22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ľudia nechcú byť poučení, chcú, aby ich počínanie bolo schválené.”


~WERNER BERGENGRUEN~

15.12.2004 - Miron
čítanosť932 reakcie0
(Share 230 0)


Téma: Lk 15, 11-32

Homília

AI      Život so sebou prináša rôzne situácie, ktoré sa môžu stať zdrojom konfliktu. Ak na oboch stranách chýba dostatok dobrej vôle, konflikt je neodvratný a spôsobuje prerušenie dobrých vzťahov na krátku, ale i dlhšiu dobu. Je to vždy bolestné a nepríjemné. Napriek tomu sa často stáva, že človek, ktorý si uvedomuje svoju vinu na tejto situácií, zdráha sa urobiť krok k zmiereniu. Nie preto, že by zmierenie nechcel, ale preto, že by mohol byť odmietnutý.
      Možno, že práve takáto obava znemožňuje človeku obrátenie, návrat k Bohu.
KE      Preto nás zaiste poteší evanjeliové posolstvo, ktoré nám pripomína Boha ako Otca, ktorý s láskou očakáva a prijíma svoje zblúdilé deti.
DI      Podobenstvo o márnotratnom synovi (Lk 15, 11-32) nám zreteľne približuje veľkosť Božej lásky. Nikto z nás nie je Bohu ľahostajný. Boh nám dal život, obdaroval nás rôznymi schopnosťami, naučil nás pravde o živote a vedie nás k nebeskému domovu. Je priam nemožné vymenovať všetky viditeľné dobrodenia, ktoré sme dostali a dostávame od Boha.
      A ako na to človek odpovedá? Môžeme to zhrnúť do vety: „Svoj život chcem prežiť po svojom, tak ako mi to vyhovuje.“ A ani si pritom neuvedomuje, že premrháva všetky Božie dobrodenia, ktoré mu boli darované. Je možné takto žiť, ale vždy raz príde okamih, kedy si človek uvedomí nezmyselnosť svojho života, ako i vlastnú biedu, ktorú si sám zapríčinil.
      V tejto situácii má len dve možnosti. Tou prvou je, že uzná pomýlenosť svojho života a vráti sa k Bohu a tou druhou je, že zahynie vo svojej biede. Podobenstvo o márnotratnom synovi dáva reálnu ponuku obrátenia každému, kto sa dostal na nesprávnu cestu života.
PAR      Je veľa krásnych svedectiev, ktoré hovoria o obrátení a znovu nasmerovaní na Boha. My sami môžeme svedčiť o tejto veľkej odpúšťajúcej láske Boha, pretože sme ju mnoho krát zažili vo sviatosti pokánia, keď nám boli odpustené naše hriechy. Je ľahké pristúpiť k Bohu ako márnotratný syn, ale je ťažšie vyvarovať sa postoja staršieho syna, ktorý Otcovi vyčítal jeho priveľkú lásku. Pozrite sa, ako pekne to vykresľuje tento príklad.
      Istá žena prišla po 18 rokoch do chrámu. V mladosti bola veriaca, potom sa vydala, rozviedla a ako katolíčka úplne stroskotala. Po ťažkých vnútorných bojoch prišla do chrámu s pevným úmyslom začať nový život s Bohom. Zamierila rovno k spovednici a postavila sa do radu. Po chvíľke počula, ako sa dve ženy nad ňou pohoršovali: „Čo tá tu robí? Ako si vôbec dovolila prísť medzi slušných ľudí? Že sa nehanbí!“
      A ona sa skutočne hanbila. Nevydržala to, odišla a už nenašla silu, aby sa niekedy do chrámu vrátila. (DANCÁK, František, Dal nám príklad, 5560.)
MY      Dvere k Bohu sú otvorené pre každého, kto pochopí že sa hriechom vzdialil od svojho Stvoriteľa. Nebojme sa teda nikdy vyznať s ľútosťou svoje previnenia, lebo Boh prijíma každého, kto robí úprimné pokánie. Je našou úlohou pomôcť tým, ktorí sa z nejakého dôvodu obávajú spraviť tento krok k zmiereniu. Zároveň máme Bohu vzdávať chválu nielen preto, že odpustil nám, ale aj za to, že odpúšťa i našim blížnym.
ADE      Keď prijmeme toto evanjeliové posolstvo, budeme schopní dobre riešiť i urovnávať všetky tie konfliktné situácie, ktoré život prináša bez narušenia dobrých vzájomných vzťahov.

      Inšpirácie: Lk 15, 11-32
      Kartotéka: Lk 15
12.06.2003 | Čítanosť(2511)
Lk 15, 11-32
12.06.2003 | Čítanosť(2003)
Lk 15, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet