19.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Keď budeme klásť nadovšetko dôraz na plnenie vôle Božej, potom všetko dobré ako rieka potečie k nám, a my nebudeme cítiť nijaké smutné pocity, pretože milosť Božia nám bude všetko meniť na úžitok.

~sv. Ján Zlatoústy~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1763 reakcie0
(Share 435 1)


Téma: Duchovný život / Jn 5, 1-18

Myšlienky... 134/2001

      Okolie rybníka Betsata zaiste nebolo tým najpríjemnejším miestom v Jeruzaleme. Rybník sa nachádzal pri Ovčej bráne. Tadiaľ hnali do mesta ovce a ostatné zvieratá, ktoré boli neskôr obetované v chráme. Zem musela byť rozrytá a znečistená podobne, ako to vidíme pri poľnohospodárskych družstvách, ktoré sa venujú chovu dobytka. No oveľa horším dojmom muselo pôsobiť to množstvo chorých, ktorí čakali na okamih, kedy sa v rybníku zvíri voda. Kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený. Celé to miesto pozostávalo z akýchsi piatich úrovní vykopaných v zemi. Schody viedli cez všetky úrovne k rybníku. Všade ležali chorí, slepí, chromí a ochrnutí. Bolo to miesto, kde vládla zloba a nenávisť. Hádky a bedákania tvorili neustálu zvukovú kulisu tohto miesta. A všetka táto zloba tohto miesta sa zmnohonásobila vo chvíli, keď sa zvírila voda v rybníku a medzi chorými nastal boj o to, kto prvý vstúpi do rozvírenej vody.
      Ochrnutý muž, ktorého spomína sv. evanjelista Ján, bol skutočným chudákom. Nielenže trpel svojím telesným postihnutím, ale strávil 38 rokov na tomto nepríjemnom mieste. A k tomu ešte i bez nádeje, že bude uzdravený (porov. Jn 5, 7). Toto duchovné utrpenie bolo azda väčšie než to telesné. Azda práve preto sa pri ňom zastavil náš Spasiteľ. Boh sa zastavil pri človeku – opusteným, bezvládnym, ponoreným do beznádeje. Boh sa zastavil pri človeku, ktorý sa už azda vzdal všetkých nádejí a túžob a pasívne čakal na koniec svojho biedneho života. Boh zastal pri tomto človeku a svojím mocným slovom „zvíril“ vzduch: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“(Jn 5, 8) A tento človek po 38 rokoch nadobúda zdravie a môže odísť z tohto miesta.
      Ako veľmi je tento svet podobný tomuto nepríjemnému okoliu rybníka Betsata. Či v ňom nenachádzame mnoho ochrnutých, slepých a hluchých voči pravde? Či v ňom nenachádzame čakajúcich na nejaký zázrak, ktorý by ich vyslobodil z biedneho položenia? Či v ňom nenájdeme mnohých, ktorí hádkami a odstrkovaním druhých nehľadajú pre seba výhodu? Či v ňom nenájdeme mnohých, ktorí sa už vzdali všetkých nádejí na možnú zmenu a pasívne čakajú na koniec svojho života? A možno my sami sa nachádzame kdesi medzi toto spoločnosťou – neschopní vymaniť sa z tohto stavu.
      Boh však prichádza i k nám. Jednému hovorí: „Odpusť a choď!“ Ak odpustíš – budeš uzdravený a budeš schopný oslobodiť sa od dusivej atmosféry hnevu a nenávisti. Inému hovorí: „Miluj a choď!“ Láska umožní preťať ten bludný kruh, ktorý v živote vytvoril egoizmus. Ďalšiemu zas: „Zanechaj klamstvo a choď!“ Pravda človeka vždy vyvedie zo slepých uličiek.
      Boh k nám prichádza a hovorí: „Rob pokánie a nasleduj ma!“ Nikto z nás nemusí žiť v dusivej atmosfére tohto sveta zbavenej všetkej nádeje na zmenu. Stačí len uposlúchnuť mocné Božie slovo, ktoré k nám zaznieva. Môžeme mať nový život. Je to na nás.
27.05.2011 | Čítanosť(4642)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3181)
Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(2563)
Jn 5, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2508)
Jn 5, 31-47


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet