24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Všetko, čo sa vzťahuje na Pána Boha, má byť pekné, zbožné. Lebo to je rozhovor s Pánom Bohom, a keď hovoríme s veľkým pánom, snažíme sa s ním pekne hovoriť, aby sa neurazil. A keď tento veľký pán je k nám ešte aj dobrý, to tým viac sa snažíme pekne s ním hovoriť, lebo si to zaslúži. A kto viac dobrého s nami urobil, ako Pán Boh? Kto viac nám dal darov, ako Pán Boh?...“

~Bl. Vasiľ Hopko, biskup~

18.12.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1608 reakcie0
(Share 276 0)


Téma: 29. nedeľa po ZSD / Lk 17, 12-19

Homília

      Ruský spisovateľ I. S. Turgenev napísal legendu, v ktorej opisuje, ako Boh v nebi vystrojil hostinu pozemským čnostiam. Bolo ich mnoho a všetky sa pozdravovali ako staré známe. Len dve sa pozerali na seba ako cudzie, pretože sa videli prvýkrát: štedrosť a vďačnosť. Štedrosť, ktorá plnými rukami rozdávala, ale nikde na zemi sa nestretla s vďačnosťou.
      V tejto legende je mnoho pravdy. Vďačnosť nie je vrodená čnosť. Nie je v povahe človeka, ktorý sa rodí ako egoista. Veľmi výstižne o tom hovorí tento príklad:
      V nedeľu sa pri stole zhromaždila celá rodina. Keď sa najedli, matka pripravila puding s čokoládou. Svojej najmladšej dcére dala vrchovato, lebo puding mala veľmi rada. Keď ho s chuťou zjedla, otec ju chcel naučiť dobrému správaniu i vďačnosti, preto jej povedal: „A teraz čo povieš?“ Namiesto očakávaného „ďakujem!“, povedala nahlas: „Mama, ešte mi daj!“
Tak často vyzerá nielen detská vďačnosť, ale aj naša.
      V dnešnom čítaní zo sv. evanjelia sme počuli, ako Pán Ježiš cestou do Jeruzalema prechádzal územím medzi Samáriou a Galileou. Pred vstupom do ktorejsi dediny počuje, ako na neho zďaleka volali desiati malomocní. Keď ich uzrel, povedal im: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ (Lk 17, 14).
      Oni bez rozmýšľania poslúchnu a tak sú cestou uzdravení. Všetci si to uvedomujú, ale len jeden z nich sa vráti a poďakoval sa za uzdravenie. „A bol to Samaritán“, poznamenáva evanjelista (Lk 17, 16). Teda cudzinec v tomto kraji. Keď to videl Ježiš, obrátil sa k prítomným a povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde?“ Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu!“ (Lk 17, 17-18).
      Nevďačnosť bolí nielen nás, ľudí, ale bolí aj samého Ježiša, ako sme to videli pri uzdravení desiatich malomocných... Preto máme byť vďační voči Bohu, od ktorého sme dostali toľko darov. Boží Syn sa stal pre nás človekom, žil na zemi 33 rokov, hlásal evanjelium, zomrel za nás na kríži, aby nás vykúpil a zanechal nám sviatosti ako prostriedky spásy.
      Bohu sa máme ďakovať za všetko čo nám dáva. Za život, za zdravie, za vzduch, slnko, vodu... I za to, že náš život je neraz plný skúšok, krížov, trápení, ale i za silu, ktorou nám pomáha ich niesť.
      Vo Svätom písme máme mnoho príkladov vďačnosti.
      Už Noe priniesol Bohu obetu za záchranu pred potopou. Podobne to urobil Abrahám, keď prišiel do zasľúbenej zeme. Dávid, keď sa stal kráľom. Mladý Tobiáš, že ho na ceste chránil anjel Rafael. Panna Mária vo svojom chválospeve ďakuje za všetky dary, najmä za milosť, že si ju Boh vyvolil za matku Vykupiteľa sveta. Zachariáš, že mu v starobe požehnal syna, Jána Krstiteľa. Staručký kňaz Simeon, že v starobe mohol na vlastné oči vidieť Vykupiteľa sveta. Sv. Pavol vo svojich listoch ďakuje Bohu za všetky dary a nabáda všetkých k vďačnosti.
      Sám Ježiš chcel, aby ľudia neustále po celom svete vzdávali Bohu vďaky a oslavovali ho. Preto ustanovil obetu Nového zákona, sv. liturgiu. Sú v nej prekrásne modlitby vďačnosti, ako napr. „Ospevujeme ťa, zvelebujeme ťa...“ (Tebe pojem) a i.
      Je povinnosťou nás kresťanov snažiť sa o to, aby celý náš život bol odpoveďou na ustavičný dar Božej lásky. Iba tak budeme môcť úprimne a zo srdca spievať: „Vzdávajme vďaky Pánovi“, a kráčať i cez prekážky do radostnej večnosti.

      Inšpirácie: Lk 17, 11-19
      Kartotéka: Lk 17
29.11.2010 | Čítanosť(3868)
Téma: Lk 17, 6 / Viera
17.09.2003 | Čítanosť(2121)
Téma: Vďačnosť / Lk 17, 11-19
12.06.2003 | Čítanosť(2943)
Lk 17, 20-37
12.06.2003 | Čítanosť(2699)
Lk 17, 1-10
12.06.2003 | Čítanosť(2386)
Lk 17, 11-19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet