22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nebol by medzi nami žiaden nepokrstený, keby sme žili skutočne ako kresťania.

~ Ján XXIII. ~

22.11.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1071 reakcie0
(Share 255 0)


Téma: Mt 13, 44-52

Homília

      Zaspomínajme si: Koľko úsilia nás stojí, keď chceme niečo cenné získať, nadobudnúť alebo zažiť. Možno najčerstvejšie spomienky, keď sme chceli stráviť dovolenku v zahraničí, a čakali nás dlhé hodiny čakania, chodenia a prečo? Bola to vidina obohatenia svojho života. Alebo keď si chceme niečo cennejšie kúpiť, napríklad osobné auto. Aj vtedy sú to dlhé mesiace, ba i roky sporenia, odriekania iných vecí a prečo? Chceme pomocou osobného auta obohatiť svoj život, viac spoznať.

      Aj dnešné evanjelium nám rozpráva o človeku, ktorý chce získať vec, ktorá ho má obohatiť. Jeden, aby získal toto bohatstvo, predá všetko, čo má, aby kúpil pole, na ktorom vie, že je ukrytý poklad. Iný zas všetko predá, čo má a kúpi si vzácnu perlu, po ktorej túži (por. Mt 13,45–46).

      Boh je veľký a jeho kráľovstvo je tak cenné, že človek je povinný všetkého sa zrieknuť, aby získal to dobro. Týmto sa myslí o hodnote a cene nebeského kráľovstva, čo zdôraznil Pán Ježiš v dvoch podobenstvách. Roľník pracuje na cudzom poli, na ktorom objaví zakopaný poklad. Neprezradí to tajomstvo, ale všetko predá, aby sa stal majiteľom tohto poľa. V týchto slovách poukazuje evanjelium na úsilie, snahu i ťažkosti človeka, obetu vykonanú s radosťou, keď to všetko má mu pomôcť získať poklad. Týmto pokladom je nebeské kráľovstvo. Je to cennosť, pre ktorú treba niesť ťažkosti, pozbaviť sa všetkého, čo vyžaduje. To je povinnosť zaujímať sa na prvom mieste o tom pred všetkým ostatným. V podobenstve kráľovstvo Božie našiel ako poklad, ktorý sa pre neho stane čímsi náhodne nájdeným, ktorý prichádza do jeho rúk často vtedy, keď ho vôbec nehľadá. V druhom podobenstve človek hľadá vzácne perly. Robí to svedomite, plánovite, profesionálne. Toto je zas obraz krásnych úmyslov. Hľadá v námahe a mozoľnato. Tu môžeme pred sebou vidieť v tejto oblasti vzory: Justín, Augustín, Neumann a iných, ktorí sú vzorom celého neodvolateľného hľadania pravdy, ktorú nachádzajú v Bohu. Kupec perál predá všetko, získa peniaze, aby si za ne kúpil perlu. Je to zriedkavý vzor, ktorý mu vynahradí všetko, čo považoval za dobré.
      Pripomenúť môžeme históriu Cirkvi a život mučeníkov.
      V čase prenasledovania prišli o všetko, o majetok, ale i o ďalšie veci, najmä o slobodu, ba i o to najcennejšie čo človek má, život. Boh je však tak veľký, že i pri poslednom rozhodnutí kráľovstvo nebeské je pre nich cennejšie ako čokoľvek iné vzácne a cenné na zemi. Kresťan a zvlášť ten, kto našiel zakopaný poklad na poli, ale i kresťan, ktorý po dlhých hľadaniach našiel drahocennú perlu, musí byť v stave úplnej prípravy, pripravený na to, že keď sa raz rozhodol, musí stále pokračovať. Každý deň núti človeka k rozhodnutiu znova a znova, to znamená byť pripravený na zodpovednosť pred Bohom. To znamená, že človek sa musí neustále niečoho zriekať. To zriekanie je potrebné na dobytie Boha a jeho kráľovstva. „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo...“ (Mt 6,33). To nevyjadruje ani potom, ani prv, ale najprv.

      Dnešný človek zničil cit, stupeň hodnoty a, veru, často nevie oceniť pravdivú hodnotu. Býva podobný roľníkovi, ktorý kráča po poli za pluhom, hoci vie, že je na ňom zakopaný poklad, a predsa prechádza okolo neho a vôbec ho to nezaujíma. Nedokáže logicky uvažovať, keď ide o veci veľmi vážne. Na upozornenie Boha odpovedá záporne, v ťažkých situáciách blúdi, pretože nechce alebo nevie oceniť, ohodnotiť, čo je v živote najpotrebnejšie. Podobenstvá o poklade ukrytom na poli a o drahocennej perle sú veľkým mementom pre nás, aby sme svoje kresťanstvo žili skutočne, aby sme život prehodnotili vo svetle skutočných hodnôt. V podobenstve o perle je reč, že bola nájdená po dlhom hľadaní. Povedané o Bohu, že ide pred tými, ktorí po ňom túžia, tak ako je povedané o múdrosti: „Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko uzrú ju tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. Predbieha a dáva sa poznať tým, čo po nej dychtia... “ (Múd 6,12–13). Niekedy zas Pána Boha s jeho súhlasom človek ani nehľadá, ale on ide pred tými, ktorí ho nehľadajú. Spomeňme si na svätého Pavla. Na ceste, keď ide prenasledovať kresťanov, stretáva sa s Ježišom. Pán Boh má rôzne cesty, ako sa stretnúť s človekom, každého si pritiahne iným spôsobom. Ak človek skutočne hľadá kráľovstvo nebeské, kráľovstvo dobra, pravdy, je nemožné, aby ho nenašiel. Rozhodnime sa rýchlo, bez dlhého rozhodovania, vykročme na cestu, lebo škoda času. Ten, kto sa rozhodne hľadať, musí si uvedomiť, že sa to nezaobíde bez ťažkostí a námah.
      V dnešnú nedeľu slávime sviatok svätého Joachima a svätej Anny, rodičov Panny Márie. Hoci majú dnes sviatok, nedeľa má prednosť pred sviatkom. Premeňme však tento deň na deň vďačnosti pre našich rodičov, starých rodičov a vôbec tých, ktorí boli na začiatku našej cesty, keď nám ukazovali, učili nás objavovať poklad skrytý na poli nášho života, alebo nás učili, radili nám rozoznať vzácnu perlu od iných, menej vzácnych perál.
      Nezabudnime dnes ani na Pannu Máriu. Aj ona sa musela rozhodnúť k veľkému súhlasu pri anjelovom zvestovaní. Spolu s ňou povedzme fiat a potom v tichosti, nenápadne, ale verne a svedomito zostaňme verní. Poklad, hoci na začiatku ukrytý, alebo perlu ešte nepoznanú, môže každý z nás získať. Kráľovstvo nebeské ako odmena za prežitý život je vec, za ktorú sa nemusíme báť predať všetko, čo svet pokladá za svoj poklad. Pretože poklad sveta zničí hrdza, môže zožrať moľ alebo ukradnúť zlodej. Odmenu, ktorú sľubuje Ježiš, je stav radosti, ktorý si nikto nevie predstaviť, ako o ňom svätý
      Ján píše:
      Oko nevidelo,
      ucho nepočulo,
      ľudské srdce nepocítilo,
      čo Boh pripravil tým, čo ho milujú.
      Pre brata alebo sestru, ktorí nevedia ešte povedať ako Mária rozhodné fiat, je povzbudenie, že pred nimi bolo mnoho im podobných.
      Napríklad André Frossard, ktorému stačilo jediné stretnutie v chráme a začal novú etapu života. Zrodilo sa nádherné dielo, kniha, ktorá sa stala bestsellerom pod názvom Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol, ktorá vyšla v Paríži v roku 1969. V jeho prípade to bolo čosi náhle. Predtým vyrovnaný, neveriaci muž. Nemal nijaký nepokoj, nepociťoval zármutok. Nikto ho na nový život nepripravoval. Skoro po 40 rokoch od náhlej udalosti obrátenia cítiť vo Frossardovom rozprávaní to isté začudovanie, prekvapenie ako kedysi, keď onoho letného večera na Rue de Ulm stretol Boha. Odtiaľ vie, že Boh jestvuje, hoci jeho existencia mu ostáva stále sviežou novosťou, na ktorú sa nedá navyknúť.

      V úvode sme si pripomenuli, čo všetko vieme podniknúť, aby sme získali niečo pre obohatenie nášho života. Neľutujeme čas, peniaze... Vidina obohatenia nás pobáda vpred. Kráľovstvo nebeské nie je vidina, ale skutočnosť, lebo sú to slová Pána Ježiša: Čo robím, aby som poznal a obsiahol najväčší a bez konca trvajúci zážitok, prebývanie v kráľovstve nebeskom? Amen.


      Inšpirácie: Mt 13, 44-52
      Kartotéka: Mt 13
14.06.2010 | Čítanosť(2878)
Téma: Mt 13, 36
12.06.2003 | Čítanosť(3325)
Mt 13, 44-52
12.06.2003 | Čítanosť(3233)
Mt 13, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(3036)
Mt 13, 24-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet