23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Diamant sa brúsi diamantom... a duše dušami.”

~BL. JOSEMARÍA ESCRIVÁ ~

20.12.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1036 reakcie0
(Share 246 0)


Téma: Nový rok / Lk 2, 16-21

Homília

      Na prelome rokov, keď v očiach ľudí vidieť, že prežívajú čosi nie každodenné, dá sa vyčítať, že okrem prianí a žičení je aj nejeden otáznik. Človek, ktorý pozerá na život vážne, človek, ktorý už v živote niečo zažil, spoznal a má nejaký ten rôčik za sebou, vie si nájsť čas, keď na chvíľu ostane sám so sebou, keď okolo neho stíchne vrava a hluk. Pretože sú veci, ktoré sa nedajú vyriešiť v skupine, hoci aj v spoločnosti, kde sa milujú, nedajú sa vyriešiť v zhone, pod nátlakom, ale v tichu, pomaly, keď sa človek stane sebou samým.

      Prežívame prvé hodiny nového roka. Je to ten spomínaný čas, chvíľa, keď je potrebné zamyslieť sa, keď človek by mal byť chvíľu sám so sebou. K tomu nás povzbudzuje aj evanjelista Lukáš, keď o Panne Márii poznamenal: „Keď utíchlo nadšenie, radosť, návštevy okolo narodenia Pána Ježiša, Mária zostala sama, ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2,19).

      Panna Mária nás chce na začiatku nového roka vážne osloviť, aby sme vstúpili hlboko do svojich sŕdc a našli si čas na zamyslenie sa nad tým, čo bolo a najmä z toho, z čoho sa dá poučiť a do nového roku vstúpiť tak, aby to bolo zodpovedné, pretože sme stvorení na obraz Boha, sme vrchol stvorenia Boha, sme obdarení najvzácnejšími darmi, ktorými sa nikto okrem človeka nemôže na zemi pochváliť a to je rozum a slobodná vôľa.
      Prvý deň roka Cirkev slávi ako slávnosť Bohorodičky. Vieme, že keď anjel Márii oznámil posolstvo Boha, že Boh si praje, aby sa stala Matkou jeho Syna, Mária nezaváha, ale sa ani nenáhli. Mária v tichu premýšľa. Uvažuje. Pýta si vysvetlenie. Keď sa jej to dostane, keď ona toto zváži, až vtedy dáva jasnú a zodpovednú odpoveď: „...nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38).
      Postavenie Márie ako Matky Božieho Syna, Ježiša Krista, si už v prvých dobách kresťanov získalo úctu. Už v roku 431 v Efeze na koncile, teda nie je to výmysel stredoveku. Na tomto koncile dali Márii titul Bohorodička. To však neznamená, že Mária je Boh, veď Panne Márii sa neklaniame, iba jej prejavujeme svoju úctu. Dnešný sviatok prešiel teda určitým vývojom. Vieme, že január sa stal prvým mesiacom v roku až rozdelením rímskeho roka na dvanásť mesiacov. Od roku 153 pred Kristom bol 1. január veľkým štátnym sviatkom. Ľudia si navzájom blahoželali a dávali drobné dary ako aj „as /minca/ pre šťastie“. Sviatok nového občianskeho roka v Ríme sa spájal s pohanskými slávnosťami karnevalového charakteru. Kresťania sa však od takého spôsobu oddeľovali, pretože tam sa ľud dopustil mravnej zvrhlosti. Naopak, kresťania začali prinášať Bohu odprosenia a vynáhradu za hriechy toho dňa. Tak začal dostávať tento deň novú náplň. Zo začiatku to bol deň oktávy Narodenia Pána. Práve v ten deň oktávy si začali kresťania všímať osobu Panny Márie, ktorá dala život Ježišovi Kristovi. Tak toto bol prvý sviatok v Cirkvi zasvätený úcte Panne Márii, keď si ju začali uctievať ako Bohorodičku. Tento sviatok prevzala aj Byzantská ríša, teda Východ. Začiatok tohto mariánskeho sviatku v Ríme jedni spájajú s posvätením chrámu Sancta Maria Antigua na Forum Romanum, ktorý bol postavený asi v 5. storočí. Pre nás veriacich je tento prvý deň roka tým viac oduševnením, keď vidíme jasný vzor do nášho života. Panne Márii dávame titul: Brána do neba.
      Akoby nás tento deň chcel hneď na začiatku roka inšpirovať, aby sme podľa vzoru Márie prežili celý svoj rok čestne, zodpovedne, vedomí si svojho poslania a mali na mysli cieľ nášho života. Veď Mária takto prežila celý svoj život. Mária si zachovala svoju tvár matky i vtedy, keď Ježiša mnohí zradili a opustili. Mária aj nám chce povedať, aby sme vo svojom živote plnili slová jej Syna: „Ale vaša reč nech je „áno – áno“, „nie – nie“ (Mt 5,37). Teda i toto je obohatenie nielen nás ako jednotlivcov, ale i celého národa a sveta do nového roka. Čestnosť, charakter, poctivosť ku svojim povinnostiam. Nikto z nás by sa nemal stať Judášom, ktorý viedol nezdravý dialóg. Čo mi dáte a ja vám ho zradím!
      Je to nízke, keď za lásku sa človek odpláca zradou. Uvedomme si, že Boh prišiel na zem z lásky. Neprišiel len pre nejakú elitu, vybranú spoločnosť, smotánku, ale prišiel volať hriešnikov, priniesol odpustenie. Kto sa cíti slabý, nedokonalý, nech vykročí bez strachu s ním do nového roka. Ježiš, Syn Márie Panny, pravý Boh, priniesol na svet učenie pokoja, lásky a spravodlivosti. Nikto pred ním a nikto po ňom neučil ľudí krajšej a osožnej filozofii ako on, náš Vykupiteľ. Na začiatku by sme si mali byť vedomí, čo obsahuje jeho najväčší príkaz: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily! ...a svojho blížneho ako seba samého!“ (Mk 12,30–31). Ako echo Ježišových slov vidíme jeho Matku, ktorá keď sa dozvie, čo chce od nej Boh, vie svoj život žiť tak, že si právom zaslúži i našu pozornosť, naše uznanie, obdiv a spomienku v dnešný deň. Preto sa dnes radujme tým viac, že do nového roka nejdeme ako do určitej neistoty, ale za jasným a istým cieľom.
      Juraj Dyhern zaujímal k Márii odmietavé stanovisko.
      Pri jednej ceste do Álp, aby vo svojej duši pookrial, mal takýto zážitok. Keď z končiara, na ktorom sedel, videl hlboké priepasti, ďaleké údolia a všetko zahalené oblačnou hmlou, zdalo sa mu, že vidí obraz svojho vlastného vnútra: prázdnotu, biedu a strach. Do tohto jeho rozpoloženia zdiaľky začul slabý hlas zvona, ktorý volá ľudí k poludňajšej modlitbe Anjel Pána. Sám hovorí, že si hneď ani neuvedomil, čo robí, až keď už dlhšiu dobu kľačal a šeptal modlitbu: Mária, skrze teba sa chcem dostať k tvojmu Synovi.
      Vieme, že vtedy neprosil nadarmo. Hľa, pre nás myšlienka na jasnejšiu budúcnosť. Aký je to rozdiel s tým, čo rozprával jeden lekár, ktorý bol na klinike, určenej len pre vyvolených.
      Pacienti boli väčšinou politici.
      Prišli sa liečiť z nedefinovateľných chorôb, na ktoré niet liekov, ktoré sa nedajú odstrániť chirurgickým zákrokom ani psychoanalýzou. Pacienti si uľahčovali tým, že si rozprávali o svojej minulosti, o 50–tych rokoch, o popravách, o väzeniach, o utrpení ľudí, pravdaže, nevinných. Niektorí z nich, aby si uľavili, otvorene sa priznali k svojej zodpovednosti, iní len sčasti. Všetkých ťažilo niečo, o čom sa nesmelo hovoriť. Pacientom nechýbalo nič: ani lekári, ani zahraničné lieky, ale ani prvotriedne prostredie. Toto všetko nebolo schopné oslobodiť ich od ich minulosti, zmyť z ich rúk krv, slzy, bolesti, ktoré spôsobili.
      Vieme, že vedomé a dobrovoľné zlo poznačí človeka ako Kaina. Nie vždy na čelo. Tvár ostane často – i keď nie vždy – pôvabná. Vonkajšie správanie úhľadné a elegantné, avšak vnútro nesie pečať kliatby. Nie je to u každého rovnako, ani sa to rovnako neprejavuje. Vieme, že niektorí tak stvrdnú, že už nemajú vôbec srdce, svedomie či hanbu. Pre tých, čo ešte majú niečo z dobra, môžu v novom roku získať stratené späť. Preto aj my odpustíme im na začiatku nového roka tak, ako Kristus lotrovi a Štefan tým, ktorí ho kameňovali. Mária odpustila vrahom jej Syna. Toto je viac, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Prvým dňom nového roka začať s Kristom a jeho Matkou ku skutočnému víťazstvu, dobra a lásky k pokoju tu na zemi, ale aj k pokoju duší. O našom národe sa hovorí, že je srdcom Európy. Uzdravme toto srdce! Odstráňme strach, násilie, hnev... Víťazstvo potrebuje všetkých ľudí, ktorí vedia prinášať obete, ktorí nepestujú egoizmus, ktorí vedia skutočne slúžiť.

      Toto vidíme ako vzor u Panny Márie Bohorodičky. U nej nebolo vidieť egoizmus, ale vedela žiť pre svojho Syna a pre všetkých, za ktorých jej Syn zomrel. Po tieto dni sme svedkami, že nás prichádza do kostola viac. Vitajte všetci, ktorí ste mali v minulosti strach sem prísť! Tu vás nikto nebude vyháňať, cíťte sa tu dobre. Je to však vo vašich rukách, ako sa začleníte. Všetci ostatní sa tešme, že je nás viac, že niekto ďalší našiel svojho Boha.

      Na záver vám všetkým, ľuďom dobrej vôle, chcem do nového roka popriať a vyprosiť na príhovor Bohorodičky Panny Márie potrebné milosti, zdravie pre dušu i telo. Mladým, žiakom, študentom a poslucháčom úspechy v škole, ostatným radosť zo svojej práce, života, rodiny i slobody. Starším pokojnú starobu, radosť z rodinného krbu a každému k tomu všetko to, čo mu je najviac potrebné pre spásu nesmrteľnej duše. Amen.


      Inšpirácie: Lk 2, 15-21
      Kartotéka: Lk 2
20.06.2003 | Čítanosť(2920)
Téma: Nový rok / Lk 2, 21
01.01.2005 | Čítanosť(2031)
Téma: Nový rok / Predsavzatie
10.02.2010 | Čítanosť(1651)
Téma: Nový rok /
12.06.2003 | Čítanosť(2780)
Lk 2, 23-40
12.06.2003 | Čítanosť(2273)
Lk 2, 15-21
12.06.2003 | Čítanosť(1994)
Lk 2, 1-14


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet