24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Byť Božím obrazom je nielen podstatou človeka, ale aj jeho úlohou.”

~ODO CASEL~

18.12.2004 - Miron
čítanosť1655 reakcie0
(Share 290 0)


Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých Otcov / Mt 1, 1-25

Homília

AI      V týchto dňoch v každej domácnosti vrcholia prípravy na vianočné sviatky. Bez tejto prípravy by nastávajúce sviatočné dni stratili punc výnimočnosti a krásy. Keďže si uvedomujeme, že toto platí aj v duchovnej rovine, očakávame od tejto poslednej Nedele pred narodením Pána radu, ako dovŕšiť duchovnú prípravu na tieto sviatky.
KE      Možno, že sa cítime trochu sklamaní, keď nám Božie slovo namiesto očakávanej rady ponúka na prvý pohľad nič nehovoriaci rodokmeň Ježiša Krista. Keď si však uvedomíme, že za každým menom sa skrýva život človeka plný rozhodnutí a skutkov, naše sklamanie sa určite rozplynie.
DI      Môžeme povedať, že rodokmeň Ježiša Krista je vlastne stručným pripomenutím dejín vyvoleného národa. Zároveň však je aj pripomenutím Božieho diela spásy. Boh pripravoval svoj ľud na prijatie Mesiáša veľmi dlho. Jeho zámerom bolo ponúknuť ľuďom spásu skrze Ježiša Krista. Stránky Starého zákona nám svedčia o tom, že sa rozhodol zapojiť človeka do tohto plánu spásy. Zvestuje mu svoju vôľu a očakáva, že človek s ním bude spolupracovať. V každej generácií našiel ľudí, ktorí boli ochotní podieľať sa na tomto pláne tým, že pracovali na uskutočnení jeho vôle v dobe, v ktorej žili. V tomto zozname „Božích spolupracovníkov“ má najdôležitejšie postavenie Presvätá Bohorodička. Boh jej zveril najväčšiu úlohu – mala sa stať na základe svojho slobodného rozhodnutia matkou Božieho Syna. Presvätá Bohorodička splnila svoje jedinečné poslanie a dielo spásy tak vstúpilo do svojej poslednej fázy. Boh posiela svojho Syna, aby zavŕšil plán spásy obetou prinesenou za hriechy sveta.
       I dnes Boh hľadá spolupracovníkov pre svoj plán spásy sveta. Nie je dôležité vzdelanie, ani stav, ani schopnosti. Dôležité je len, aby človek plnil jeho vôľu. Skúsenosť Cirkvi po dvoch tisícročiach môže svedčiť o nespočetných prípadoch, kedy sa uskutočnili veľké diela pre rozvoj Božieho kráľovstvá a spásu ľudí prostredníctvom obyčajných ľudí, ktorí plnili Božiu vôľu v maličkostiach každodenného života. Stať sa Božím spolupracovníkom znamená povedať áno konkrétnemu poslaniu alebo povolaniu. Predtým však musíme očistiť toto áno od každého sentimentu, aby nás prípadné ťažkosti neodradili.
PAR      Pozdĺž morského pobrežia, ale aj riek môžeme nájsť pekné okrúhle kamene s priam dokonale vyhladeným povrchom. Neboli však vždy také. Všetko sa začalo, keď ich strhol dravý prúd vody, ktorý ich kotúľal a nútil ich narážať do iných kameňov, kým nestratili všetky ostré hrany. Dlhé storočia ich obmývala voda a tak postupne vyhladzovala ich drsný povrch. Nakoniec sa z nich stali pekné kúsky, ktoré ľudia radi zbierajú, aby si s nimi ozdobili záhradku.
      No stačí prejsť len pár krokov od brehu, aby sme objavili rovnako staré kamene, ale drsné a nepríťažlivé. Ich krása je ešte zakliata v ich vnútri. Neboli „vyrušené“ vodou, ktorá by odkliala ich krásu ako to urobila s inými kameňmi.
MY      Ak sledujeme ako Boh pôsobí na človeka, tak to môžeme prirovnať tomu prúdu vody, ktorý opracováva kamene. Všetky skúšky a pokušenia, s ktorými zápasíme, odstraňujú z nás špinu hriechu a jednoducho všetko, čo zakrýva našu pravú podobu Božích detí. Je dôležité „dať sa vyrušiť“. Alebo inými slovami – je dobré prijať to Božie „vyrušenie“, ktoré je začiatkom cesty k dokonalosti.
      Svätý Pavol bol „vyrušený“ Kristom na ceste do Damasku. Prijal toto vyrušenie a nechal Boha pôsobiť vo svojom živote. Výsledok bol nádherný – stal sa najväčším evanjelizátorom v dejinách Cirkvi.
      Kto vie, aký nádherný plán má Boh s nami. Ak prijmeme jeho vôľu a budeme ju nasledovať, naše mená budú zapísané v tom novom zozname mien, ktorý tvorí históriu novozákonného Božieho ľudu.
ADE      Ak teda hľadáme v dnešnú nedeľu radu ako čo najlepšie prežiť vianočné sviatky, tak ju nachádzame vo výzve: „Nechajte sa „vyrušiť“... Nech nás teda oslava narodenia nášho Pána skutočne vyruší! A nech z tohto vyrušenia vzíde odhodlanie: „Pane, tu som a chcem plniť tvoju vôľu pre spásu svojej duše i pre spásu sveta.“

      Inšpirácie: Mt 1, 1-17 / Mt 1, 18-25
      Kartotéka: Mt 1
12.06.2003 | Čítanosť(10149)
Mt 1, 1-17
12.06.2003 | Čítanosť(3351)
Mt 1, 18-25


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet