11.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Neste si vzájomne bremená, znie v evanjeliu. Niesť bremeno blížneho znamená znášať realitu jeho stvorenia, prijať ju a dospieť k tomu, aby sme sa z nej radovali.”

~JEAN VANIER~

18.02.2005 - Miron
čítanosť875 reakcie0
(Share 235 0)


Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

Homília

AI      Zamestnávatelia v niektorých prípadoch požadujú od uchádzača o prácu lekárske potvrdenie o dobrom zdravotnom stave. Niekedy je to prehnaná požiadavka, ale pre človeka je vždy dobré vedieť, ako je na tom. Istý pán, ktorý sa podrobil takejto prehliadke, povedal: „Do ordinácie som vstupoval ako zdravý človek. Vyšiel som ako pacient s niekoľkými diagnózami.“ Podrobné vyšetrenie často odhalí choroby, ktoré síce človek ešte nevníma, ale neskôr môžu zapríčiniť vážny stav i smrť.
      Pre nás je pôst podobným dôkladným vyšetrením nášho duchovného zdravia. Intenzívnejší duchovný život, atmosféra stíšenia a uvažovania, nás vedú k spoznaniu našich duchovných „chorôb“.
KE      Aby sme neprepadli pokušeniu bagatelizovať tieto duchovné choroby, Božie slovo nám dnes podáva správu o uzdravení ochrnutého človeka. Nie náhodou Kristus uzdravil tohto úbožiaka v súvislosti s odpustením hriechov. Hriech totiž spôsobuje ochrnutie duše. Nemohúcnosť tela je tak obrazom nemohúcnosti, ktorá vládne po hriechu v ľudskej duši.
DI      Toto tvrdenie nie kazateľskou frázou. Človek následkom hriechu stráca spojenie s Kristom. Človek, ako úd tajomného Kristovho tela, takto stráca schopnosť vnímania na duchovnej úrovni. Podobne, amputovaná ruka stráca schopnosť pohybu a stráca aj zmysel pre vnímanie čo je drsné a hladké, čo je teplé a studené. Je oddelená od mozgu a preto nemôže vykonávať svoje základné funkcie.
      Ak človek duchovne ochrnie následkom hriechu, zostávajú mu ľudské schopnosti: má rozum, vôľu, energiu, zdravé telo... Ale všetko to, čo je potrebné pre život s Bohom, ostáva nehybné. Prejavuje sa to aj navonok akousi neschopnosťou v oblasti kresťanského života. Človek vie, že modlitba je dôležitá, ale predsa sa nemodlí. Vie, že by mohol pomôcť, ale nepomôže. Vie, ako by sa mal zachovať a predsa koná inak. V tomto stave sa napĺňajú slová Ježiša Krista: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria“ (Jn 15, 5-6)
PAR      Zotrvávanie v tomto stave duchovného ochrnutia, prináša mnoho zla a ťažkostí do ľudského života.
      Pozrite sa. V roku 1970 tragická udalosť otriasla celým civilizovaným svetom. V jednom mestečku trinásťročný chlapec vystrieľal celú svoju rodinu: otca, matku a dve menšie sestry. Nakoniec sa chcel sám zastreliť. Zranil sa síce, ale nezomrel. Keď sa uzdravil z rán, ktoré si spôsobil, postavili ho pred súd. Chlapec sa bez okolkov priznal. Keď sa ho pýtali, prečo to urobil, povedal, že život v ich rodine bol už neznesiteľný. Otec a matka nehovorili o ničom inom, len o tom, že sa rozvedú. Nadávali si a preklínali všetkých príbuzných. Utíchli len vtedy, keď sa opili. Keď však trochu vytriezveli, všetko išlo po starom. Chlapec doložil:
      „U nás sa Boh nikdy nespomenul. Rodičia sa s nami nikdy nemodlili. Život v našej rodine bol strašný a neznesiteľný. Aby som sa z takej rodiny vyslobodil, nemal som iného východiska, len aby som ich všetkých vyvraždil.“
      Hľa, aký nešťastný je život tých, ktorí zotrvávajú v oddelení od Krista!
MY      My však nemusíme niesť toto jarmo hriechu. Nemusíme duchovne chradnúť, lebo vieme, že celkom blízko je náš Spasiteľ. On prichádza k človeku, aby ho uzdravil z týchto ochrnutí duše. Nad každým z nás chce znovu a znovu vyriecť: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy“ (Mk 2, 5). Stačí len spoznať a uznať, vyznať a oľutovať svoje chyby. Je to tak jednoduché uzdraviť sa z duchovnej nemohúcnosti...
ADE      Bratia a sestry! Bez strachu sa v tieto dni vnárajme do vnútra svojej duše. Posvieťme si do všetkých jej zákutí svetlom evanjelia, aby sme našli všetko, čo spôsobuje ochrnutie našej duše. A potom s veľkou dôverou, vierou a hlavne láskou to ukážme vo svätej spovedi Spasiteľovi. Každý i ten najväčší hriech mizne po stretnutí s veľkým Božím milosrdenstvom. A staneme sa krásnymi, živými ratolesťami na Božskom viniči, ktoré budú prinášať bohaté ovocie.

      Inšpirácie: Mk 2, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2824)
Mk 2, 18-28
12.06.2003 | Čítanosť(2577)
Mk 2, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2540)
Mk 2, 13-17


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet