25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nesúhlasíte so mnou v názore, že ak nedostaneme od Boha, o čo prosíme, je to preto, že sa nemodlíme s vierou, s dostatočne čistým srdcom, s dostatočne veľkou nádejou, alebo preto, že nie sme dosť vytrvalí v modlitbe? Boh nikdy neodmietol ani neodmietne nič tým, ktorí správnym spôsobom prosia o jeho milosti.

~sv. Ján Vianney ~

20.11.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1403 reakcie0
(Share 263 0)


Téma: 25. nedeľa po ZSD / Lk 10, 25-37

Homília

      V Piatej Mojžišovej knihe čítame, že Mojžiš urobil všetko, čo mu Boh zveril. Dostatočne oznámil Božiu vôľu a Izraeliti to mohli pochopiť. Predpovedal im aj tresty, ak sa Bohu spreneveria. Ľud si teda mohol vybrať: Či dosiahne Božie požehnanie, alebo či ho postihnú Božie tresty. Povedal im: „Tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba vysoký ani ďaleký; nie je v nebesiach... Ani za morom... Naopak, veľmi blízko sú tie slová, (sú) v tvojich ústach, v tvojom srdci, aby si ich uskutočnil“ (Dt 30, 11-14).
      V tejto Mojžišovej reči je Božia starostlivosť o človeka. Je to reč o prikázaniach a zákone, je to reč o živote. A cieľom zákona nie je podriadenie, útlak, ale šťastie, sloboda, spása človeka. To je vidieť aj z ďalších slov: Ak budeš milovať Pána Boha, a kráčať po jeho cestách a zachovávať jeho príkazy, „potom budeš žiť a rozmnožíš sa – a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať...“ (Dt 30, 16).
      Táto vernosť Bohu, ktorú Boh žiadal od izraelského národa, musí sa prejavovať aj v našom živote. Musí sa prejavovať v konkrétnych situáciách, do ktorých nás postavil Boh. A Boha nemusíme hľadať na nebi, ani za morom. Boh je blízky každému z nás, nájdeme ho všade okolo seba – v našom blížnom – ako nám to chce povedať aj dnešné čítanie zo sv. evanjelia v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi.
      Stará legenda hovorí o tom, ako dvaja mnísi v jednej starodávnej knihe objavili správu, že niekde na konci sveta je miesto, na ktorom sa dotýka nebo so zemou. Rozhodli, že nájdu toto miesto. Vydali sa na cestu s odhodlaním, že sa nevrátia, kým ho nenájdu. Prešli mnoho krajín, zakúsili mnoho nebezpečia. Boli už v pokušení vrátiť sa, ale správa v starých knihách ich stále poháňala dopredu. Konečne sa im podarilo nájsť dvere. Zaklopali, otvorili, vošli – a keď sa rozhliadli, videli, že sú doma, že sú vo svojej kláštornej cele. A pochopili: Miesto, kde sa stretáva nebo so zemou, je tu: je práve na tom mieste, kde žijeme, kde nás postavil Boh.
      Francúzsky jezuita Aimé Duval, skladateľ kresťanských šansónov, napísal: „Nebo nie je vo výšinách nad svetom, ani dole v hlbinách..., je hneď na rohu ulice.“
      Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, ktoré sme dnes počuli, hovorí práve na túto tému. Dnes síce po tejto ceste z Jeruzalema do Jericha možno cestovať pohodlne autom. Ale či stráca toto Kristovo podobenstvo na svojej aktuálnosti?
      Táto cesta totiž vedie naším srdcom, naším príbytkom, rodinou, pracoviskom. Je posiata mnohými ranami. Všetci patria medzi našich blížnych a potrebujú našu pomoc.
Ježiš v podobenstve o židovskom kňazovi, ktorý poznal všetky predpisy, raneného však nechal ležať a šiel ďalej, hovorí o Samaritánovi, nepriateľovi, ktorý raneného nepoznal, lebo bol v tomto kraji cudzincom, a predsa sa ujal raneného. Preto Ježiš hovorí: „Choď a rob podobne!“ (10, 37).
      Keď počúvame toto podobenstvo, musíme si uvedomiť základnú otázku: V tomto každodennom živote, zhone, vidíme aj toho druhého, či len stále seba samého? Či len každý nás má mať rád, ale my nikoho? Dnes Spasiteľ ukazuje prstom na mňa, na teba, na všetkých, aby sme v každom človekovi videli svojho blížneho. A nemusíme ho ísť hľadať až na koniec sveta. Dosť ich je vedľa nás – doslova „na rohu ulice“, len ich treba vidieť.
      Mojžišova reč nie je teda len pre Izraelitov v zajatí, ale rovnako aj pre nás. Ak budeme chodiť po Božích cestách a plniť jeho príkazy, potom budeme žiť a Boh nás bude žehnať. Ak sa však od neho odvrátime a nebudeme poslúchať, zahynieme.

      Inšpirácie: Lk 10, 25-37
      Kartotéka: Lk 10
12.06.2003 | Čítanosť(8366)
Lk 10, 25-37
12.06.2003 | Čítanosť(3562)
Lk 10, 1-20
12.06.2003 | Čítanosť(2956)
Lk 10, 21-24


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet