19.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ani predčasná smrť, ani iné skutočnosti nás nebudú znepokojovať, ak sa budeme riadiť pravdami viery.

~sv. Bazil Veľký~

18.12.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť2547 reakcie0
(Share 342 1)


Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých Otcov / Mt 1, 1-25

Homília

      Vianoce máme doslova predo dverami. O niekoľko dní budeme znovu oslavovať narodenie Ježiša Krista, ktorý pre nás a pre našu spásu zostúpil z nebies a stal sa človekom. Je to udalosť svojím významom tak veľká, že ju ľudským rozumom nemôžeme pochopiť. Len človek s veľkou vierou dokáže prijať toto tajomstvo vtelenia.
      Aby sme toto tajomstvo prijali aj my, Boh nás vyzýva, aby sme si prehĺbili svoju vieru. Dáva nám za príklad sv. Jozefa, muža spravodlivého a plného viery – ako nazýva Sväté písmo. Napriek tomu, že evanjelium o sv. Jozefovi píše veľmi málo, dokonca nie je zaznačené žiadne jeho slovo. A predsa jeho príklad, jeho správanie, svedčí o jeho veľkej viere a odovzdanosti do Božej vôle.
      Svätý Jozef bol podľa Božej vôle zasnúbený s pannou Máriou. Keď sa Panna Mária vrátila z návštevy u príbuznej Alžbety, boli na nej viditeľné znaky tehotenstva. Jozef ju obvinil z nevery. Avšak bol presvedčený o jej nevinnosti, len nechápal toto tajomstvo. Aby ju nevystavil potupe, chcel ju tajne prepustiť.
      Tu prichádza na pomoc sám Boh a všetko vyriešil. Posiela k Jozefovi svojho anjela, ktorý mu povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého...“ (Lk 1, 20). Nevieme, či si Jozef pýtal nejaké vysvetlenie, ale sv. Matúš nám spomína, že „keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel“ (Mt 1, 24). Musela to byť veľká viera!
      V týchto predvianočných dňoch si pripomeňme aj my tieto slová, ktoré povedal anjel Jozefovi: „Neboj sa prijať Máriu..., lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“
      Nie sú tieto slová určené aj nám?
      Iste mnohí z vás poznajú vianočné motívy Josefa Ladu, ktoré sú často aj na vianočných pohľadniciach. Sú také jednoduché, ale veľmi hlboké!
      Jeden z mnohých jeho obrázkov znázorňuje ulicu mesta, kde sa v domoch svieti. Je Štedrý večer. Na zasneženom chodníku pred jedným domom stojí chudobná rodinka a pozerá sa cez okno bohatého človeka. Otec dvihne malú dcérku na ramená, aby na chvíľku mohla pozrieť do panského domu. Aká je tam krása! Vianočný stromček, stôl plný sladkostí, ozdôb a dobrôt. Chudobní si to nemôžu dovoliť a preto chcú, aby ich dieťa si aspoň cez okno pozrelo stromček bohatých ľudí. Aké je to dojímavé! A nie je to vymyslené. Skutočne to tak bolo dávno. Dnes stromček môže mať každý – živý alebo umelý – a všetky deti na neho môžu pozerať. Aj darčeky, aj dobroty.
      Stromček teda máme, ale láska nám chyba. My nemusíme stáť pred cudzím domom, oknom. Máme všetkého doma... Ale možno že nám chýba Boh a láska k nemu. Vianočný stromček sa dá kúpiť, ale lásku si nekúpime. Stromček máme, ale chýba nám Boh... Ktosi sa vyjadril, že ak sa Kristus nenarodí v našich srdciach, môže sa stokrát narodiť v Betleheme... A zdá sa, že najmä tam, kde je stromček, kde je všetkého dostatok, na stole hojnosť všetkého, i pod stromčekom – že tam je najmenej lásky, že tam chýba Boh. A ak sme po Vianociach sklamaní, otrávení, tak možno aj preto, že sme sa na Betlehem pozerali len z diaľky, že sme pripravovali len svoje domy, stoly, stromčeky, ale nie svojej srdcia.
      Aby sme i tieto nadchádzajúce Vianoce prežili čo najkrajšie, vezmime si k srdcu slová, ktoré anjel povedal Jozefovi: Neboj sa prijať Máriu... Áno, ty brat, sestra, neboj sa vziať k sebe Máriu... Ale nielen Máriu, ale aj jej syna, toho Vykupiteľa, ktorý z lásky k nám zostúpil z neba na zem...
      Ak ho prijmeme, potom nebudeme mať po Vianociach pocit nudy, otrávenia, pretože ich prežijeme s Bohom, a s radosťou budeme môcť zaspievať – že aj „nám, nám narodil sa“.

      Inšpirácie: Mt 1, 1-17 / Mt 1, 18-25
      Kartotéka: Mt 1
12.06.2003 | Čítanosť(10147)
Mt 1, 1-17
12.06.2003 | Čítanosť(3351)
Mt 1, 18-25


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet