22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ak preťažený človek, ktorý má migrénu alebo duševne trpí, vykoná čo len polovicu svojej práce, urobí viac ako iný, zdravý na tele a na duši, ktorý ju vykoná úplne. Preto musí byť náš posudok o blížnom vždy priaznivý. Musíme vždy prijímať dobro, musíme vždy odpúšťať. A keby sme dokonca nemali ani jediný platný dôvod, ešte nám ostáva možnosť povedať si: ,Táto osoba zjavne nemá pravdu, ale neuvedomuje si to.’”

~SV. TERÉZIA Z LISIEUX~

20.11.2004 - Miron
čítanosť980 reakcie0
(Share 220 1)


Téma: Dôležitosť lásky k Bohu / Láska

Myšlienky... 206/2004

AI       Ak je pozemský život pre nás časom intenzívneho hľadania Boha a pestovania osobného vzťahu k nemu, potom sme dostatočne otvorení pre impulzy Svätého Ducha. Vieme, že Svätý Duch tých, ktorí sa mu otvoria, vedie k spáse. Evanjelium sa tak stáva prostriedkom, ktorý, ak ho pochopíme, priblíži nás k nebu.
KE       Preto s radosťou prijímajme posolstvo Božieho slova, ktoré nás nabáda k pestovaniu čnosti lásky.
DI       Evanjelium je plné lásky. Ak by sme ho čítali s úmyslom vyhľadať všetky Ježišove skutky, ktoré pramenili z lásky, nemohli by sme z neho vynechať ani stránku. A vieme aj prečo. Boh je láska a láska nemôže nemilovať.
      Na druhej strane si musíme uvedomiť, že ak pred týmto svetom vyznávame, že sme Boží, potom nevyhnutne musíme tomuto svetu svedčiť láskou, ktorá z nás vychádza a potvrdzuje našu príslušnosť k Bohu.
PAR       Pozrite sa. Pred pár rokmi som sa rozprával s mladým mužom, ktorý sa usiluje o získanie švajčiarskeho občianstva. V rozhovore povedal: „Nie je to jednoduché. Švajčiari nedávajú ľahko štátne občianstvo cudzincom. Je potrebné sa naučiť jazyk, spoznať ich zákony a dodržiavať ich. Rovnako dôležité je osvojiť si ich životný štýl. Cudzinec je neustále preverovaný, a až potom, keď sa osvedčí, môže mať nádej na získanie občianstva. Nie je to jednoduché, ale stojí to za to.“
      My sme sv. krstom dostali občianstvo nebeského kráľovstva. Je to vznešený a veľký dar, pretože dáva človeku dôstojnosť Božieho dieťaťa. Vieme však, že to ešte nie je zárukou na dosiahnutie nebeského kráľovstva.
      V tomto pozemskom živote sa máme osvedčiť pre nebo podobne ako ten mladý muž pre získanie švajčiarskeho občianstva. Musíme sa naučiť jazyk nebeského kráľovstva. A tým je práve láska.
      V prvom rade láska k Bohu. Z celej sily, z celého srdca... Lásku človeka k Bohu môžu ohraničiť iba danosti ľudskej prirodzenosti, ktoré človek už nemôže prekročiť. Vzťah lásky človeka k Bohu charakterizujú slová: „Pane, ty si moje jediné dobro!“
      Takáto láska k Bohu neostáva uzatvorená v človeku, ale vyráža z neho. Smeruje ku všetkým okolo neho. Je pozorná, lebo si všíma potreby druhých. Dokáže slúžiť, povzbudzovať, odpúšťať. A tak pre toho, kto dokáže milovať, nerobí problém spoznať a zachovávať zákony nebeského kráľovstva, pretože ich spoločným koreňom je láska.
      Kto teda miluje, žije už životný štýl, aký vládne v nebi. Hľa, aká dôležitá je láska.
MY       Aby sa nám podarilo pestovať čnosť lásky, odnesme si domov obraz, ktorý je vyjadrený v evanjeliu. Hriešnica, ktorou opovrhovali, dostala veľký Boží dar. Odpustenie hriechov, Ježiš povedal: „Jej hriechy, jej mnohé hriechy, sú odpustené, lebo veľmi miluje“ (Lk 7, 36-50).
      Nech nám obraz tejto milujúcej hriešnice pomáha zanechať jazyk tohto sveta, aby sme mohli prijať lásku, jazyk nebeského kráľovstva. Nech nám pomôže odložiť životný štýl tejto doby, aby sme mohli žiť nebeským štýlom života, ktorý vyviera z lásky.
ADE       Neodmietajme teda tento impulz Svätého Ducha, ale otvorme sa mu, aby sme sa ešte viac priblížili k nášmu nebeskému domovu.

      Kartotéka: Láska
27.05.2011 | Čítanosť(4835)
Téma: Dieťa / Láska
29.07.2003 | Čítanosť(3553)
Téma: Láska / Zmena života


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet