21.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Láska nežije len z náklonnosti, ale tiež z vlahy vernosti a začína tam, kde už priateľ nie je hodný lásky. Zodpovednosť je dokonca dôležitejšia než obyčajná sympatia k druhému. Milujúcemu je zverená, ako by mu bola požičaná.

~Werner Bergngruen ~

08.01.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť494 reakcie0
(Share 165 0)


Téma: 1 Kor 6, 20

Myšlienky... 8/2005

       „Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!“ (1 Kor 6, 20).
      V jednej svojej vízii bola svätá Terézia z Ávily, učiteľka Cirkvi, zahrnutá dobrodením milosti tak, že v plači volala: „Bože môj, čože môžem ja, úbohé stvorenie, aby som uznala tvoje milosrdné dobroty?“ Počula vnútorný hlas, že účasť na svätej liturgii je prostriedkom verných duší, aby vzdávali Bohu dôstojné vďaky (KN 1977, 9).
      Svätý Peter nám vo svojom Prvom liste uvádza dôvod tejto oslavy: „Boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného baránka“ (1 Pt 1, 18-19). Kristova smrť na kríži je najvyššou obetou Nového zákona, ktorú Cirkev na Kristov príkaz každodenne obnovuje nekrvavým spôsobom slávením Eucharistie. Svätá liturgia je takto dokonalým poďakovaním sa Ježišovi za túto drahocennú vykupiteľskú obetu, ktorou „vedno zhromaždil rozptýlené Božie deti“ (Jn 11, 52). To je teda dôvod Ježišovej smrti. Toto deň čo deň znova a znova vykonávame, čím zvestujeme Pánovu smrť, kým nepríde (porov.: 1 Kor 11, 26).
      „Za toto všetko vzdávame vďaky tebe i tvojmu jednorodenému Synovi i Svätému Duchu, za všetky dobrodenia, ktoré sa nám dostali, známe i neznáme, zjavné i skryté. Velebíme ťa aj za túto službu, ktorú si sa rozhodol prijať z našich rúk, hoci ťa obklopujú tisíce archanjelov a desaťtisíce anjelov, šestorokrídli, mnohookí a na perutiach sa vznášajúci cherubíni a serafíni“ (z liturgie sv. Jána Zlatoústeho).
20.06.2003 | Čítanosť(610)
1 Kor 6, 20b - 7,12
20.06.2003 | Čítanosť(607)
1 Kor 5,9 - 6,11
12.06.2003 | Čítanosť(2282)
1 Kor 6, 12-20
12.06.2003 | Čítanosť(1504)
1 Kor 6, 1-11


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet