24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Chceme ešte raz potvrdiť, že úloha evanjelizácie všetkých ľudí je jadrom poslania Cirkvi.

~Pavol VI.~

16.11.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť387 reakcie0
(Share 140 0)


3. Blažený Vasiľ, poslušný Cirkvi a Svätému Otcovi...

Raduj sa, blažený Vasiľ

      Myšlienky:

       „Lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu“ (Jn 8, 29).
       „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo“ (Jn 4, 34).
       „A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti“ (Hebr 5, 8).
      „Veľká vec je byť zaviazaný poslúchať, žiť pod mocou predstaveného a vzdať sa svojho práva“ (NK I., 9, 1).
      „Ak je tvoj názor správny a ty sa ho kvôli Bohu predsa vzdáš a nasleduješ iný, budeš mať z toho väčší osoh“ (NK, I., 9,10).
      „Sväté písmo nám dáva za príklad takejto poslušnosti Abraháma. Ale jej najdokonalejším uskutočnením je Panna Mária“ (KKC 144).
      „Predstavení zas, keďže sa budú zodpovedať zo sebe zverených duší (porov.: Žid 13, 17), nech – vnímaví pri plnení svojej funkcie voči Božej vôli – uplatňujú autoritu ako službu bratom, aby im tak preukazovali lásku, akou ich miluje Boh. Nech spravujú podriadených ako Božie deti, s úctou k ľudskej osobnosti, aby ich viedli k dobrovoľnej podriadenosti“ (PC 14).
      „Pán urobil z Petra viditeľný základ svojej Cirkvi a odovzdal mu od nej kľúče. Biskup rímskej cirkvi, Petrov nástupca, je «hlava kolégia biskupov, Kristov zástupca a pastier celej Cirkvi tu na zemi»“ (KKC 936).
      „Kto potupuje pápeža, zahynie“ (Francúzske príslovie).

      Príklady:

      Biskup V. Hopko sa takto stáva pravou rukou biskupa P. Gojdiča. „Podriadil sa všetkým nariadeniam sídelného episkopa, na ich splnenie vynaložil všetky svoje sily a duševné dary, nasledoval ho dôstojne a hrdinsky.“ (M. Potáš: Dar lásky, s. 108; porov.: F. D.: Da vsi jedino budut, s. 12).

      Obdivuhodná bola jeho láska k Svätému Otcovi, k východnému obradu, k svojmu ľudu...“ (F. D.: Da vsi jedino budut, s. 17).

      „O Isuse, ale ja ne sam... ja člen Sv. Materi Cerkvi. Isuse poblahoslovi Cerkov Svoju, poblahoslovi rabotu Sv. Otca Papy Rimskoho, poblahoslovi rabotu vsich cerkovnych načalnikov, kardinalov, patriarchov, archijepiskopov, jepiskopov, svjaščennikov... Pomoži našim Archipastyrjam v našej Jeparchii, našemu svjaščenstvu, poblahoslovi našich monachov, monachiň, bohoslovov, kandidatov monašestva, čtoby polučili blahodať zvanija, poblahoslovi vsich virnikov našej Jeparchii doma i vo sviti...“ (V. Hopko: Christos v nas, s. 19-20).

      „Obetoval sa z vernosti ku Kristovi a Katolíckej cirkvi a prijal všetky väzby, fyzické i psychické utrpenia statočne, s odvahou a pevnou vierou. Jeho prenasledovatelia boli poháňaní nenávisťou ku katolíckej viere. Stal sa teda mučeníkom pre vieru, pretože obetoval svoj život pre Krista a Cirkev...“ (F. Dancák – G. Paľa: Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko, s. 7).

      Keď východ, tak nech je východ! A k východu patrí „brada“. Ja sám by som bol šťastný, keby Svätý Otec rozkázal aspoň nám biskupom nosiť bradu. Mal by som veľmi silnú bradu, a nehanbil by som sa za bradu, lebo to by bolo z poslušnosti k Svätému Otcovi (F. D.: Da vsi jedino budut, s. 32).

      „Mám na mysli hlavne slávnych bratov zo Solúna, svätých Cyrila a Metoda, apoštolov slovanských národov, ale aj ostatných, ktorí preukázali svoje čnosti v obetavej službe Bohu a blížnym. K nim teraz pribudnú biskup Vasiľ Hopko a rehoľná sestra Zdenka Schelingová, ktorých v túto nedeľu s radosťou pripíšem do zoznamu blahoslavených. Všetci zanechali plodné brázdy dobra v kultúre slovenskej spoločnosti. Dejiny tejto zeme sa takto vo veľkej miere javia ako dejiny vernosti Kristovi a jeho Cirkvi“ (Svätý Otec Ján Pavol II. – Príhovor po prílete na Slovensko, 11. september 2003).

      „Biskup Vasiľ nikdy nezaprel svoju príslušnosť ku Katolíckej cirkvi a vernosť pápežovi...“ (Svätý Otec Ján Pavol II. – V homílii na beatifikačnej svätej liturgii v Bratislave-Petržalke, 14. september 2003).

      „Obdivuhodná bola tvoja oddanosť k Svätému Otcovi, - k byzantskému obradu i k svojmu ľudu. - Bol si mužom modlitby. - Dobrý boj si bojoval, vieru si zachoval. - Na tvoj príhovor naša cirkev rozkvitla“ (Moleben k bl. V. Hopkovi).

      Aplikácia:

      Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) mal už vyše šesťdesiat rokov, keď vyhlásil, že na jednoduchý pápežov pokyn išiel by na palubu najbližšej galeje v Ostii, súc hotový odplaviť sa bez vesiel, bez plachiet alebo potravín.
      „Ale kde by bol v tom všetkom rozum?“ – spytoval sa ho ktosi. Dostalo sa mu skutočne vojenskej odpovede. „Múdrosť, pane, je čnosť tých, ktorí rozkazujú, nie tých, čo poslúchajú!“
      Áno, predstavený, ktorý dáva rozkazy, musí mať vždy dôvody, prečo nám ich dáva... Nemusí vždy povedať, prečo ich dáva.

      Keď známy francúzsky kazateľ Bossuet videl, ako je vo Francúzsku napádaná autorita pápeža, napísal: „Kto pohŕda pápežom, pohŕda samým Kristom. Kto rešpektuje pápeža, rešpektuje Krista. Inak by sme nemohli tvrdiť, že Cirkev je mystické Kristovo telo.“

      Zbožný opát Ypericius považoval poslušnosť za najhlavnejšiu, ba celú službu rehoľníka. Kto má poslušnosť, ten od Boha obdrží všetko, čo od neho dôverne žiada, pretože i Kristus bol poslušný a to až po smrť na kríži (porov.: Flp 2, 8).

      Sv. Mikuláš de Flüe (1417-1487), pustovník, sa vyhnal do samoty sám, zajatý láskou Boha. Žil dvadsať rokov v rozjímaní a v úplnom pôste. Žil iba z Eucharistie.
      Podobný život prekvapuje a ohromuje. Všetkých sa ale dotýka jeho odpoveď biskupovi, ktorý ho prišiel vyšetrovať ohľadom pôstu. „Ktorá čnosť je najväčšia a najviac sa páči Pánovi?“ „Poslušnosť“, odpovedal.
      Len z poslušnosti zjedol potom kúsok chleba a s veľkou námahou vypil trochu vína, načo ho biskup objal.
      Opravdivý kresťan je ten, ktorý poslúcha.

      Svätý Otec Pavol VI. si pri jednej audiencii (05.10.1966) dal otázku: „Čo teraz potrebuje Cirkev?“ odpovedal: „Cirkev potrebuje poslušnosť. A ešte viac ako vonkajšiu, trpnú poslušnosť; potrebuje vnútorného a nenúteného ducha poslušnosti.“

      Rehoľná sestra pracuje pre dobro charitného domu 40 rokov. Zostarela tam a dúfala, že tam smie teraz za to aspoň zomrieť. Tu príde mladšia sestra a prevezme si jej prácu. Pre tú prvú sestru príde nariadenie, aby sa pobrala do domu odpočinku, do domu pre starých. V prvej chvíli nastane prekvapenie, potom slzy. Potom si ale povie: áno!
      Táto poslušnosť bola zlatým klincom do jej životného diela rehoľnice.

      Okolo jedného svätca – pustovníka, zhromaždilo sa mnoho nábožných mládencov a prosili ho, aby im napísal rehoľné pravidlá. Svätý zakladateľ vzal čistý hárok papiera a napísal krátke slovo: „Poslušnosť.“
      Poslušnosť je nielen základom, ale aj korunou svätosti.

      V roku 1835 ukončil teologické štúdia nadaný bohoslovec, Ján Neuman z Prachatíc. Ukončil, ale nebol vysvätený na kňaza, pretože biskup v Českých Budejoviciach nemal pre nového kňaza miesto. Neuman si mohol pokojne povedať: Pane, ty si ma volal, ja som ťa poslúchol, a keď nemôžem byť kňazom, nie je to moja vina. Pôjdem ako vychovávateľ na nejaké šľachtické sídlo, pretože predpoklady k tomu mám a budem žiť ako každý iný človek...
      Lenže mladý bohoslovec príliš miloval Krista, aby sa uspokojil s takým riešením. Dozvedel sa, že v Amerike je málo kňazov. A tak s emigrantmi odišiel do USA. Tam bol vysvätený, a začal ako potulný misionár s batohom na chrbte. Keď spoznal, že organizovaná práca prináša väčšie plody, vstúpil do Rádu redemptoristov. Bol vymenovaný za biskupa vo Filadelfii ako pomerne mladý. Pracoval nad svoje sily, budoval chrámy, katedrálu, kázal, vizitoval. Keď 49-ročný klesol na ulici 5. januára 1860 a zomrel v dome, kde ho zaniesli, mohol povedať: „Pane, zostal som v tvojej láske. Zachoval som tvoje prikázania a moja radosť sa naplnila...“


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet