22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Na Krista sa nemožno iba pozerať, chce byť ,vysvetľovaný’. Jeho skutky, slová, zázraky sú znakmi: majú nekonečnú hĺbku, do ktorej lákajú a pozývajú.”


~HANS URS VON BALTHASAR~

15.12.2004 - Miron
čítanosť719 reakcie0
(Share 204 0)


Téma: Cesta k večnému životu

Myšlienky... 257/2004

AI       Azda sa nenájde človek, ktorý by žil bez určitého cieľa. Človek plánuje svoju budúcnosť. Dáva si blízke i vzdialené ciele, ktoré sa snaží naplniť. Napríklad študentov vzdialenejší cieľ je úspešne dokončiť školu. Tomuto zámeru predchádzajú blízke ciele ako dobre napísať písomku, spraviť skúšku a podobne.
      To isté platí v každej ľudskej činnosti. Človek si akoby vytvára program života, ktorému podriaďuje svoje sily, čas i námahu.
KE       Je potrebné často sa zamyslieť nad posledným cieľom života a zvoliť všetky prostriedky, ktoré pomáhajú dosiahnuť tento cieľ.
DI       Vieme, že skutočným cieľom kresťana je večný život v nebeskej blaženosti. Je to prirodzená túžba, pretože nebo je našou skutočnou vlasťou, domovom, naším pravým príbytkom, kde nás očakáva náš Otec.
      K naplneniu tejto túžby však predchádzajú blízke ciele, ktoré nás uschopňujú stať sa obyvateľmi neba. Poznáme ich, pretože Cirkev neustále pripomína ich hodnotu a dôležitosť. Ide o neustále úsilie o posväcovanie života, o pestovanie nadprirodzených cnosti viery, nádeje a lásky i prirodzených čností ako spravodlivosť, odvaha, múdrosť, pokora, poslušnosť, čistota a podobne. V tomto úsilí nie sme odkázaní sami na seba. Boh nám pomáha oveľa väčšou mierou, než si to vieme predstaviť. Závisí len od nás, či sme ochotní napĺňať tieto ciele, ktoré nás uschopňujú dosiahnuť ten najdôležitejší cieľ.
PAR       Poviete si teraz: „Ochotní, to sme, ale jednoducho nemáme na to čas. Taká je už doba.“ Takým a podobným konštatovaním odmietneme mnohé veľké dary, ktoré k nám mohli prísť cez modlitbu, cez rozjímanie alebo skrze sviatostný život.
      A keď už aj povieme áno modlitbe či rozjímaniu, očakávame, že nám Cirkev nejakú metódu, ktorá by sa hodila do dnešnej rýchlej doby. Žijeme v mechanizovanom svete, kde všetko poslúcha na stlačenie tlačidla. Chceme rýchlu modlitbu, pritom účinnú... Chceme rozjímať, ale iba čo najkratšie. Takto akoby dávame Bohu podmienku: „Ak nám chceš niečo povedať, tak to povedz rýchlo, nepreťahuj to!“ Modlitba je rozhovor človeka s Bohom, ktorý miluje človeka. Láska potrebuje svoj čas. Ako by to strašne zapôsobilo na dievča, keby jej milý povedal toto: „Tak rýchlo povedz: miluješ ma alebo ma nemiluješ. Rýchlo, lebo nemám čas!“
      Kým nebudeme schopní urobiť si vo svojom dni voľný čas pre modlitbu, pre meditáciu, pre hĺbanie nad Božím slovom, budeme iba robotmi, budeme vyschnutými bytosťami bez pravej radosti, bez pravej lásky, bez pravého šťastia.
MY       Mnohí hľadajú úprimne Boha. Študujú diela veľkých mystikov a svätcov, dopytujú sa na každú stranu a predsa Boha nenachádzajú.
      Človek skúsený v duchovných záležitostiach by im poradil: „Trpezlivosť. Boh sa musí zakúsiť.“
       „Ako zakúsiť?“
       „Upokoj sa.“
       „Prečo sa mám upokojiť?“
       „Uvidíš.“
       „Čo uvidím?“
       „Uvidíš, ako sa ti Boh odhalí. Boh je skutočnosť, ktorá vychádza z hĺbky bytia a napĺňa človeka. To sa nevysvetľuje, to sa žije. To je skúsenosť, ktorú musíme zakúsiť a každý deň prežívať.“ (Podľa: BOULAD, H., Všechno je milost, Karmelitánske nakladatelství Kostelní Vydří 1994, s. 86.)
      Táto skúsenosť nám dáva silu napĺňať všetky blízke ciele, ktoré nás vedú k tomu poslednému, k večnému životu. No túto skúsenosť zažijeme, ak sa dokážeme stíšiť v modlitbe, ak si nájdeme pre Boha čas.
ADE       Bolo by nádherné, keby sme dokázali vniesť tieto pravdy do svojho života. Takto totiž budeme schopní premeny v nových ľudí, ktorí vidia zmysel svojho života a smerujú k jeho naplneniu.

      Kartotéka: Večný život
25.06.2003 | Čítanosť(655)
Téma: Večný život
25.06.2003 | Čítanosť(529)
Téma: Večný život


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet