22.január 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Niekedy sa zdá, akoby naša kresťanská láska ani nebola láskou, len akousi prázdnou frázou. Nie je predsa možné, ak niekto niekoho skutočne miluje, aby mu neprial čo najviac dobrého bez toho, žeby zvažoval, či mu to patrí, alebo nie.”


~JOZEF PORUBČAN~

08.01.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť925 reakcie0
(Share 226 0)


Téma: Ticho – bohatstvo duší / Mk 2, 13-17

Homília

      Môžem sa vás na niečo spýtať? Máte radi ticho? Ak si odpoviete – áno, som presvedčený, že viete oceniť aj jeho ovocie. Ak nie, tak sa dnes skúste zamyslieť, prečo pre hluk v našom okolí sa stávame chudobnejšími.
      Otázka ticha a hluku viac tlačí mladých ľudí. Dnes sa vám, milí moji mladí priatelia, ponúka viac decibelov na utíšenie vlastného svedomia. Pred mesiacom som čítal v novinách Smena na nedeľu v zaujímavostiach zo sveta, že japonskí lekári varujú mladých ľudí pred vlnou nákazy hluku. Mladí ľudia idú po dosť hlučnej ulici a so sluchátkami na ušiach, z ktorých im znie silná hudba. Odborníci ich varujú, že prídu o sluch.
      Toto nám napomína na inú skutočnosť. Človek sa bojí vlastného svedomia, cíti výčitky, že nežije čestne, a tak sa stáva, že človek nevydrží sám. Vyhľadáva spoločnosť a keď je sám, každú voľnú chvíľu vypĺňa tým, že si pustí platňu, magnetofón či televíziu. Robí to často len preto, že nepochopil slovo: život.
      Dáte mi za pravdu, že veľké veci sa nerodia v hluku, ale v tichu. Moderné zdravotnícke pravidlo hovorí, že ticho lieči. A my veriaci ho môžeme doplniť, že ticho posväcuje svet. Keď sa máme rozhodnúť pre niečo veľké a dôležité vo svojom živote, či si vtedy pustíme rádio alebo platňu?! Isteže nie. Zatvoríme dvere a dobrý kresťan sa najprv ponorí do modlitby a v tichosti počúva hlas svojho svedomia. Zvažuje, premýšľa, prípadne vyhľadá človeka, spoločne sa radia a znova v tichu premýšľajú. Ticho sa v takomto prípade stáva neodmysliteľnou skutočnosťou. A po takomto tichom uvažovaní sme spokojní.
      Tomáš Kempenský v knihe Nasledovanie Krista, hádam najcennejšej knihe pre nás kresťanov, hovorí o tichu toto:
      Ticho je bohatstvo duší. Človek, ktorí nemiluje ticho, vracia sa vždy znova a znova do života prázdnoty. V tichu sa človek najlepšie spoznáva, najlepšie sa pripraví na veľké veci.
      A práve v tichu nachádza smer svojho života, jeho hodnotu, bohatstvo. Pre mnohých sa ticho stalo zmenou života. Stáva sa, že človek v tichu počuje hlas, ktorý ináč nie je možné počuť: „Poď za mnou!“ (Mk 2, 14).
      Veľa ráz sme počuli tieto slová. Mnohokrát nás už povolal Ježiš, aby sme šli za ním. Bolo to v tichu spovednice, keď kňaz vystrel ruku nad našou hlavou a my sme boli povolaní k novému nasledovaniu Krista. Snáď to bolo pri modlitbe, keď sme sa rozprávali s Bohom nielen ústami, ale i srdcom a keď sme dali možnosť Kristovi nahliadnuť, preniknúť i do najtajnejšieho kúta svojho srdca a prijali sme ho ako svojho priateľa. Možno slová – poď za mnou – počuli sme v tichu, keď pred nami bolo vystreté telo milovanej osoby a spoznali sme nezmysel všetkého snaženia bez spolupráce s Bohom. Počuli sme toto volanie, keď sme sa namáhali a uvedomili si, že aj bez nás život pôjde ďalej. A bolo to vždy spojené so slovom – život.
      Ježiš nás najlepšie učí prežiť život v plnom uspokojení. Počal sa v tichu Máriinej duši. V tichu stretnutia odznel i chválospev Magnifikat, v tichu betlehemskej noci uvidel svet. Často sa odobral do ticha noci, kde strávil chvíle rozhovoru s Otcom. Aj apoštolom, ktorí sa vrátili z namáhavej cesty, vravel, aby odišli na tiché miesto a odpočinuli si. On sám po veľkonočnej večeri odchádza do Getsemanskej záhrady a v tichu sa pripravuje bezprostredne na vykúpenie. V tichu sa odohrala i smrť na Golgote, keď opustený zomiera. A aj víťazstvo sa odohralo v tichu. Kristus – víťaz vstáva z mŕtvych v raňajšom tichu. Ticho sa prihovára k tým, ktorých posiela do sveta.
      Ale pozor, zmena nastala pri zoslaní Ducha Svätého. V Skutkoch apoštolských čítame: „Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky... Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť“ (Sk 2, 2-4).
      Čo z toho pre nás kresťanov vyplýva? Vedieť sa v tichu obohatiť, posilniť a naplniť Duchom Svätým, aby sme vedeli ako Matúš odpovedať na Pánovo volanie – poď za mnou – tak ako on, keď vstal a išiel za ním. Aby sme aj my šli za hlasom svojho svedomia, a to najmä vtedy, keď nás tlačí vlastné svedomie, Keď na nás dolieha ťažkosť vlastných nedokonalostí a slabostí, vedomí si sily, ktorá pramení zo stretnutia s Bohom. Amen.

      Inšpirácie: Mk 2, 13-17
      Kartotéka: Mk 2
25.06.2003 | Čítanosť(894)
Téma: Mlčanie / Ticho
25.06.2003 | Čítanosť(867)
Téma: Mlčanie / Ticho
25.06.2003 | Čítanosť(443)
Téma: Ticho
12.06.2003 | Čítanosť(2634)
Mk 2, 18-28
12.06.2003 | Čítanosť(2346)
Mk 2, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2332)
Mk 2, 13-17


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet