18.jún 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nech sa ľudia príliš nezaoberajú tým čo majú robiť, nech skôr myslia na to, akí majú byť. Keby oni sami, ich postoje boli dobré, vtedy by aj ich skutky žiarili plným jasom. Ak si ty spravodlivý, tak budú spravodlivé aj tvoje činy. Neskúšajme zakladať svätosť na konaní, budujme ju skôr na bytí, lebo skutky nás neposväcujú, ale práve my máme posväcovať skutky. Do akej miery sme svätí, v takej miere aj posväcujeme svoje konanie: jedlo, sen, bdenie, a všetko ostatné. Kto nie je veľký vo svojom bytí, tomu nepomôžu ani tie najskvelejšie činy. Z toho pre teba vyplýva ponaučenie: celú svoju horlivosť máš zamerať na to, aby si sa stal dobrým. Nesústreďuj sa teda na to, čo robíš a aké sú tvoje skutky, ale skôr na to, čo je ich podstatou.

~Eckhart ~

27.12.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1027 reakcie0
(Share 210 1)


Téma: Mt 8, 28

Myšlienky... 279/2004

       „Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou“ (Mt 8, 28).
      Je zvláštne, že pri prieskume americkej verejnej mienky sa zistilo, že hoci 85 % ľudí verí v anjelov, len asi 65 % verí v zlých duchov (zlých anjelov).
Príbeh o posadnutých v gadarskom kraji nám však hovorí, že sa občas musíme odieť do plnej Božej výzbroje a postaviť sa satanovi v boji (porov. Ef 6, 12). Preto jedným z hlavných dôvodov, prečo sa Ježiš stal človekom, bolo, aby nás oslobodil od diabolského vplyvu, lebo pre Ježiša to nebola nijaká vedľajšia záležitosť, nijaká malá služba. Jeho hlavný titul bol ten, Spasiteľ, lebo nás prišiel oslobodiť od Zlého: „Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky“ (1 Jn 3, 8).
      Preto všade, kde „chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh“ (Sk 10, 38). Keď posielal svojich učeníkov ohlasovať evanjelium, „dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu“ (Mt 10, 1). Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji je preto tiež potvrdením, že Božie kráľovstvo sa skutočne priblížilo tak, že Ježiš a jeho apoštoli vyháňali zlých duchov a uzdravovali chorých (porov. Mt 8, 16; Mt 4, 24; Mk 1, 32 a i.).
14.08.2009 | Čítanosť(2864)
Téma: Mt 8, 8
12.06.2003 | Čítanosť(8613)
Mt 8, 28-34
12.06.2003 | Čítanosť(4176)
Mt 8, 5-13
12.06.2003 | Čítanosť(3253)
Mt 8, 18-22


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet