19.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Božie záhady uspokojujú väčšmi než riešenia ľudí.”

~GILBERT KEITH CHESTERTON ~

10.02.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť890 reakcie0
(Share 207 0)


Téma: Ježiš nás chce urobiť slobodnými / Jn 8, 31-42

Homília

      Možno si aj vy položíte otázku: Som skutočne tým pravým žiakom Pána Ježiša? Kto patrí Ježišovi? O tomto hovorí dnešné evanjelium a skúsme si dať na úvod aj odpoveď na naše otázky. Kto je pravý Ježišov učeník? Ten, ktorý vytrvá v jeho slovách, kto pozná jeho pravdu a získa slobodu nad zlom, kto pochopí utrpenie, vie sa povzniesť nad malichernosťami, ktoré nás v živote stretávajú. Takýto človek pochopí, že keď je nezávislý na všetkých veciach, ktoré nás obklopujú, keď nie sú od Boha a pre Boha, je skutočne pravým učeníkom.
      Ježiš to hovorí slovami: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Jn 8, 31-32).
      Z textu vidíme, že Ježiš hovorí k veriacim Židom, ktorí mu hovoria: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili“ (Jn 8, 33).
      Vidíme, že nechcú sa vzdať svojho práva na vyvolenie, pretože pochádzajú z Abrahámovho potomstva. Ježiš im chce ukázať, v čom je ich chyba. Majú si uvedomiť, že hoci sa cítia byť synmi Abraháma, majú si ešte viac uvedomiť, že sú synmi Božími. To znamená, že musia nad synovstvo Abrahámovo položiť synovstvo Božie. Z toho vyplýva, že keby skutočne uznali Boha za svojho Otca, ako to tvrdia, milovali by Ježiša ako Syna Božieho a vytrvali by pri jeho slove. Tak by sa stali skutočnými učeníkmi Ježiša Krista. Potom by poznali pravdu a pravda by ich oslobodila od hriechu. Lenže toto práve nechcú. Preto im Ježiš hovorí: „...chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u Otca“ (Jn 8, 37-38).
      Tento problém sa tiahol ešte aj po zoslaní Ducha Svätého, keď sa stávalo, že židokresťania, teda Židia, čo prijali učenie Krista, chceli od pohanov, ktorí prijímali učenie Krista, aby prijali aj obriezku. Pozerali sa stále na svoje vyvolenie iba podľa telesného pôvodu, to znamená, že pochádzajú z rodu Abrahámovho. Týmto Ježiš hovorí, aby prijali jeho učenie, učenie „pravdy“, a tak sa majú stať novým človekom.
      My si dnes nezakladáme na nijakom telesnom pôvode. K učeniu Ježiša Krista sú otvorené dvere každému a pred nikým sa nezatvárajú. Podmienkou je, aby sme Ježišovým slovám nielen uverili, ale aby sme ich aj vo svojom živote uskutočňovali. Ak budeme žiť podľa pravdy, to znamená bez hriechu, získame slobodu a nárok na nový, večný život. Pokiaľ tu na zemi budeme žiť, musíme si byť stále vedomí boja proti zlu, preto nemôžeme vždy chcieť, aby nás Ježiš ochránil od utrpenia. Naopak v krížoch, ktoré sú na nás kladené, máme sa osvedčiť, že sme skutočnými Božími deťmi.
      Zo života svätých vieme, že keď sa oddali celí a celkom Kristovi, keď skutočne žili Pavlove slová: „Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus,“ spoznali, že Ježišovo učenie ich robí slobodnými. Mnohí sa i dnes nazdávajú, že keď im viera, učenie Krista niečo zakazuje, že im tým berie slobodu.
      Nesmieme si zakladať na tom, že sme boli pokrstení, a tak patríme Bohu, ale náš krst musíme žiť. Život veriaceho kresťana je hodný odmeny alebo trestu. A preto nad všetko, prečo pracujeme, čo chceme, čo vlastníme, nad všetko postavme jeden cieľ, konečný a pravý, a to plnenie Božej vôle vo všetkom.
      Takto prežitý život, keď budeme verní Kristovi aj v maličkostiach, bude hovoriť, že sme skutočne Kristovi, že mu patríme.
      Slová Jakuba apoštola: „Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva“ (Jak 2, 17) platia aj dnes. Amen.

      Inšpirácie: Jn 8, 31-59
09.09.2003 | Čítanosť(1316)
Téma: Milosrdenstvo / Jn 8, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2804)
Jn 8, 31-59
12.06.2003 | Čítanosť(2118)
Jn 8, 21-30
12.06.2003 | Čítanosť(1919)
Jn 8, 12-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet