22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Každý skutok, každá myšlienka, každý ľudský úsudok má cenu len v práci a pre prácu, ona je meradlom spoločnosti, etiky a estetiky.

~Karol Irzykowski ~

20.11.2004 - Miron
čítanosť1150 reakcie0
(Share 195 1)


Téma: Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

Homília

AI      Pri štúdiu cudzích jazykov učitelia zvyknú študentom prízvukovať: „Ak chcete ovládať tento jazyk, tak okrem slovíčok a gramatiky sa musíte naučiť aj rozmýšľať ako tí, ktorí týmto jazykom hovoria. Len tak budete vedieť voliť správne slová, výrazy...“ Je to cenná rada nielen pre štúdium jazyka. Poznáme to zo skúsenosti. Ak sa dokážeme vžiť do zmýšľania druhého človeka, potom dokážeme správne pochopiť zámer ukrytý v jeho slovách i skutkoch. Inak by sme ho mohli pochopiť nesprávne, neúplne...
KE      Je preto dôležité správne pochopiť význam titulu „Kráľ“, ktorý dávame svojmu Spasiteľovi.
DI      Podnet k tomu nám dáva sám Ježiš Kristus, keď pred Pilátom hovorí: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta“ (Jn 18, 36). Udalosti, ktoré sa následne začali odvíjať, to iba potvrdzujú. Kráľ kráľov stojí vydaný napospas členom veľrady, ktorej moc bola natoľko obmedzená, že ho ani nemali právo sami odsúdiť. Pilát, ktorý podľahol nátlaku a odsúdil ho, bol iba jedným z správcov rímskych provincií. Ponižujúce mučenie i ukrižovanie, výsmech okolostojacich, ba dokonca i od jedného z ukrižovaných zločincov – to všetko len ťažko možno spojiť s predstavou, ktorá sa nám vybaví, keď sa povie „kráľ“.
      Ale Ježiš Kristus hovorí: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta“ (Jn 18, 36). Týmto nám nechce povedať iba to, že jeho kráľovstvo nie je umiestnené v tomto svete, ale aj to, že jeho kráľovstvo sa riadi inými zákonmi, než je našou pozemskou skúsenosťou. Jeden z prvých ľudí, ktorý toto pochopil, bol kajúci lotor na kríži. V mukách ukrižovania a vnímajúc blízku smrť, obracia sa k Ježišovi so slovami: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“ (Lk 23, 42). Pochopil správne tajomstvo Božieho kráľovstva.
PAR      Ak nesprávne pochopíme zjavené tajomstvo o Kristovom kráľovstve, potom aj keď sa úprimne a horlivo budeme snažiť o jeho rozšírenie, budeme robiť chyby a tak naše konanie sa stane prekážkou nášho zámeru.
      Pekne to vystihuje epizódka zo stredoveku, keď sa istý rytier vracal do vojenského tábora. Keď ho zbadal kráľ, spýtal sa: „Vyzeráš vyčerpaný. Stalo sa niečo?“ „Môj pane,“ odpovedal rytier, „bojoval som s tvojimi nepriateľmi a vyhral som.“ „S ktorými nepriateľmi,“ spýtal sa kráľ. „S nepriateľmi na západnej hranici,“ povedal rytier. „Ale veď na západnej hranici nemám žiadnych nepriateľov,“ začudoval sa kráľ. „No,“ zaváhal rytier, „ale teraz ich už máš.“
      V zápale horlivosti v službe kráľovi rytier zasial semená nepriateľstva so susednou krajinou, s ktorou doteraz nažívali v mieri a harmónii.
MY      Povedzte nepočíname si podobne aj my len preto, že Kristovo kráľovstvo vnímame príliš pozemským spôsobom? Možno preto neraz použijeme pri obrane nášho Kráľa a jeho kráľovstva také zbrane a také prostriedky, ktoré nepatria do výzbroje Kristových služobníkov.
      Azda aj z tohto dôvodu nám Spasiteľ adresoval slová: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29). Nemôžeme ísť inou cestou, než išiel náš Kráľ. Nemôžeme tu na zemi očakávať triumf víťazstva ani pohľad na porazených protivníkov. Ale tichosťou a pokorou môžeme prijímať kríž, na ktorý nás svet neraz pribíja. Takto na prvý pohľad porazení môžeme mnohým otvoriť cestu do Božieho kráľovstva.
ADE      Skúsme dnes, keď oslavujeme Ježiša Krista ako svojho Kráľa, správne pochopiť tento jeho titul. Očistime titul „kráľ“ pozemského chápania, aby sme tak pochopili Božie zmýšľanie. Potom bude pre nás ľahšie nasledovať Krista Kráľa, ktorý nás učí by tichými a pokornými srdcom.

      Inšpirácie: Jn 18, 28-40 / Nedeľa Krista Kráľa
      Kartotéka: Jn 18 / Kristus Kráľ – Božie Kráľovstvo
12.06.2003 | Čítanosť(2475)
Jn 18, 12-27
12.06.2003 | Čítanosť(2025)
Jn 18, 28-40
12.06.2003 | Čítanosť(1939)
Jn 18, 1-11


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet