24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Služobníci Ježiša Krista majú dve dôležité funkcie: Majú k Bohu hovoriť modlitbou a majú ľuďom hovoriť kázňou evanjelia. Vy, kňazi, ktorí ste poslami Boha zástupov, máte neprestajne vystupovať a zostupovať ako anjeli... Vystupujete zo zeme k nebu, keď svojho ducha spájate rozjímaním s Bohom. Zostupujete z neba na zem, keď prinášate ľuďom jeho prikázanie. Vystupujte a zostupujte teda bez prestania t. j. modlite sa a kážte. Hovorte k Bohu a k ľuďom. Snažte sa najprv zadovážiť si svetlo a potom ho nechajte svietiť. Čerpajte z prameňa a potom polievajte zem a zavlažujte tak zárodky života...“

~J. B. Bossuet ~

20.06.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť844 reakcie0
(Share 223 0)


Téma: Veľká noc

Myšlienky... 119/2001

      „Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.“ (Mt 28, 6)
      Maďarský kazateľ Tihamér Tóth v jednej svojej veľkonočnej kázni povedal, že keby naše vierovyznanie končilo slovami: Ukrižovaný umrel a bol pochovaný, že po Kristovi by dnes bola iba historická spomienka. Ale že kresťanstvo sa rozšírilo do celého sveta, to vyplýva z toho, že naše vierovyznanie pokračuje slovami: Tretieho dňa vstal z mŕtvych!

      „Pán naozaj vstal z mŕtvych...“ (Lk 24, 34)
      V roku 1954 navštívila delegácia ruskej pravoslávnej cirkvi západné Nemecko. Tam ju uvítali katolícky kňazi a jeden z nich ich pozdravil: „Christos voskrese!“ Potom sa ale ospravedlnil, že viac po ruky nevie. Vedúci delegácie odpovedal: „Viete mnoho, veď čo ešte je potrebné dodať k slovám: „Kristus vstal z mŕtvych.“
      Kristovo vzkriesenie je základom, fundamentom kresťanskej viery. „Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera,“ píše sv. apoštol Pavol (1 Kor 15, 14).

      „Večer v ten istý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stál si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ (Jn 20, 19)
      Svätý Otec Ján Pavol II. pri svojej návšteve v Írsku v októbri 1979, hovoriac o potrebe pokoja, obrátil sa priamo na tých, ktorí páchajú násilie týmito slovami: „Apelujem na vás, na kolenách vás prosím: Odvráťte sa od násilia. Opustite tieto chodníky a vráťte sa na cestu pokoja.“
      Iste, to je mocný hlas Svätého Otca... Boží pokoj bol už obsahom posolstva v Starom zákone u Mojžiša, v žalmoch a u prorokoch... „Knieža pokoja“ (Iz 9, 6) uisťuje i po svojom zmŕtvychvstaní opakovaným pozdravom: „Pokoj vám!“ Zastrašeným srdciam chce priniesť pokoj a Boží mier... A potrebovali ho nielen vtedy, ale i dnes...

      „Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať.“ (Mk 15, 1)
      Sv. Augustín o svojej matke Monike napísal, že to bola nežná žena, avšak mužná svojou pevnou vierou.
      Túto vernosť žien vidíme i pri utrpení Spasiteľa. Keď Ježiša chytili, všetci muži Krista začali opúšťať, zapierať, zrádzať, mučiť... Ženy tvorili väčšinu verných na krížovej ceste i pod krížom... „Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Zabedejových synov,“ píše sv. Matúš (Mt 27, 55-56).
      Boh odmeňuje i vernosť žien, ktoré sa ponáhľali k hrobu Pánovmu. Im ako prvým sa dostáva posolstvo o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista s úlohou niesť ho ostatným.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet