25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Láska znamená cítiť sa zodpovedným za druhého.”


~MARTIN BUBER~

30.11.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1407 reakcie0
(Share 368 0)


Téma: Poznáte Ján Krstiteľa? / Mt 17, 10-13

Homília

      Podľa čoho poznáme ľudí? Z priameho poznania, že sa s nimi stretnem, rozprávam, vidím ich na vlastné oči a podobne. Človeka môžeme poznať aj tak, že sa s ním priamo nestretneme. Napríklad býva ďaleko, alebo už zomrel. V dnešnej dobe sám môže pomôcť film, kamera atď. Keď sa jedná o ďalekú minulosť, napríklad čas spred dvetisíc rokov. môže nám v tom pomôcť v konkrétnom prípade, keď sa jedná o Jána Krstiteľa, Sväté písmo a tradícia Cirkvi. Prečo nás tak zaujíma osoba Jána Krstiteľa ešte i dnes?
      Sú to slová z evanjelia, kde čítame: „Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi“ (Mt 17, 13).
      Toto sa odohralo po premenení na hore, kde Peter, Jakub a Ján videli rozprávať sa s Ježišom Mojžiša a Eliáša a Peter zvolal: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky...“ (Mt 17, 4). A keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ (Mt 17, 10). U Židov sa ujalo presvedčenie, že pred Mesiášom príde na svet Eliáš. Pán Ježiš síce potvrdzuje túto mienku, ale za Eliáša vyhlasuje Jána Krstiteľa, ktorý poslanie Eliášovo vlastne už pre ten čas splnil. O Jánovi Krstiteľovi vieme, čo povedal anjel Gabriel Zachariášovi pri prinášaní obety v chráme: “On bude veľký pred Pánom... Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou,. aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich priviedol k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud“ (Lk 1, 15-17).
      Slová „v duchu Eliášovom“ znamenajú, že s tou istou rozhodnosťou vystúpi Ján proti hriechom ľudu a najmä proti hriechom jeho vodcov, ako to robil kedysi Eliáš, keď vystúpil proti pohanskej kráľovnej Jezábel a proti jej pohanským kňazom. Tým istým horlivým duchom bude Ján napomínať ľud na pokánie. A Ján túto predpoveď anjela splnil.
      Herodes Antipas bol jedným zo synov Herodesa Veľkého. Z dedičstva otcovho dostal za podiel Galileu a Zajordánsko, Pereu. Svojmu bratovi Filipovi odlákal manželku Herodiadu a žil s ňou. Tá nemohla počúvať, čo si ku nej dovoľoval Ján Krstiteľ, keď jej vyčítal, že nemôže žiť s bratom svojho muža. Ján sa viac bál Boha ako jej, preto si počínal skutočne ako prorok. Herodiada pri prvej príležitosti využila svoju moc, keď ovládla Herodesa a pri vystúpení svojej dcéry, ktorá sa tancom zapáčila Herodesovi a jeho hosťom, prikazuje žiadať si od Herodesa hlavu Jána Krstiteľa. Tým je Jánovo poslanie ukončené. Ján čestne splnil svoje poslanie ohlasovateľa očakávaného Mesiáša. Je to skutočne jeho pokora, oddanosť vo veci Božej, keď o sebe vyhlásil: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja“ (Lk 3, 16). Keď sa ho spýtali, či je ten, ktorý má prísť, alebo či majú čakať iného, Ján nezaprel a vyznal: „Ja nie som Mesiáš“ (Jn 1, 20).
      V tejto adventnej dobe prípravy na sviatky Narodenia Ježiša Krista máme čo najlepšie poznať aj osobu Ján Krstiteľa. Nie ako vyzeral po telesnej stránke, ale máme pozerať na obsah jeho slov, ktoré ohlasoval ako predchodca Pána Ježiša.
      Tieto slová sú časové i dnes. Upozorňujú nás na to, čo je podstatné pri príprave na sviatky Narodenia Pána a čo by sme nemali prehliadnuť. Keď si toto všetko uvedomíme, máme podľa toho aj upraviť svoj život, ktorý Ján prirovnáva k ceste: „Pripravte cestu Pánovi, urovnajte mu chodníky“ (Mk 1, 3b).
      Jánove slová pre nás znejú ako oznam na prijatie spásy, ktorú nám prinesie Mesiáš – Ježiš Kristus.
      Odpoveď na toto krátke evanjelium by nemala dať na seba dlho čakať. Nesmieme dlho uvažovať, rozhodovať sa. Čas sa rýchlo blíži, narodenie Božieho Syna je predo dvermi.
      Prosme o silu vyznávať svoju vieru, plniť svoje náboženské povinnosti vo všetkou vernosťou voči Bohu. Hľa, náš Boh prichádza! Jánove slová sú pre nás významné. Nepohŕdajme Jánom!
      Keď sa naučíme poznať Jána, ak jeho slová zachováme v praxi života veriacich kresťanov, tak aj nás bude poznať svet nielen podľa názvu, že sme veriaci, ale predovšetkým z našich slov a skutkov. Svet tak spozná, že život s vierou je prínosom i pre dnešnú dobu. Amen.

      Inšpirácie: Mt 17, 1-13
      Kartotéka: Mt 17
12.06.2003 | Čítanosť(3555)
Mt 17, 14-21
12.06.2003 | Čítanosť(3405)
Mt 17, 1-13
12.06.2003 | Čítanosť(3182)
Mt 17, 22-27


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet