26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Sila modlitby spočíva v pokoji, ktorý sa potom rozlieva do nášho vnútra.

~Karl Gutzkow ~

11.12.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1218 reakcie0
(Share 255 0)


Téma: Sv. Ján, apoštol a evanjelista / Jn 20, 2-8

Homília

      Pravidlá spoločenského správania hovoria, že keď sa s niekým prvýkrát stretneme a je to potrebné, máme sa predstaviť, prípadne má nás predstaviť človek, ktorý nás oboch pozná. Urobme dnes malú výnimku. Osobu Jána apoštola všetci poznáme. Pripomeňme si, čo nám hovorí on sám o sebe, prípadne iní, aby nám to poslúžilo na obohatenie nášho duchovného života.
      Meno Ján je veľmi starého pôvodu a je jedným z najrozšírenejších mien na svete. V hebrejčine znie Jachanán a znamená: Boh je milostivý. Latinčina nazýva Jána Joannes. Anglicky – John, Johny, Jack, francúzsky – Jean, španielsky – Juan, taliansky – Giovanni, maďarsky – János, poľsky – Janusz, srbskochorvátsky – Jovan, rusky – Ivan a podobne.
      Rodičia Jána boli Zabedej a Salome. Matka bola v sprievode, keď Ježiš učil a jej dvaja synovia boli Ježišovi učeníci (por. Mt 27, 56). Salome posluhovala, keď Ježiš učil (por. Mt 15, 40). Ján bol rybárom. Ján i jeho brat Jakub s otcom Zabedejom i s najatými robotníkmi práve opravovali siete, keď okolo šiel Ježiš a povolal ich. Oni zanechali otca a odišli za ním (por. Mk 1, 19-20). Ján krstiteľ vtedy povedal svojim dvom učeníkom Ondrejovi i Jánovi: „Hľa, Baránok Boží“ (Jn 1, 35). Vtedy odišli od Jána Krstiteľa a stali sa učeníkmi Ježiša. Aj v zbore apoštolov sa od Ježiša dostalo Jánovi vyznačenie. Bol pri prvom zázraku v Káne Galilejskej. Keď Ježiš išiel vzkriesiť Jairusovu dcéru: „Nikomu nedovolil nasledovať ho, iba Petrovi, Jakubovi a Jánovi, bratovi Jakubovmu“ (Mk 5, 37). Pri premenení čítame: „Po šiestich dňoch si Ježiš vzal Petra, Jakuba i Jána a vyviedol ich na vysokú horu a premenil sa pred nimi“ (Mk 9, 1-3). Pri príprave na Poslednú večeru osobne poveril Ježiš i Jána prípravou: „Poslal teda Petra a Jána a povedal: Choďte a pripravte nám baránka, kde by sme ho jedli“ (Lk 22, 8).
      Dej pokračuje Poslednou večerou, kde čítame o Jánovi slová: „Učeník, ktorého Ježiš miloval, spočíval pri Ježišovej hrudi“ (Jn 13, 23). Ježiš pri utrpení v Getsemanskej záhrade: „...vzal Petra, Jakuba a Jána a zmocňovala sa ho hrôza a úzkosť“ (Mk 14, 33). Veľkosť Jána v očiach Pána Ježiša vidíme i pod Ježišovým krížom. Keď teda Ježiš uzrel matku a vedľa nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ A od tej chvíle si ju ten učeník vzal k sebe“ (Jn 19, 27). Jánovu osobnosť vidíme i pri Ježišovom zjavení sa pri Tiberiádskom jazere, keď apoštoli nemohli vytiahnuť množstvo rýb, ktoré chytili. Tu povedal Petrovi ten učeník, ktorého Ježiš miloval: „Pán je to“ (Jn 21, 7). Toto hovorí sám Ján z vlastného života. V piatej knihe Nového zákona v Skutkoch apoštolských, cítime autoritu, ktorej sa mladý Ján tešil u svojich spoluapoštolov. Na ceste do chrámu v Jeruzaleme spolu s Petrom uzdravili chromého človeka (por. Sk 3, 1n). Spolu s Petrom ho vidíme aj vykonávať sviatosť birmovania v Samárii (por. Sk 8, 14-25). Ale i na sneme v Jeruzaleme je spolu s Petrom a Jakubom pokladaný za stĺp Cirkvi (por. Gal 2, 9).
      Ďalšie účinkovanie Jána nás vedie do Efezu. Či žil svätý Ján v Efeze alebo či zomrel kdesi v Palestíne mučeníckou smrťou, ktorú mu vraj spôsobili Židia, súvisí aj pravosť jeho evanjelia. Kresťania, ale i ortodoxní protestanti tvrdia, že Efez bol Jánovým pôsobiskom, kde aj zomrel. Racionalisti tvrdia opak. Keby sme preskúmali všetky za i proti, vychádza všeobecný názor i od protestantov, že Ján býval v Efeze. Za naším názorom viďme sv. Ireneja, sv. Justína, Klementa Alexandrijského, ktorí sú za Efez. Ján bol sangvinicko-cholerickej povahy. Tak ho ohodnotil Ježiš i jeho brata, keď ich nazval „Boanerges“ – „Synovia hromu“. Keď Ježiša nechceli prijať Samaritáni, títo dvaja bratia ich chceli potrestať: „Nech zostúpi oheň z neba a zničí ich!“ (Lk 9, 54). V spore o prvenstvo medzi učeníkmi prejavil nemiestnu horlivosť (por. Mk 9, 37). Bol však ochotný ihneď trpieť s Kristom, čo vieme z prosby jeho matky k Ježišovi, aby jej synom udelil sedieť v jeho kráľovstve jednému sprava a druhému zľava (por. Mt 20, 23).
      Svoju nadanosť prejavuje ešte aj v starobe. Mal dobrú pamäť. Napríklad presne si pamätal, kedy a kde sa stretol po prvý raz s Ježišom: „Bolo asi desať hodín“ (Jn 1, 39). Z jeho práce sa nám zachovalo evanjelium, ktoré napísal ako posledný z evanjelistov okolo roku 100, pravdepodobne v Efeze. Napísal ho, aby vyvrátil bludy židovské, gnostické a baptistické. Napísal ešte tri listy a Apokalypsu – ako poslednú knihu Svätého písma.
      Toto je krátke, aj keď sa to nezdá, predstavenie Jána apoštola. Amen.

      Inšpirácie: Jn 20, 1-10
      Kartotéka: Jn 20
12.06.2003 | Čítanosť(2213)
Jn 20, 19-31
12.06.2003 | Čítanosť(2159)
Jn 20, 11-18
12.06.2003 | Čítanosť(2102)
Jn 20, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet