12.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Predovšetkým napodobňujem Magdalénino správanie. Fascinuje ma jej obdivuhodná alebo skôr milujúca odvaha, ktorá obšťastňuje Ježiša. Hej, cítim, že aj keby som mala na svedomí všetky hriechy, aké len možno spáchať, išla by som k Ježišovi so srdcom plným ľútosti a hodila by som sa mu do náručia, lebo viem, ako veľmi miluje márnotratného syna, ktorý sa k nemu vráti.

~sv. Terezka ~

14.02.2005 - Miron
čítanosť831 reakcie0
(Share 216 0)


Téma: Jn 3, 22-36

Homília

AI      K najkrajším ľudským obrazom patrí obraz dieťaťa v náručí matky alebo otca. Tam je dieťa dokonale šťastné a bezpečné. Pravzorom tohto vzťahu je náruč nebeského Otca, nekonečne bezpečnejšia a láskyplnejšia. I tá najlepšia matka sa môže ocitnúť v situácií, keď bude zakúšať bezradnosť a bezmocnosť. To však nikdy nebude platiť pre náruč nebeského Otca. Všetkých nás chce pojať navždy do svojej lásky.
KE      Ježiš nám ukazuje cestu k tejto večnej láske, keď hovorí, že kto verí v Syna, má večný život. (Porov. Jn 3, 36.)
DI      Keď nás Boh sviatosťou krstu prijal za svoje deti, vložil nám do srdca tri vzácne dary: vieru, nádej a lásku. Tieto tri dary nás robia schopnými prijímať jeho vôľu s prostotou a úprimnosťou dieťaťa. Kto prijíma tieto dary, robí dobre. Pretože čokoľvek Boh urobil od stvorenia sveta, všetko urobil len preto, aby priviedol svoje deti k šťastiu.
      Naša bezpečnosť a šťastie je zakotvená vo viere v nekonečnú múdrosť nebeského Otca a v dôvere v jeho starostlivosť. Nič nezmarí naše pozemské šťastie i večný život, ak sa budeme usilovať plniť vôľu Otca tak, ako nás to naučil jeho Syn, Ježiš Kristus.
PAR      Prijať Božiu vôľu za svoju znamená aj povedať svoje „áno“ večnému plánu, ktorý má s nami. Teda je potrebné prijať seba samých takých, akí sme. Iní sú azda krajší, úspešnejší, bohatší, zbožnejší. Ale to nevadí. Čo môžeme vyčítať sami sebe, keď nás Boh prijíma takých, akí sme?
      Je potrebné prijať miesto i dobu, v ktorej sme sa narodili. Iní azda bývajú v bohatších a krajších krajinách, alebo žili v inej, krajšej dobe. Boh nás však postavil na toto miesto a do tohto času. Tu je naše najlepšie miesto.
      Je potrebná prijať i našich bratov a sestry, ktorých nám Boh dal. S ich pomocou môžeme rásť vyššie bez netrpezlivosti, bez závisti a rezignácie.
      A to tohto nášho odovzdania sa vstupuje s Boh s návrhom, aby sme prekročili prah priemernosti a zapojili sa hlbšie do plnenia jeho vôle. V pozemskom živote to nezriedka cítime ako obetu, či určitú námahu, pravda z lásky k Bohu.
      Boh nám posiela tisíce maličkostí, v ktorých sa máme okresať, obrúsiť od všetkého, Čo nás odvádza od jeho lásky. Môžu to byť dvere autobusu privreté pred nosom, zabudnuté kľúče, podpätok, ktorý vydržal len jeden deň, pripálená večera, rozliate mlieko, dieťa, ktoré spadlo do blata, nervózny manžel, návšteva, ktorá nevie odísť... To všetko sú drobné Božie ponuky k nácviku trvalého pokoja, vyrovnanosti a svätosti. Akoby nás Boh chcel dopredu naučiť domácemu poriadku večného domova. Prijmime teda z jeho rúk všetko, čo nás privádza do jeho láskyplnej náruče.
MY      V starej židovskej povesti rabín Zuzija hovorí takto: „Na druhom svete sa ma nebudú pýtať, prečo som sa nestal Mojžišom. Budú sa ma pýtať, prečo som sa nestal Zuzijom. Nebudú sa ma pýtať, prečo som sa nedostal na taký stupeň, aký dosiahli najlepší vyznávači nášho náboženstva. Pravdepodobne sa ma však budú pýtať, prečo som nedosiahol ten stupeň, ktorý mi Boh osobitne určil. Prečo som sa nestal tým, čím som skutočne mal byť.“ (WOJTOWICZ, K., O kázni a dáždnikoch, Bratislava, Lúč, 1991, s. 34.)
ADE      Ježiš nám hovorí, že kto verí v Syna, má večný život. Veriť znamená hľadať a napĺňať vôľu Otca, ktorú nám zvestoval jeho Syn, Ježiš Kristus. To je tá pravá cesta k večnému spočinutiu v náručí nášho nebeského Otca.

      Inšpirácie: Jn 3, 22-36
      Kartotéka: Jn 3
20.06.2003 | Čítanosť(1823)
Téma: Kríž / Spása / Jn 3, 16
12.06.2003 | Čítanosť(2526)
Jn 3, 1-21
12.06.2003 | Čítanosť(2482)
Jn 3, 22-36


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet