24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Každé ráno uchop svoj deň! Človek dnes nemôže žiť bez vedomia, že kráča k nejakému cieľu. Keby myslel na to, čo mu azda prinesie zajtrajšok, uchvátil by ho taký veľký nepokoj, že by mu to zabránilo prežiť v pokoji dnešok.”

~ROGER SCHŰTZ~

17.11.2004 - Miron
čítanosť1960 reakcie0
(Share 308 1)


Téma: Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

Homília

AI      Máme skúsenosť, že sviatky liturgického roka nás vedú k uvažovaniu o rôznych aspektoch duchovného života. Sviatok Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu je tak v našej mysli spojený s uvažovaním o duchovnom formovaní detí alebo o rehoľných povolaniach. Toto nás však vystavuje pokušeniu „vypnúť“ svoju pozornosť s odôvodnením: toto sa nás predsa netýka. Tomuto pokušeniu odoláme, keď si spomenieme na svoj krst. Bol to okamih, kedy sme sa zasvätili Bohu.
KE      Udalosť, ktorú nám dnešný sviatok pripomína, je iba jednou z mnohých, kedy Presvätá Bohorodička akoby potvrdzovala svoju zviazanosť s Bohom a odhodlanie plniť Božiu vôľu. K podobnému potvrdeniu svojho vzťahu k Bohu sme dnes pozvaní aj my.
DI      Naše prvé „áno“ Bohu povedali za nás rodičia a krstní rodičia pri našom krste. Boh na toto „áno“ odpovedal veľkým darom – stali sme sa jeho deťmi i dedičmi. Boli sme uvedení do veľmi intímneho vzťahu s nebeským Otcom. Stali sme sa údmi tajomného tela Ježiša Krista, ktorým je Cirkev. V tej chvíli sa pred nami otvorila perspektíva neba, večného života. Tieto i všetky ostatné dary vyplývajúce zo sviatosti krstu nie sú určené len pre nás, ale skrze nás sa majú dotýkať všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom vstúpia do nášho života. Toto naznačuje záverečný obrad svätého krstu, keď kňaz berie novoosvietené dieťa na ruky a držiac ho nad oltárom hovorí: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji, podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu“ (Lk 2, 29-32). Táto modlitba sv. Simeona, ktorú predniesol pri stretnutí s dieťaťom Ježišom, naznačuje úlohu novopokrsteného vyplývajúcu z účastí na všeobecnom kňazstve: byť svetlom na osvietenie pohanov. Toto nie je úloha určená len kňazom a rehoľníkom. Je to úloha každého pokrsteného podľa jeho schopností a možností.
PAR      Kňaza na novom pôsobisku zaujal pán v stredných rokoch, ktorý patril k pravidelným účastníkom rannej Božskej liturgie. Keď sa s ním prvýkrát rozprával, prejavil mu obdiv za to, že si dokáže každý deň nájsť čas na stretnutie s Bohom. Tento pán mu na to povedal:
      „Viete, ja pracujem na takom pracovisku, ktoré je celé ateistické. Nie že by tam boli ľudia, ktorí nie sú pokrstení, ale nehlásia sa k Bohu a k viere. Keď som si toto uvedomil, uvedomil som si nebezpečenstvo, ktoré mi hrozí. A to, že po čase ma môže ich spôsob života odviesť od Boha. Tak som sa rozhodol, že sa nedám. Preto prichádzam stále na Božskú liturgiu a pristupujem k svätému prijímaniu. Z cerkvi odchádzam posilnený a tak na pracovisku už nie som sám – je tam so mnou Boh. A on určite svojou prítomnosťou posväcuje naše pracovisko. Nuž neraz som postrehol, že to moji kolegovia nevedomky vnímajú. A to je o dôvod viac, aby som vtom vytrval.“
      Zaiste cítite, že tento pán vydával nádherné svedectvo kresťanského života veľmi jednoduchým, ale účinným spôsobom.
MY      Sviatok Uvedenia Presvätej Bohorodičky nás chce priviesť k uvažovaniu nad našim duchovným životom. Skúsme dnes potvrdiť svoju zviazanosť s Bohom ako aj odhodlanie plniť jeho vôľu. Neuspokojme sa len slovnou deklaráciou, veď kto z nás službu Bohu odmieta. Urobme krok dopredu. Pomenujme a odstráňme tie prekážky, ktoré nám bránia pretvárať toto naše „áno“ Bohu do konkrétnych skutkoch. Ovocím bude radosť, pokoj... všetky dary, ktoré dáva Boh svojou prítomnosťou v človekovi.
ADE      Je dobré, že sme odolali pokušeniu „vypnúť“ svoju pozornosť, pretože toto sa nás skutočne týka. Nech teda tento sviatok je pre nás jedným z tých okamihov, v ktorých opätovne potvrdzujeme svoju zviazanosť s Bohom i odhodlanie plniť jeho vôľu.

      Inšpirácie: Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu
12.06.2003 | Čítanosť(8364)
Lk 10, 25-37
12.06.2003 | Čítanosť(3561)
Lk 10, 1-20
12.06.2003 | Čítanosť(2955)
Lk 10, 21-24


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet