21.september 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Hodina prebývania v Božej prítomnosti každé ráno — dennodenne, týždeň čo týždeň, mesiac čo mesiac — v podmienkach večne trvajúcej vravy života a večného rozptyľovania radikálne mení náš život. Boh, ktorý nás miluje, nenechá nás dlho čakať v temnotách. Mohli by sme síce každú takúto hodinu považovať za stratený čas, ale po tridsiatich, šesťdesiatich či deväťdesiatich takýchto príležitostiach si postupne uvedomíme, že nie sme tu sami, ako by sme si mysleli. Prihovára sa nám veľmi tichý, prívetivý hlas, ktorý pramení mimo tohto hlučného miesta.”

~HENRI NOUWEN~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1493 reakcie0
(Share 246 1)


Téma: Človek – nové stvorenie / Jn 3, 1-15 / 2 Kor 5, 15-21

Myšlienky... 124/2001

      V súčasnosti sú kníhkupectvá preplnené literatúrou, ktorá ponúka recepty a techniky na krásny ľudský život. Niektoré z nich sú doslova pohanské a zaváňajú vôňou starých pohanských náboženstiev. Iné sú seriózne, napísané na základe solídnych psychologických skúmaní. No základom pre krásny a pokojný život, je zmena našej prirodzenosti.
      Sv. Pavol hovorí: „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“(2 Kor 5, 17) Nové stvorenie – to neznamená len akúsi úpravu niektorých návykov a spôsobov. Je to skutočná vnútorná zmena. Ježiš Kristus radikálnosť tejto zmeny vykreslil v rozhovore s Nikodémom: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.“(Jn 3, 5-6)
      Stará Adamova prirodzenosť nesie v sebe od narodenia beznádej. A nech sa oblieka do vzdelania a kultúry, nemôže túto beznádej odstrániť. Čím viac pracujeme na „starom človeku“, tým väčšmi si uvedomujeme bolestivú nezmyselnosť života.
      Istý misionár prišiel k jednému africkému kmeňu. Prijal pozvanie jedného domorodca a vstúpil do jeho biednej chatrče. Domorodec si pokojne sadol na zem a ponúkol aj misionára. No udupaná hlinená podlaha vyzerala veľmi špinavo. Keď však videl, že misionár chvíľu váha, dovtípil sa o čo ide. Vybehol von, priniesol vodu, vylial ju na zem a dal sa do čistenia. No čím viac sa usiloval vyčistiť zem, tým iba viac blata narobil. Z jeho pohostinnosti v ten deň nič nebolo.
      Akosi podobne je to aj s ľudským srdcom. Dokiaľ sa neprerodí v nové, darmo sa ho budeme pokúšať vyčistiť rôznymi spôsobmi a technikou. Výsledkom možno bude len ešte väčší neporiadok.
27.05.2011 | Čítanosť(4455)
Téma: Istota / Človek / Život
27.05.2011 | Čítanosť(4438)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(2559)
Človek
12.06.2003 | Čítanosť(2496)
Jn 3, 1-21
12.06.2003 | Čítanosť(2452)
Jn 3, 22-36


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet