22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Kríž je odpoveďou sveta na kresťanskú lásku.

~Ernst Bloch ~

15.12.2004 - Miron
čítanosť1105 reakcie0
(Share 223 0)


Téma: Jednota vedie k pravému spoločenstvu / Jn 17, 6-26

Myšlienky... 256/2004

AI       Človek túži po domove, po bezpečí medzi blížnymi, po pochopení milých. Obáva sa odstrčenia, osamelého života. Potrebuje spoločenstvo, ktoré dokáže povzbudiť, utešiť, pomôcť. Kde nájsť, alebo ako budovať takéto spoločenstvo, ktoré by pre nás znamenalo oporu a zdroj novej sily?
KE       Odpoveď nám dáva evanjelium. Ježiš prosí svojho Otca o jednotu, ktorá vytvára dokonalé spoločenstvo človeka s Bohom, ako aj medzi ľuďmi navzájom (pozri: Jn 17, 6-26).
DI       Ako to máme chápať? Sme stvorení k Božiemu obrazu. Boh je láska. Láska vyhľadáva spoločenstvo s druhým. Len keď nájde nejaké „Ty“, môže milovať. Láska predpokladá prijatie toho druhého. Najsvätejšia Trojica je dokonale zjednotená v láske. Tento vzor spoločenstva jednoty a lásky máme nasledovať. Kde sa dáva priestor vzájomnej jednote, tam sa dáva priestor vzájomnej láske.
      Ježiš hovorí, že sme boli stvorení k večnému spoločenstvu, ktoré nazýva Božie kráľovstvo. Od nás čaká, aby sme už tu na zemi vytvorili toto kráľovstvo lásky. Kde je pravé spoločenstvo, tam už je pravá láska. Tam už prebýva Boh. Preto prišiel Ježiš, aby vytvoril spoločenstvo medzi Bohom a ľuďmi. To je podstata vykúpenia.
PAR       Nie je jednoduché nájsť takéto pravé spoločenstvo, pretože pravá láska a skutočné úsilie o jednotu je zriedkavé. Egoizmus, pýcha, úsilie vyniknúť za každú cenu sú hrobármi každej jednoty a lásky.
      Nesmieme sa však dať znechutiť mnohými negatívnymi príkladmi. Práve ich poznanie by nás malo ešte viac vyburcovať k budovaniu pravého spoločenstva. Okrem nadprirodzených prostriedkov ako modlitba, sviatosti, pestovanie duchovného života, sa nám ponúkajú štyri cesty, ako môžeme dať vzrast jednote a láske.
      Tou prvou je ochota niečo ponúknuť. Podstata lásky spočíva v oddanosti druhému. Láska vždy prináša „dar“. Láska musí dávať, konať dobro slovom vďaky, uznania, záujmu a samozrejme konkrétnou pomocou v konkrétnej núdzi.
      Druhou cestou k spoločenstvu je otvorenosť. Nie je znakom lásky ani jednoty, keď sa pred druhým schovávame, keď blížnemu nedovolíme vstúpiť do svojho vnútra. Ježiš nazval svojich apoštolov priateľmi až vtedy, keď im zjavil svoje najvnútornejšie myšlienky. Je potrebné s druhým spoločne rozmýšľať, spoločne plánovať, veľa spolu rozprávať. Len tak budeme jedno srdce a jedna myseľ. Kto sa uzatvorí do seba. nie je schopný zapojiť sa do spoločenstva.
      Treťou cestou je budovanie pokoja. Len tam sú priatelia, kde je mier a pokoj.
      Štvrtou cestou je znášanie slabostí druhého. Treba sa vyvarovať všetkého, čo druhých zraňuje, zarmucuje, bolí. Tieto štyri cesty tvoria spolu s nadprirodzenými prostriedkami autostrádu, po ktorej sa dá rýchlo dostať ku skutočnému spoločenstvu ako medzi jednotlivcami, tak i národmi. Je to cesta na šírenie Božieho kráľovstva na zemi, spoločenstva s Bohom, ktorý je Láska.
MY       Že sa to dá, svedčí i skúsenosť jedného chlapca. Hovorí:
       „Naplánoval som si stretnutie s priateľmi. Zabudol som však o tom povedať doma. Keď prišiel ten deň, obliekol som sa a spýtal sa otca, či môžem ísť. Očakával som „áno“, ale odpoveď bola „nie“. Zdalo sa mi, že neexistuje žiaden dôvod na svete, prečo by som nemohol ísť. Bol som z toho nešťastný. Zavrel som sa v izbe a začal som pracovať na školskej práci. No nemohol som sa sústrediť. Cítil som v sebe nepokoj z nejednoty medzi mnou a otcom. Skúšal som tento pocit zo seba striasť. Myslel som si: „Nakoniec, nie je to moja chyba. Nie som zodpovedný za túto situáciu.“
      Potom som si spomenul na priateľov, s ktorými som sa snažil žiť evanjelium. Práve pred pár dňami sme hovorili o nesmiernej láske Boha k nám a teraz som nebol schopný obdarovať kúskom tejto lásky svojho otca.
      Uvedomil som si, že nie je žiadne ospravedlnenie na to, aby som nemiloval svojho otca pre opätovné nastolenie jednoty medzi nami. Pozbieral som všetku svoju odvahu i silu a išiel som sa ospravedlniť. Zrazu som nevedel, čo mám povedať a tak zo mňa vyšlo iba jediné slovo: „Ľutujem...“ Vtedy sa vo mne niečo uvoľnilo a začal som otcovi pomáhať pri práci. Pustili sme sa do rozhovoru a zbytok dňa ubehol v pohode. Nejednota bola zahnaná.“ (Living City č. 1/1993, s.22.)
ADE       Túžime po pravom spoločenstve ľudí zjednotených v láske. Túžime po Božom kráľovstve na zemi. Vydajme sa teda tou štvorprúdovou cestou, ktorú tvorí dávanie, otvorenosť, budovanie pokoja a znášanie slabosti druhých. Je to cesta k pravému spoločenstvu, je to cesta do neba. Amen.

      Inšpirácie: Jn 17, 1-26
      Kartotéka: Jednota / Spoločenstvo / Jn 17
27.03.2004 | Čítanosť(1038)
Téma: Jednota / Láska
27.03.2004 | Čítanosť(697)
Téma: Hopko / Jednota
03.11.2004 | Čítanosť(638)
Téma: Jednota
12.06.2003 | Čítanosť(2565)
Jn 17, 1-26


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet