22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Nijaké číslo konta ani žiadna protekcia nám neotvorí nebo, to dokáže len milujúce srdce.”


~JOHANNES LEPPICH~

18.11.2004 - Miron
čítanosť1051 reakcie0
(Share 255 1)


Téma: Kristus Kráľ

Myšlienky... 202/2004

AI      Jedným z nemnohých znakov, ktorý nachádzame u všetkých národov sveta, sú sviatky. Ľudia cítia potrebu z času na čas si pripomenúť deň, ktorý na seba viaže nejaké dôležité posolstvo. Napríklad Deň matiek. Je to krásny sviatok, ktorý pripomína dôležitosť úcty a lásky voči našim matkám. A to nielen v deň sviatku. Toto je význam sviatočných dní: pripomínajú určitú dôležitú pravdu, ktorá má mať svoje stále miesto v živote.
KE      V dnešnú nedeľu oslavujeme sviatok Krista Kráľa. Nie je ťažké spoznať dôležité posolstvo tohto sviatku, ktoré sa dotýka osobne každého z nás. Toto posolstvo znie: „Ježiš je môj Pán.“
DI      Toto posolstvo je veľmi dôležité, pretože je rozpoznávacím znamením kresťanov. Láskaví, milosrdní, súcitní, mierni, pokojamilovní môžu byť aj budhisti, hinduisti i ateisti. Ale len kresťan môže povedať: „Ježiš je môj Pán.“
      Rímski prenasledovatelia kresťanov to dobre vedeli. Preto v korešpondencií medzi rímskym cisárom Trajánom a Plíniom mladším, správcom bitýnskej provincie, čítame o návode ako usvedčiť tých, čo sú podozrievaní z kresťanstva. Treba im dať jedinú otázku: „Si ochotný preklínať Krista?“ Keď to boli ochotní urobiť, boli prepustení na slobodu, ak nie, potom svoju vieru a rozhodnutie museli zaplatiť životom, a to aj napriek tomu, že ináč vo všetkom poslúchali zákon.
PAR       „Ježiš je môj Pán.“ Toto vznešené vyznanie má pre každého, kto ho vyslovuje s plnou vážnosťou a presvedčením, ďalekosiahle mravné dôsledky. Ak je Ježiš Pán, ak je môj Pán, potom musím podľa toho usporiadať svoj život, zmeniť všeobecne prijaté zvyky a normy, ktoré odporujú jeho Duchu. Inak by to boli iba slová vyslovené do prázdna.
      Už to, že sme sa dnes zhromaždili v chráme je určitým vyznaním, že Ježiš je náš Pán. Svet si nás však chce preveriť. Skúša pravovernosť tohto vyznania. Robí to však šikovnejšie než spomínaní rímski prenasledovatelia kresťanov. Skúša, či dokážeme preklínať Ježiša prijatím nepoctivosti, nelásky, nemravnosti a rôznych iných nerestí do svojho života. Ak v tejto skúške obstojíme, je to veľmi dobré, pretože je to najrýdzejšia manifestácia nášho vyznania: „Ježiš je môj Pán.“
MY      Nezriedka však cítime, že každodenné vyznávanie slovami i skutkami našej podriadenosti Bohu je obtiažne, ba niekedy pohlcuje všetky naše sily. Ježiš pozná našu slabosť a chce nás povzbudiť. Robí tak v modlitbe, ktorú naučil svojich apoštolov. Otčenáš dáva vznešený obsah titulu „Pán“.
      Veď sa len pozrite. Pán nášho života, zvrchovaný vládca všetkého, Boh, je naším Otcom. To je nový obsah pre titul "Pán" než na aký sme zvyknutí. Boh je našim Otcom a nás všetkých prijíma ako svoje deti. Uvádza nás do rodinnej atmosféry, ktorá je nám blízka a v ktorej je celkom prirodzené, že deti túžia po oslave svojho Otca. Tak isto je prirodzené, že usilujú o naplnenie Otcovej vôle. Boh je náš Pán, je však aj starostlivým Otcom, ktorý vidí a napĺňa denné potreby svojich detí. Je i odpúšťajúcim Otcom, ak u svojich detí vidí túžbu po pokoji a vzájomnom porozumení. Ak nám Ježiš takto predstavuje Otca, potom i v ňom môžeme nájsť tieto vlastnosti. Veď On sám povedal, že je jedno s Otcom.
      Povedzte, ak takto prijmeme obsah titulu "Pán", môžeme v živote odmietnuť vyznanie že „Ježiš je môj Pán“? A čím viac budeme poznávať nášho Boha, tým viac budeme mať dôvodov i sily k hrdinskému vyznávaniu, či už slovami alebo skutkami, že Boh je Pánom nášho života.
ADE      Sviatky nám pripomínajú dôležité pravdy, ktoré majú mať stále miesto v každodennom života. Prijmime teda posolstvo dnešného sviatku s plnou vážnosťou a odhodlanosťou, aby svet mohol o každom z nás povedať: „Ježiš je jeho Pánom.“

      Inšpirácie: Nedeľa Krista Kráľa
      Kartotéka: Kristus
13.10.2003 | Čítanosť(2836)
Téma: Kristus / Smrť
20.09.2005 | Čítanosť(2663)
Téma: Kristus / Kríž / Obeta
25.11.2005 | Čítanosť(2281)
Téma: Kristus / Vzkriesenie


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet