25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Boh kresťanov je Bohom premien: keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.”

~SV. PÁTER PIO~

23.11.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1328 reakcie0
(Share 239 1)


Téma: Kňazské poslanie laika v dnešnom svete / Zodpovednosť / Mt 9, 37-38

Homília

      Veľa sa hovorí o zodpovednosti. Nielen na pracoviskách, ale i v rodine a musíme si povedať, že je povinnosťou nás kresťanov si uvedomiť, že sme zodpovední aj za svoju vieru. Túto ťarchu nemožno položiť len na plecia kňazov. Dnes si čím ďalej tým viac uvedomujú túto zodpovednosť i laici, rodičia, slobodní, dospievajúca mládež i tí skôr narodení. A to práve pod vplyvom doby, ktorú žijeme a v ktorej nám znejú slová Pána Ježiša z tohto evanjelia.
       „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!“ (Mt 9, 37-38).
      Vieme, že Pán Ježiš berie prirovnanie z bežného života tej doby, v ktorej žil a veci či udalosti, ktoré boli známe všetkým jeho poslucháčom.
      Práca na poli, najmä počas zberu úrody, bola ťažká, ale o to radostnejšia, ak tí, ktorí tam pracovali, boli dobrí robotníci.
      Táto myšlienka sa prenáša i na spoločenstvo nás veriacich. Doba, do ktorej nás Boh povolal, si tiež vyžaduje dobrých robotníkov vo všetkých oblastiach duchovného života. Druhý vatikánsky koncil môžeme prirovnať k svetlu, ktoré osvietilo miesto, kde bola tma. Kde sa však objavilo, poukázalo na množstvo skrytých rezerv, a to sú dnes tí, čo nemohli, nemajú síl, alebo im v tom niečo bráni, zasvätiť život ako kňaz či rehoľná sestra a sú to všetci ostatní veriaci.
      Preto sme svedkami, že po Druhom vatikánskom koncile sa ponúka široká možnosť spolupráce veriacich s kňazom. Kňazstvo ako sviatosť ostáva i naďalej, ale kňaz pre množstvo inej práce má sa podeliť s niektorými prácami so svojimi veriacimi. Príprava cirkevných slávností, starosť o chorých, otázka misií, mládeže, liturgie a opráv nie je len vecou kňaza, ale i veriacich. Veď veriaci lepšie poznajú farnosť a v posledných rokoch sa musia kňazi rýchlejšie meniť vo farnostiach. Kňaz odíde, ale farnosť ostáva. A stav farnosti po stránke duchovnej, ale i materiálnej je vizitkou celej farnosti. Smutné je, že iniciatívu v mnohých farnostiach čakajú len od kňaza. Kňaz sa má chápať ako koordinátor. Kňaz je vysluhovateľom sviatostí, modlí sa za farnosť, ale mnohé veci by sa dali vylepšiť: vyučovanie náboženstva, duchovné spoločenstvá, príprava na manželstvo, opravy budov, ale i vec liturgie. Väčšia ochota zapájať sa najmä spevom, dospelí čítaním textov Svätého písma pri svätých omšiach a obradoch, výzdobe kostolov, taktiež starosť o chorých, pripraviť ich na sviatosti, nezabúdať na dôstojnú prípravu na stretnutie s Bohom pri smrti. Pomôcť im i materiálne, nájsť si čas ich viac porozumieť, vypočuť ich ubolené srdcia.
      Že nie je čas a je veľa povinností? Že sa nechceme príliš angažovať? Škoda! Toto všetko sú však milosti, zdroj Božieho požehnania. Veď poznáme slová Pána Ježiša: Ani pohár podaný priateľovi z lásky neostane bez odmeny; Neviď smietku v oku svojho brata, keď vo svojom brvno nebadáš; Keď ťa niekto udrie po líci, nastav mu aj druhé. Toto nie sú frázy. To je často návod na apoštolát veriacich. Veď kňaza často neprijmú len preto, že chápu jeho poslanie tak, že má za to zaplatené a je to jeho povinnosť. Keď však vidia veriaceho muža a ženu urobiť viac, ako sa od nich žiada a robiť to z hlbších pohnútok, dokážu sa na Krista pozerať neveriaci alebo ľahostajní kresťania celkom iným spôsobom.
      Zaveďme taktne niekedy reč aj na duchovnú prípravu na vianočné sviatky. Na skutočnú podstatu sviatkov a nielen na čo najbohatšie, exkluzívne darčeky. Uvedomme si, že môžeme spraviť radosť niekomu milou návštevou. Nezabudnime na chorých a starých. Keď nás prídu navštíviť, majme pre nich slovko povzbudenia a lásky.
      Ako veľmi potrebuje naša doba nové kňazské a rehoľné povolania! Potrebuje však aj obetavých veriacich zo všetkých vekových vrstiev a stavov. Otvorme svoje srdce Ježišovi! Buďme si vedomí zodpovednosti za spásu nielen svojej nesmrteľnej duše, ale aj duší, ktoré sú nám zverené. Amen.

      Inšpirácie: Mt 9, 27-38
      Kartotéka: Mt 9
18.09.2003 | Čítanosť(1511)
Téma: Kňaz / Svedectvo
18.09.2004 | Čítanosť(1449)
Téma: Hriech / Kňaz / Súd
25.06.2003 | Čítanosť(1256)
Téma: Kňaz
12.06.2003 | Čítanosť(3597)
Mt 9, 1-8
12.06.2003 | Čítanosť(3556)
Mt 9, 27-38
12.06.2003 | Čítanosť(3156)
Mt 9, 9-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet