22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Odpustite hneď: ušetríte vzácny čas a bude vám lepšie tráviť.”

~kardinál O´Connell~

20.12.2004 - Miron
čítanosť1072 reakcie0
(Share 234 0)


Téma: Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana / Mt 21, 33-42

Homília

AI      Určite každý z nás pozná fyzikálny zákon o akcii a reakcii. Aj keď si už azda nepamätáme presnú definíciu z učebnice, predsa v bežnom živote tento zákon berieme do úvahy. Každá akcia vyvoláva určitú reakciu. A tak napríklad nikto nebúcha s kryštálovým pohárom alebo vajíčkom, lebo vie, že reakciou by bolo ich rozbitie. Tento zákon nás učí odhadovať ako s čím narábať, aby sme to nepoškodili, ale dosiahli želateľný výsledok.
      Celkom pokojne môžeme tento zákon o akcii a reakcii previesť do duchovnej roviny. Ak v predchádzajúcich dňoch sme uvažovali o určitej Božej akcii, ktorá sa dotýka každého človeka, potom z našej strany má vyjsť určitá reakcia.
KE      Cirkev nám dnes predstavuje prvého mučeníka, svätého Štefana. Jeho láska k Ježišovi Kristovi a horlivé ohlasovanie evanjelia sú takto pre nás ukážkou, ako reagovať na Božie pozvania.
DI      Evanjelium nám však rozpráva aj o inej reakcii človeka. Zlí vinohradníci dostali do prenájmu vinicu. Nevysadili ani jeden vinič, nepodieľali sa na stavbe lisu ani ohrady. Dostali do užívania už všetko hotové. Stačilo už len dozerať na rast viniča, pozbierať úrodu a odovzdať patričnú časť za prenájom. Mali by byť vlastne šťastní. Ale oni v zlobe svojho srdca odmietli dať to, čo bolo spravodlivé za prenájom. A v tejto zlobe išli skutočne veľmi ďaleko.
      Obraz týchto zlých vinohradníkov je obrazom tých, ktorí odmietajú Božie výzvy. Kristus na konci podobenstva vynáša súd nad takýmto konaním.
      Svätý Štefan je však obrazom človeka, ktorý si uvedomuje veľkosť Božích darov a Božej lásky. Odpovedá na ňu veľkodušným priľnutím k láskavému Bohu, pekným životom a svedectvom o prijatom posolstve spásy.
PAR      Toto zamyslenie nás má pohnúť, aby sme nasledovali príklad sv. Štefana. Ak sa nás Boh dotýka, nie je možné, aby sme ostali bez reakcie. Tu si nemožno nahovárať, že možno ostať neutrálny.
      Koniec koncov, vziať si za príklad sv. Štefana, vlastne znamená zvoliť si nádherný program života. Veď je nádherné viesť život v súlade s Božou vôľou. Je nádherné, ak na nás ľudia badajú črty, ktoré prezrádzajú svätosť života. Je predsa nádherné, ak môžeme svojím svedectvom ukázať blížnym cestu, ktorá vedie k dokonalému a večnému šťastiu.
      Zaiste túžime po takomto spôsobe života. Len sa nám zdá, že je to akosi nad naše sily, takto veriť, milovať, evanjelizovať... Ale ako všetky veľké veci, tak aj toto spočíva v maličkostiach. Nemusíme hneď spriadať plány na obrátenie celého sveta. Skúsme napríklad duchovne žiť vo svojej rodine, vydávať svedectvo svojim najbližším. A výsledky sa určite dostavia.
MY      Dobré katolícke matky sú prvotriedni evanjelizátori.
      Margaret Magner Hahnová učila svojich 6 detí modliť sa hneď, ako sa naučili rozprávať. Keďže nebola ani trochu plachá, aby to ukázala navonok, ani jedno z detí nikdy nezapochybovalo, že pre Margaret Hahnovú jej blízky vzťah k Bohu je veľmi dôležitá vec.
      Keď zomrel manžel, začala pracovať a v tom istom čase začala študovať na vysokej škole. Vedela, že ak chce svojim deťom zabezpečiť dobré katolícke vzdelanie, bude to stať plat, ktorý zaručí len vysokoškolské vzdelanie. Keď všetky deti získali vzdelanie, odišla do dôchodku a čas trávila prácou v Légií Márie. Margaret zomrela náhle v roku 1989 po operácii srdca, ktorá sa však spočiatku javila ako úspešná.
      Jeden z jej synov začal v mladšom veku študovať divadlo a umenie. Myslel si, že jeho budúca cesta povedie týmto smerom. Ale inšpirácia matky a jej život viery ho priviedli k tomu, aby sa zamýšľal nad tým, čo má v živote najväčší význam a všetky jeho myšlienky sa zamerali na Eucharistiu. Dnes Jerry Hahn slúži ako duchovný otec Eucharistickej komunite Ascensionskej fary v New Milforde, v New Jersey.
      Margaret si nikdy o sebe nemyslela, že by bola evanjelizátorkou, ale otec Jerry o tom vôbec nepochybuje. (Nová evanjelizácia 2000, č. 2, s. 15.)
ADE      Každá akcia vyvoláva reakciu. Nuž povzbuďme sa, aby naša reakcia na Božie dotyky bola podobná reakcii sv. Štefana alebo tejto úprimne veriacej matky.

      Inšpirácie: Mt 21, 33-46 /8 Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana
      Kartotéka: Mt 21 / Štefan
12.06.2003 | Čítanosť(3192)
Mt 21, 33-46
12.06.2003 | Čítanosť(3004)
Mt 21, 18-27
12.06.2003 | Čítanosť(2831)
Mt 21, 28-32


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet