22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ľudia plní Ducha sú ako pečať: obraz cnosti, ktorý majú hlboko vrytý do svojho srdca, vtláčajú ako do vosku tým, s ktorými sa stýkajú.”

~sv. Ignác z Loyoly~

20.12.2004 - Miron
čítanosť1337 reakcie0
(Share 251 2)


Téma: Zbor presvätej Bohorodičky / Mt 2, 13-23

Homília

AI      Každému, kto sa začína učiť cudzí jazyk, učiteľ hneď na začiatku poradí: „V štúdiu musíte zachovať pravidelnosť. Ak chcete dosiahnuť výsledky, musíte sa tomuto jazyku venovať každý deň!“ Táto rada sa netýka len štúdia jazykov, ale každej činnosti, ktorú chce človek ovládať čo najlepšie. V najväčšej miere sa to však týka človeka, ktorí chce rásť v duchovnom živote.
KE      Pre nás všetkých, ktorí sme v tieto sviatočné dni urobili rozhodnutie vážne nasledovať cestu vytýčenú vtelením nášho Spasiteľa Ježiša Krista, je určené povzbudenie svätého evanjelia.
DI      Pozorný poslucháč sa už zaiste dovtípil, že toto povzbudenie vychádza z meditácie nad konaním sv. Jozefa.
      Evanjelisti venovali tejto veľkej postave len pár skúpych zmienok. No napriek tomu z nich môžeme vycítiť, že tento Boží muž bol vnútorne veľmi bdelý a plný snahy počúvať Božie slovo. Z jeho konania cítime pripravenosť prijať vo dne i v noci Božie pokyny a naplniť ich bez váhania.
      Každému z nás je však jasné, že táto viera a poslušnosť sv. Jozefa musela postupne vyrastať z vrúcneho osobného vzťahu k Bohu. Bez tohto vzťahu je viera iba mŕtvym slovom a poslušnosť sa stáva iba zbožným prianím. To však nie je tá správna výbava pre človeka, ktorý chce s plnou vážnosťou nasledovať Krista.
      Takto sa dostávame k základnej úlohe duchovného života, ktorá si vyžaduje našu každodennú pozornosť. Je to pestovanie vrúcneho vzťahu k Bohu, z ktorého vyrastá silná viera a pohotová poslušnosť.
PAR      V starobylej duchovnej literatúre čítame, že mladučký kandidát rehoľného stavu sa obrátil na svojho duchovného otca s takouto otázkou: „Otče, ako mám dosiahnuť vrúcny osobný vzťah k Bohu?“
      Páter sa zamyslel a hľadel na svojho žiaka s úľubou, že sa pýta na takú svätú vec. Ale nedal mu hneď odpoveď. Povedal mu: „Príď inokedy!“ Žiak zosmutnený odišiel. Ale hneď na druhý deň prišiel k pátrovi s tou istou otázkou. A páter znova mlčal. Premýšľal, ako by mu dal najpôsobivejšiu odpoveď. Žiak prišiel aj na tretí deň, aj na štvrtý deň. Napokon ho páter vzal k rieke, aby sa okúpali, lebo bol veľmi horúci deň. Keď boli vo vode, páter povedal žiakovi:       „Skús, ako dlho vydržíš pod vodou!“
      Chlapec sa ponoril do vody. Páter mu zľahka podržal hlavu pod vodou. Keď sa žiak potreboval vynoriť z vody a lapal dych, opýtal sa ho páter: „Po čom si túžil, keď si bol pod vodou?“
      On odpovedal: „Po vzduchu!“
      Vtedy mu duchovný otec nato povedal: „Vrúcny osobný vzťah k Bohu dosiahneš až vtedy, keď budeš tak existenciálne túžiť po Bohu, že bez neho nemôžeš žiť, keď budeš tak túžiť po Bohu, ako si pred chvíľou túžil po vzduchu, bez ktorého nemôžeme žiť!“ (VRABLEC, J.: V službe Slova A. Rím : SÚSCM, 1990, s. 247.)
MY      Bratia a sestry! Zaiste si teraz uvedomujeme, aké dôležité je pestovanie vrúcneho osobného vzťahu k Bohu. Možno, že za mnohými potknutiami vo viere a našimi pádmi sa skrýva zanedbanie rozvíjania tohto vzťahu. No nepodliehajme malomyseľnosti. Boh nám daroval i tento dnešný slávnostný deň, aby sme mohli začať nanovo budovať tento vzťah. Využime všetky prostriedky, ktoré nám môžu v tomto úsilí pomôcť – úprimná modlitba, čítanie a meditácia Svätého písma, prijímanie sviatostí... Každý z týchto duchovných prostriedkov nám otvorí bránu k dokonalejšiemu poznaniu nášho Boha a tak i k upevneniu nášho vzťahu k nemu.
ADE      Pane, Ježišu Kriste, zhliadni na nás, ktorí oslavujeme tvoje vtelenie. Ty vidíš túžbu našich sŕdc po hlbokom osobnom vzťahu k tebe. Prosíme, posilni nás svojou milosťou a tak ako si sa ujal všetkých biednych, ujmi sa aj nás a veď nás k dokonalému duchovnému životu, aby sme ťa mohli vrúcne milovať a tak nasledovať vieru a poslušnosť tvojho pestúna, sv. Jozefa. Amen.

      Inšpirácie: Mt 2, 13-23
      Kartotéka: Mt 2
12.06.2003 | Čítanosť(3272)
Mt 2, 13-23
12.06.2003 | Čítanosť(2891)
Mt 2, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet