24.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Podstatou nášho pôstu nie je zdržanlivosť od pokrmov. Ak neodvádzame svoju dušu od neprávosti a ak nedržíme na uzde svoj jazyk pred potupovaním svojich blížnych, vtedy odopierame svojmu telu pokrm bez úžitku.

~sv. Lev Veľký ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1076 reakcie0
(Share 215 0)


Téma: Nasledovanie Ježiša Krista / Jn 1, 43

Myšlienky... 123/2001

      Ježiš Kristus na začiatku svojho verejného vystúpenia si vyvolil dvanástich apoštolov, ktorí sa stali svedkami najvznešenejšej udalosti sveta: Boh sa stal človekom, žil, trpel, bol ukrižovaný, zomrel a slávne vstal z mŕtvych, aby tak priniesol obetu za ľudské hriechy.
      Ježiš Kristus už od večnosti vedel, koho mu Boh pripravil za učeníka. Preto iba povie: „Poď za mnou!“ (Jn 1, 43) A oslovení bez váhania ho nasledujú. Čo je vlastne také príťažlivé na tom strohom, ale tak pôsobivom popise tej neopakovateľnej hodiny, keď sa Kristus obracia k človeku so slovami: „Poď za mnou!“? Je to tá prostá a rozhodná ochota s akou títo muži opúšťajú všetko a nasledujú ho? Alebo ten neodolateľný impulz, ktorý núti každého z povolaných zvestovať ostatným: „Našli sme Mesiáša... Poď a uvidíš!“ (Jn 1, 41; 46)? Je to ťažko pochopiteľné.
      Tieto slová Ježiš Kristus necháva zaznievať v duši každého človeka. Kto skutočne načúva jeho hlasu, nerozmýšľa o následkoch. Nechá všetko tak a nasleduje ho. Je to zázračné spojenie dvoch sŕdc v láske, ktorá vylučuje akúkoľvek vypočítavosť, váhavosť, ba zradu. Kristus každému dáva otázku: „Veríš v Syna človeka?“ (Jn 9, 35) Nenalieha, nepresvedčuje, jednoducho sa pýta. Každý človek dáva odpoveď. Odpoveď, ktorá môže byť riešením mnohých problémov, cestou, ktorá vychádza z bludného kruhu konzumného spôsobu života, ale i cestou k večnej záhube. Každý dáva odpoveď sám. Tým, ktorí sa rozhodli nasledovať ho, Kristus dáva veľkolepý prísľub: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 20)
      Je to záruka pomoci, ktorá nás napĺňa šťastím a dáva silu, aby sme podobne ako Ondrej vedeli radostne zvestovať: „Našli sme Mesiáša.“ (Jn 1, 41) Zvestovať ho a prijať. Usilovať sa ho spoznať, kráčať po jeho cestách a osvojiť si jeho zmýšľanie. Zmýšľať ako Kristus, to pre nás znamená, byť v ustavičnom nepriateľstve s hriechom, usilovať sa o dosiahnutie dokonalosti. Sv. apoštol Pavol píše: „Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol niekedy dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.“ (Flp 3, 12) Kristus sa nás zmocnil, keď sme sa rozhodli nasledovať ho. Je neobyčajne krásne slúžiť mu. Je nádherné veriť a dúfať v neho. Je to zázrak lásky a milosrdenstva byť ním spasený.
      Spasiteľ nám i dnes hovorí: „Poď za mnou!“ (Jn 1, 43) Ako konkrétne odpovieme na jeho výzvu?
12.06.2003 | Čítanosť(3156)
Jn 1, 19-39
12.06.2003 | Čítanosť(3110)
Jn 1, 40-51
12.06.2003 | Čítanosť(2345)
Jn 1, 1-18


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet