôstny čas, a aj my častejšie a vo väčšom množstve prichádzame do Božieho chrámu, aby sme naslúchali Božiemu slovu, ktoré sa nám predkladá v tejto svätej dobe. Kiež by bol každý chrám vždy taký plný, ako tento dom v Kafarnaume.
      A aj my počúvame Božie slovo... Sv. apoštol Pavol v Liste Hebrejom nás napomína k zodpovednosti za toto Božie slovo. Hovorí: „Preto musíme dávať tým väčší pozor na to, čo sme počuli, aby nás nestrhol prúd mimo“, pretože „ako unikneme my, ak zanedbáme takú spásu?“ (2, 2-3).
      Veľkopôstne obdobie, ktoré každoročne prežívame s Cirkvou, nám chce pripomenúť, že okrem tých mnohých cieľov, úloh a poslaní, ktoré máme podľa svojho povolania na tejto zemi, máme všetci jeden a spoločný cieľ. Ten, ktorý často čítame na misijných krížoch: Spasi dušu svoju – Zachráň svoju dušu! Apoštol Pavol nás teda napomína, aby sme si dávali na to väčší pozor, aby sme nezašli mimo, pretože prúd – a tých je dnes veľa a všelijakých – môže nás ľahko strhnúť mimo.
       Svätá Cirkev nám v tomto čase dáva veľa ponúk, aby sme si tento cieľ zaistili. Je to modlitba, pôst, milodar, sebazapieranie, obety a nakoniec svätá spoveď. Len od nás záleží, ako využijeme tieto dary, ktoré nám dáva Boh skrze svoju Cirkev, ktorú ustanovil, aby nás viedla k spáse.
      V čase európskej hospodárskej krízy cestovala jedna rodina loďou z Európy do Ameriky. Cesta trvala asi dva týždne. Keďže boli chudobní, mali kajutu v podpalubí a stravovali sa len tým, čo si so sebou priniesli. Chlapcovi tejto rodiny sa žiadalo zjesť niečo iné, a tak si pýtal od otca peniaze. On mu ich nechcel dať, pretože nemal toho veľa, ale po dlhom prosení mu dal niekoľko drobných.
      Chlapec vzal peniaze a odišiel. Keď sa ale ani po hodine nevracal, išiel ho otec hľadať. Po príchode do lodného bufetu ostal prekvapený. Jeho syn sa napchával všelijakými dobrotami. „Čo si to urobil, syn môj? Ako to zaplatíme?“ Syn však odpovedal: „Neboj sa, otec. Ľudia mi povedali, že v cene lístka je aj strava, a my sme to doteraz nevyužívali.“ A tak posledné dni si rodina mohla užiť z darov, ktoré im poskytoval majiteľ lode.
      Tak akosi je to aj s nami! V cene spásy, ktorú nám dáva Boh skrze svoju Cirkev, je hojnosť Božích darov. My to však málo, alebo vôbec nevyužívame. Aj z dôvodu, že zostávame pri svojom obmedzenom pohľade na tieto dary. Máme často svoj pohľad, svoj názor a nedáme sa niekedy ani poučiť, ani ničím pohnúť.
      Čas naozaj letí... Už máme za sebou dva týždne pôstu. Využime tento čas. Ak je chladno, túžime po teplejšom oblečení.. Prázdny žalúdok po 2-3 hodinách sa potrebuje naplniť... A čo duša? Tá netúži po svojich potrebách? Je preto potrebné využiť tieto dary, ktoré potrebuje naša duša. Teraz je tu ten čas – čas milostivý, čas spásy... Aby sme – ako nás na to upozorňuje svätý Pavol – nezašli mimo cieľa.

      Inšpirácie: Mk 2, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2825)
Mk 2, 18-28
12.06.2003 | Čítanosť(2578)
Mk 2, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2542)
Mk 2, 13-17


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet