22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Príliš často si myslíme, že Boh nepočuje naše prosby. V skutočnosti však sme to my, čo nepočúvame jeho odpovede.”

~Francois Mauriac~

20.11.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť2248 reakcie0
(Share 297 0)


Téma: Zostaňme verní / Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

Homília

      Dnešná nedeľa je posledná v cirkevnom roku. V túto nedeľu si pred našimi očami predstavujeme v celej velebnosti Krista Kráľa. V tomto roku sme si v úvahách zobrazovali jeho učenie, utrpenie i lásku, ktorú dal svetu svojím umučením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Dnešný deň chceme vzdať úctu nášmu Kráľovi a Vykupiteľovi, zároveň sa chceme poďakovať za všetko, čo pre nás urobil. Prichádzame, aby sme mu povedali, že sa budeme snažiť zostať mu verní. Zverujeme mu svoje životy, náš národ, naše rodiny, všetko, čo je nám milé a drahé.
      Pán Ježiš nikdy tak výrazne a jasne nehovoril o svojej kráľovskej hodnosti ako to urobil v dnešnom evanjeliu, keď stál pred Pilátom. Veľakrát keď vykonal zázrak, ľudia ho chceli urobiť kráľom. On však utiekol pred nimi a neprijal ich pocty. Keď stojí pred miestodržiteľom Ríma, Pilátom, na otázku: „Si židovský kráľ?“ (Jn 18, 33), jednoznačne a jasne odpovedá: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“ (Jn 18, 34). Zároveň týmito slovami podal vysvetlenie, aby predišiel prípadnému nedorozumeniu: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta...“ (Jn 18, 36).
      Týmito slovami chcel Pán Ježiš povedať, že nie je takým kráľom, akým sme zvykli dávať tento titul. Je predovšetkým Kráľom univerzálnym práve tak v zemepisnom chápaní, ako aj antropologickom. Je Kráľom nad všetkými ľuďmi, nad celým svetom. Jeho Kráľovstvo nepozná hraníc, ani sa neuzaviera v akomsi zemskom priestore. Je všade tam, kde viera človeka v neho je a kde sa žije jeho božským životom. Je to nadprirodzené Kráľovstvo. Uvedomujeme si, že patríme do tohto Kráľovstva a sme verní tomuto neobyčajnému Kráľovi?
      Dnes si uvedomujeme viac ako kedykoľvek inokedy, že Kráľovstvo Pána Ježiša je Kráľovstvo večné. Jeho vláda nepozná takého kráľa, ktorý by vládol večne. Dlhé boli obdobia panovania niektorých kráľov, ich vláda bola preniknutá láskou k blížnym. Boli vládcovia, ktorí po svojej smrti zanechali v srdciach svojich blížnych hlboký smútok, ktorí ich s láskou spomínajú, stavajú im pomníky, pripomínajú si ich smrť, ale neexistoval večný kráľ. Takým Kráľom je len Kristus. On je večným Kráľom, lebo on je Boh. Ako Boh a človek súčasne svojím umučením a smrťou získal si právo vládnuť nad nami. Víťazstvom na kríži poráža diabla, hriech i všetky ľudské slabosti a získava tým právo vládnuť nad nami. Pekne to hovorí liturgia sviatku Povýšenia svätého kríža v hymne, kde sa hovorí: „A ligno regnavit Deus:“ – „Z kríža začal vládnuť Boh.“ Podobne ako jeho titul kráľovský, tak i jeho prejavovanie moci je celkom iné, na aké sme zvyknutí u tých, čo majú moc na zemi. Hovorí o tom i omšová prefácia, keď hovorí, že jeho Kráľovstvo je: Kráľovstvo pravdy a života; Kráľovstvo svätosti a milosti; Kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja.
      Z histórie vieme, že veľa mocných tohto sveta malo túžbu založiť tu na zemi ideálne kráľovstvo, republiku, ale, žiaľbohu, tieto túžby nenašli realizáciu v skutočnosti. Prečo je tomu tak? To preto, lebo sa jednalo o pozemské kráľovstvo a tie aj pri najlepšej dobrej vôli pozemských vládcov, aj tak zostanú len v oblasti túžob a snov. Chýba im jedno: chýba im Kristus Kráľ, ten, ktorý by prežiaril ich kráľovstvo láskou, a obetou za svojich blížnych a podriadených. Z toho cítime, že sme povinní byť povďační Kristovi, že nám zložil Kráľovstvo a zároveň, že nás pozýva do neho a toto kráľovstvo nie je na tomto svete. A keď nie je z tohto sveta, tak potom odkiaľ je? Kde hľadať jeho začiatok, aké v ňom platia zákony, ako uskutočňujeme a vovádzame do života svoje znaky? Aj na tieto a podobné otázky nám dáva odpoveď Pán Ježiš.
      Teologicky by sme mohli povedať, že v Božom kráľovstve dominuje jedno hlavné heslo či zásada, alebo idea – a tou je pravda! Čo je to pravda? Ježiš hovorí: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas“ (Jn 18, 37). Tu máme vysvetlený problém rozlúštenia pôvodu Ježišovho kráľovstva, jeho rozkvet a rozvoj na celom svete. Kráľovstvo, ktoré založil Pán Ježiš, nemá nič spoločné s pozemskými kráľovstvami, nesúperí s nimi o vládu a moc nad svetom, pretože je Kráľovstvom pravdy. Je to duchovné Kráľovstvo. Pán Ježiš je našim duchovným Kráľom, ktorý chce v každom srdci postaviť svoj trón a získať si nás celých.
      Rozumieme už v celej šírke jeho túžbe? Prijmeme i my jeho vládu? Podrobíme sa jeho moci? Imponuje nám takýto Kráľ? Kráľ bez vojska, osobnej stráže, bez kráľovských insígnií?
      Kristus Kráľ a jeho kráľovstvo to sme i my. Naším poslaním je snaha za každú cenu sa snažiť, aby zvíťazila láska a pravda. Môžeme vôbec za takéto túžby tupiť Krista? Môžeme odmietnuť Ježišovo kráľovstvo? Môžeme ním pohŕdať? Cítime, že nám imponuje, pretože ono nás vedie ku skutočnému šťastiu. Božie kráľovstvo zavrhuje každé násilie, nenávisť, odpor. V ňom je možné dosiahnuť úplné oslobodenie človeka. Oslobodenie sa zas opiera výlučne o lásku. Môžeme sa ešte pýtať, či sa takéto kráľovstvo podarí uskutočniť. Pán Ježiš si je istý, že áno. Vedel to i vtedy, keď vyhlásil svojich osem blahoslavenstiev a ukončil ho slávnou výzvou ku nám všetkým: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A na inom mieste, keď hovorí o Poslednom súde, na adresu spravodlivých, ktorí sa snažia denne žiť pravdu, hovorí tieto slová: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta“ (Mt 25, 34). Tieto slová nám potvrdzuje i nedávna história.
      Prenasledovanie veriacich v tridsiatych rokoch 20. storočia v Mexiku. Medzi popravenými za Krista bol aj páter Augustín Michael Pro, ktorého pápež Ján Pavol II. 25. 9. 1988 vyhlásil za blahoslaveného. Bolo to v roku 1927. Mexická tajná bezpečnosť – vedená generálom Gruzom – nevedela si dať rady s mladým kňazom Pro. Nemohli hop pristihnúť pri zakázaných akciách.. Skonštruovali proces, podľa ktorého mal byť páter Pro atentátnikom. Keď ho 17. 11. 1927 doma u rodičov zatýkali spolu s bratom, nikto nevedel, prečo ho zatýkajú. Rozsudok, ktorý súd vyniesol, na ktorom sa páter Pro nemohol ani brániť, znel: Vlastizrada. Ešte v ten deň bol rozsudok vykonaný. Poprava sa vykonala na nádvorí, kde sa nováčikovia učili strieľať. Prítomní, ktorí skonštruovali celý prípad, celú popravu si filmovali. Posledná vôľa mu bola vyhovená: Mohol sa ešte raz pomodliť. V modlitbe vyznal svoju nevinu: „Pane, ty vieš, že som nevinný. Z celého srdca odpúšťam svojim nepriateľom.“ Na otázku veliteľa, či si chce zaviazať oči, povedal: „Nie, ďakujem.“ Veliteľ podišiel stranou, aby dal rozkaz k paľbe. Pri jeho slovách: „K lícu zbraň!“ páter Pro roztvoril svoju náruč a polohlasne zvolal: „Nech žije Kristus Kráľ!“
      Hoci boli kresťania šikanovaní a prenasledovaní, 20 000 Mexičanov sa opovážilo doprevádzať telesné pozostatky pátra Pro na cintorín. Podľa správ nie jeden raz zaznelo z úst prítomných zvolanie: „Nech žije Kristus Kráľ! Nech žije pápež!“ Čo viedlo týchto veriacich k tomuto veľkému činu? Bola to viera v Kristovu odmenu v jeho kráľovstve. Ani smrť, ani bolesť nebola im prekážkou.
      To je história dnešných dní.
      Tak prichádzame k tomu, že kráľovstvo Pána Ježiša už jestvuje. Dosvedčujeme to i my svojou účasťou na svätej omši. Preto i des poprosme Pána Ježiša, aby sme ostali verní jeho učeniu. Amen.

      Inšpirácie: Jn 18, 28-40 / Nedeľa Krista Kráľa
      Kartotéka: Jn 18 / Kristus Kráľ – Božie Kráľovstvo
12.06.2003 | Čítanosť(2475)
Jn 18, 12-27
12.06.2003 | Čítanosť(2025)
Jn 18, 28-40
12.06.2003 | Čítanosť(1939)
Jn 18, 1-11


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet