25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Aj v Mesiášovi bola alternatíva ako uskutočniť spravodlivosť: moc, alebo služba; zákon, alebo láska; pribiť na kríž nepriateľov, alebo zomrieť na kríži.

~CARLO CARRETTO~

20.12.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť950 reakcie0
(Share 239 0)


Téma: 30. nedeľa po ZSD / Lk 18, 18-27

Homília

      Pozvanie do zvláštnej Kristovej služby, teda do užšieho kruhu učeníkov a apoštolov, bolo vždy spojené s ráznym opustením dovtedajšieho spôsobu života. Rozpomeňme si len na apoštolov, že zanechali rodinný život, rybárske remeslo, a pevné hospodárske zaistenie...
      Ježiš Kristus to nežiadal od iných učeníkov. Veď boli medzi nimi aj bohatí ľudia, napr. Jozef z Arimatey, Nikodém, Lazárova rodina, zámožná rodina majiteľa domu so sálou Poslednej večere, zámožné ženy, ktoré podporovali apoštolov. Ale vyžadoval to od apoštolov, od ktorých žiadal úplnú oddanosť. Ježiš sa sám staral o ich ľudské zaopatrenie a mohol si teda od nich dať potvrdiť, že im nič nechýbalo. Bolo to na Petrove slová: „Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou“ (Lk 18, 28). On im na to odpovedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu, alebo bratov, alebo rodičov, alebo deti, aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život“ (Lk 18, 29-30).
      Bohatý mládenec, o ktorom hovorí dnešné čítanie zo sv. evanjelia, dostal zvláštnu ponuku vo svojom nasledovaní Krista. Ak prejavil záujem o pravý poklad v nebi, Spasiteľ i od neho žiadal opustenie doterajšieho spôsobu života a pozemských majetkov: „Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma“ (Lk 18, 22). Mladý muž toto pozvanie neprijal, buď z nepochopenia veľkej ponuky, ale ho z pripútanosti k majetku. Spasiteľ ho neodsúdil, ale iba predniesol varovné slová o nebezpečí bohatstva pre spásu, ktoré povedal po odchode tohto mládenca: „Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ (Lk 18. 24).
      Ako mladý muž, pýtame sa aj my: Čo máme robiť, aby sme dosiahli večný život? Pre nás existuje len jediný cieľ: večný život v blaženosti u Boha, v nebi. Kristove slová z dnešného čítania naznačujú dve cesty.
      Prvá cesta – to je život podľa Božích prikázaní, vedený dobrým svedomím. Ide tu nielen o vonkajšie, formálne zachovávanie, ale aj o zmýšľanie a dobrú vôľu k ich uskutočňovaniu. „Nie na tom záleží, ako dlho človek žije, ale ako žije“ (Grácia Gengová).
      Druhá cesta – to je cesta evanjeliových rád. Cesta úzka a strmá. Spočíva v dobrovoľnom sa zrieknutí i tých vecí, ktoré samé o sebe sú dobré, ako napr. majetok, manželstvo a rodina. Ide tu predovšetkým o radu a charizmy, a nikdy nie o prikázanie či zákon. Veď Ježiš to povedal jasne: „Kto to môže pochopiť, nech pochopí“ (Mt 19, 12).
      Kto to môže pochopiť, nech pochopí! V každom období boli ľudia, ktorí pochopili túto Kristovu výzvu a nasledovali Krista tou druhou cestou – opustením všetkého pre Boha.
Je veľmi dojímavé, čo čítame v životopise Charlesa Foucaulda:
      Opustil veľmi prísny život trapistov, lebo prísnosť kláštorného života v tejto reholi mu bolo málo. Opustil Libanon a odišiel do severnej Afriky na Saharu medzi Tuaregov, lebo chcel ešte chudobnejší, prísnejší život. Nerobil tam navonok nič zvláštne, len si postavil svoj stan a on – francúzsky šľachtic, bývalý dôstojník armády – začína žiť mimoriadne ťažký život namádskych Tuaregov. Stal sa jedným z nich. Jeho život je naozaj odrazom života nášho drahého Spasiteľa.
      Kto to môže pochopiť, nech pochopí! Každého z nás Boh volá k sebe. Zvoľme si takú cestu, ktorá je pre nás prijateľná, ktorú môžeme pochopiť, ale ju splňme, aby nám bola naozajstnou cestou k Bohu, k nebu.

      Inšpirácie: Lk 18, 18-27
      Kartotéka: Lk 18
12.06.2003 | Čítanosť(8806)
Lk 18, 9-14
12.06.2003 | Čítanosť(2668)
Lk 18, 35-43
12.06.2003 | Čítanosť(2112)
Lk 18, 18-27


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet