23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Bolesť ako imanentná danosť nemôže človeka vyradiť ani zo seba samého, ani z toku spoločného nažívania ľudí. Žiť znamená v určitej forme vždy trpieť. Utrpenie patrí k životu ako noc ku dňu. A niektorý život dostane tvorivý akcent až pri dotyku s bolesťou, chorobou, so smrťou. Niekto sa až vtedy stane evidentným, keď trpí, ba keď zomrie.”

~PAVOL STRAUSS~

19.11.2004 - Miron
čítanosť1408 reakcie0
(Share 304 0)


Téma: Vďačnosť / Lk 17, 12-19

Homilia

AI      Prezident USA začiatkom novembra vyzýva obyvateľstvo, aby nezameškali v posledný štvrtok novembra vzdávať vďaky Bohu za prijaté dobrodenia. Tento posledný novembrový štvrtok sa nazýva „Thanksgivingday“, deň vďakyvzdania. Podnetom k zavedeniu tohto sviatku bola tvrdá, dlhá zima v roku 1621 ktorá narobila veľa škody. Avšak po nej nasledovala nečakaná hojná úroda. Ako výraz vďaky vznikol tento sviatok. V roku 1879 sa tento deň vďakyvzdania určil na posledný novembrový štvrtok. V tomto nám USA dávajú veľký príklad. Málo ďakujeme Bohu za dobrá, ktorými nás požehnáva.
KE      Dnešné evanjelium v malom odráža konanie ľudstva. Zároveň nás nabáda, aby sme boli vnímaví pre Božie dary a dokáza1i za ne ďakovať.
DI      Pozrime sa na malomocných z evanjelia. Kto trpel touto chorobou, trpel dvakrát: fyzicky i duševne. Fyzické bolesti spôsobovala samotná choroba, ktorá pomaly rozkladala ich telá. Oveľa väčšie však boli duševné bolesti. Ten, kto sa nakazil touto chorobou, bol vylúčený zo spoločnosti, v ktorej žil. Musel opustiť svoj dom, rodinu, dedinu. Bol chorý a pritom veľmi opustený. Malomocenstvo bolo veľmi ťažký údel.
      Nevieme ako dlho boli malomocní muži z evanjelia chorí. Ale keď boli Kristom uzdravení, znamenalo to pre nich jedno: môžu sa vrátiť domov k svojim manželkám a deťom. To, po čom najviac túžili, bolo na dosah ruky. Vedeli, kto ich uzdravil, ale túžba po domove ich premohla až na jedného, ktorý sa vrátil, aby Ježišovi poďakoval za uzdravenie.
      Ľahko sa zabúda na vďaku, keď sme na dosah vytúženého cieľa.
PAR      Toto uvažovanie nad Božím uzdravovaním a ľudskou vďačnosťou je veľmi aktuálne. Aj keď netrpíme na malomocenstvo tela, predsa len každý z nás trpí na malomocenstvo duše v podobe hriechu. Keď si pravidelne spytujeme svedomie, vieme koľko hriechov, slabostí a nedokonalostí v sebe nájdeme za jeden jediný deň. Skúsme však pozrieť na svoj život v priebehu roka či celého života. Koľko zla, koľko pádov v ňom nájdeme. Aké veľké bremeno vín. Boh nás však vo sviatosti pokánia uzdravuje. Odpúšťa nám hriechy a vracia našej duši pravý život.
      Aká je však naša vďačnosť? Kristus sa i teraz pýta: „Kde je ten či tá?“ Vykonať zadosťučinenie je potrebné. Ale to ešte nie je všetko. Treba vzdávať Bohu vďaky za tento veľký dar uzdravenia duše. Najkrajšou vďakou za milosť uzdravenia je opravdivé, pevné predsavzatie chrániť sa duchovného malomocenstva.
MY      V živote svätcov má vďačnosť svoje stále miesto. V listoch sv. Pavla nájdeme približne 20 raz slová: „Ďakujem Bohu za...“ A to v rôznych súvislostiach. Sv. František Assiský nabádal bratov, aby boli vždy vďační.
      Cirkev v liturgií vzdáva Bohu vďaku za všetky dobrodenia. Za tie, o ktorých vieme, i za tie, o ktorých nevieme.
      Nuž, pripojme sa k svätým i k liturgickej modlitbe Cirkvi s osobným vzdávaním vďaky Bohu za všetky dobrodenia, ktorými nás zahŕňa.
ADE      Tomáš Kempenský hovorí: „Preto nemôžeme obsiahnuť dary milosti, lebo sme nevďační ich darcovi.“ Vzdávať vďaky Bohu je spásonosná vec. Je dôležité, aby sme si túto vlastnosť osvojili tak, aby sa stala charakteristickou črtou nášho života.

      Inšpirácie: Lk 17, 11-19
      Kartotéka: Vďačnosť / Lk 17
14.07.2003 | Čítanosť(1578)
Téma: Obdiv / Vďačnosť
12.06.2003 | Čítanosť(2943)
Lk 17, 20-37
12.06.2003 | Čítanosť(2697)
Lk 17, 1-10
12.06.2003 | Čítanosť(2386)
Lk 17, 11-19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet