25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    V čom tkvie úprimnosť? V navyknutí si nazvať veci pravým menom, a predovšetkým nehľadať pomenovanie niečoho, čo neexistuje.

~SV. JOSEMARÍA ESCRIVÁ~

16.11.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť330 reakcie0
(Share 161 0)


Úvod

Raduj sa, blažený Vasiľ

      Dňa 14. septembra 2003 Svätý Otec Ján Pavol II. v Bratislave – Petržalke pri slávnostnej bohoslužbe vyhlásil ThDr. Vasiľa Hopku, svätiaceho prešovského biskupa spolu so sestrou Zdenkou Schelingovou za blahoslaveného, nasledovnými slovami:
       „My, prijímajúc želanie našich bratov Jána Babjaka, biskupa Prešovskej eparchie, a arcibiskupa Jána Sokola, metropolitu Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a mnohých ďalších bratov v biskupskej službe a iných veriacich, po tom, ako sme dostali vyjadrenie kongregácie pre kauzy svätých, našou apoštolskou autoritou dovoľujeme, aby sa ctihodní Boží služobníci Vasiľ Hopko a Zdenka Schelingová odteraz nazývali blahoslavení a aby sa mohli sláviť ich sviatky na miestach a podľa noriem práva každý rok: pre Vasiľa Hopka jedenásteho mája a pre Zdenku Schelingovú tridsiateho júla. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ 1
      Pre Gréckokatolícku cirkev to bola ďalšia veľká historická udalosť, keď v biskupovi Vasiľovi Hopkovi dostala už tretieho blahoslaveného v svojich dejinách. Je to veľký dar!
      Otec biskup ThDr. Vasiľ Hopko, syn úprimného, skromného rusínskeho národa! „...S láskou viedol a vyučoval Boží ľud, aby vo chvíli ťažkej pre našu miestnu cirkev bol skalou a istotou spolu so svojím biskupom-mučeníkom, blaženým Petrom Pavlom Gojdičom, OSBM, a ostatnými kňazmi. Pevne zakotvený v Kristovi, ktorý bol zdrojom jeho sily v utrpení a žriedlom milostí v odpustení. V jeho pevnej viere a vernosti Kristovi bola zachovaná čistota jeho viery a v jeho odpustení sila nového života pri obnove našej miestnej cirkvi. Bez akejkoľvek trpkosti z ťažko prežitých rokov úprimne a s láskou prinášal Kristovu blahozvesť a jeho odpustenie všetkým tým, ktorí po tom túžili...“ 2
      Otec biskup Vasiľ Hopko ostal verný svojmu povolaniu až do smrti a po tom, čo to uznala i najvyššia autorita Cirkvi, stal sa blahoslaveným. Na základe jeho svätého života Svätý Otec Ján Pavol II. ho pred našimi zrakmi vyhlásil za blahoslaveného. Je v nebi. My sa k nemu môžeme modliť a prosiť o príhovor u Boha.
      Jeho relikvie, tak ako blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča, sú uložené v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ku ktorým prichádzajú mnohí z celého sveta, aby tam zotrvali v úprimnej modlitbe. „Teraz je len na nás, aby sme túto veľkú Božiu ponuku, tento veľký Boží dar..., aby sme sa k nim s dôverou utiekali, aby aj oni mohli prejaviť v našich srdciach veľké dobrá, veľké obrátenia, aby mohli upevniť nás všetkých v hlbokej živej viere, vo viere, ktorá bude pevná aj v krížoch, aj v utrpeniach. Vo viere, ktorá je taká potrebná v našich časoch, pre nás každodenný kresťanský život. Áno, je len na nás, aby sme sa s dôverou obracali k novým blahoslaveným, komunikovali s nimi, pretože toto je naša úloha – vstupovať do živého kontaktu s Bohom cez blahoslavených, cez svätých... 3
      Podobne ako relikvie bl. mučeníka Pavla, aj relikvie bl. mučeníka Vasiľa budú putovať po všetkých chrámoch našej eparchie. Aj takýmto spôsobom navštívi všetky naše farnosti, ktoré mal tak veľmi rád. Pre nás je to nová možnosť uctiť si jeho ostatky, poďakovať sa za statočné svedectvo viery a pre jeho zásluhy si vyprosovať Božie dobrodenia (porov.: KKC 1173).
      Púť relikvií po chrámoch eparchie bude teda aj zdrojom osobného posvätenia. Obetoval celého seba z vernosti Kristovi a Katolíckej cirkvi. Prijal všetky väznenia, fyzické a psychické utrpenia s plnou zodpovednosťou, odvahou a pevnou vierou. Stal sa mučeníkom pre vieru, pretože obetoval svoj život pre Krista a Cirkev, v duchu svojho biskupského hesla: Da vsi jedino budut – Aby všetci jedno boli.
      Táto publikácia je zostavená na texty prosieb Molebena k blaženému Vasiľovi Hopkovi, ktorý sa pri tejto príležitosti slúži. Obsahuje myšlienky a príklady, ktoré iste uvíta každý kňaz i veriaci.

      Blažený otec a mučeník Vasiľ, pros Boha za nás.


1 DIAN, D.: Blahorečenie. Bratislava – Petržalka 14. september 2003. Trnava : SSV, 2003, s. 54.
2 SKYBA, V.: Radosť pre celú Cirkev. In: Slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : PETRA, roč. XXXV., september 2003, s. 3.
3 BABJAK, J. – Porov.: (ISPB): Prenesenie relikvií blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopku. Slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : PETRA, roč. XXXV., november 2003, s. 12.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet