25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nie je potrebné pozerať len na skutky, ale treba si všimnúť i príčinu skutkov. Čo je podľa vôle Božej, to, hoci by sa zdalo nedobrým, je lepšie ako hocičo iné. A čo je proti, alebo je v nezhode s vôľou Božou, to, hoci by sa zdalo tým najlepším, je horšie a skazenejšie ako všetko ostatné.

~sv. Ján Zlatoústy~

12.11.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť981 reakcie0
(Share 256 0)


Téma: Spomni, aby si deň sviatočný svätil / Lk 14, 1-6

Homília

      Keď židovský národ odchádza z Egypta do zasľúbenej zeme, dostáva príkazy na púšti od Boha cez Mojžiša, ako majú zaviesť nový život v staronovej vlasti. Mojžiš dostal presné pokyny a medzi ne patril i príkaz o slávení sobotňajšieho odpočinku. Sobota bola pre Židov dňom, keď dostali slobodu zo zajatia. Už teda neboli otroci, ale slobodní.
      Boh vedel, že i v jeho národe môže a príde k pokusom zotročiť niekoho a preto dáva prísny príkaz, aby nikto v deň sobotného odpočinku nekonal práce na poli, doma, a to ani otrok, ani cudzinec v novej zemi. Tieto zákony boli farizejmi časom vyvrátené a stali sa skôr nepríjemnými ako užitočnými. Vznikli celé zväzky listín, kde bolo zaznamenané, čo mohli a čo bolo zakázané robiť v sobotu. Do tohto obdobia spadá aj účinkovanie Pána Ježiša.
      Je zaujímavé, že svätý Lukáš, ktorý je sám pohanokresťan, teda nie židokresťan pochádzajúci zo židovstva a ktorý svoje evanjelia nepíše pre Židov, ale pre pohanov, toľkokrát hovorí o sobotňajšom príkaze.
      Evanjelium opisuje návštevu Pána Ježiša v dome istého popredného farizeja, ktorý ho pozval na obed. Keď vidí chorého človeka, položí prítomným otázku: „Slobodno v sobotu uzdraviť, či nie?“ (Lk 14, 3).
      Otázku soboty zaiste Lukáš zaznamenáva preto tak často, aby bránil kresťanov z pohanstva proti judaizmu, ktorý v čase prvých rokoch kresťanstva presadzoval zachovávanie soboty, a to až otrocky. Kresťania totiž od začiatku slávia nedeľu, a nie sobotu ako svoj sviatočný deň preto, že je to deň zmŕtvychvstania Pána a zoslania Ducha Svätého. Kresťania pod vplyvom židovských predpisov formovali svoje, a preto bolo neraz na pretrase i to, čo môžu a čo nemôžu robiť v nedeľu. Človek nesmie byť otrokom nedele tak, ako boli Židia otrokmi soboty, ale aby tento deň prežili dôstojne.
      Lukáš opisuje dva postoje. Všíma si postoj Pána Ježiša a má tiež na zreteli literu Zákona a človeka, ktorý trpí na vodnatieľku.
      Farizeji sú za tvrdé zachovávanie Zákona, Pán Ježiš zasa zastáva opačný postoj: humánny, ľudský. Postoj pomôcť človeku, aj keď je sobota. Tu vidíme, ako víťazí láska nad mŕtvou literou.
      Vidíme, že Lukáš zastáva stanovisko, ktoré hlása Pán Ježiš. Odmieta neprávny, neľudský spôsob vysvetľovania litery Zákona. Postoj Pána Ježiša je príťažlivý, a preto by mal aj medzi nami vždy zvíťaziť. Pozerajme sa preto okolo seba s otvorenými očami a uvedomme si, že jedine láska, ktorá má byť pohnútkou konania, je správnym merítkom konania. Pravda, musí byť pri tom vedený jedine láskou, a nie vypočítavosťou.
      Kto je len za prísne zachovávanie predpisov za každú cenu a nedá sa viesť srdcom, môže spôsobiť viac zla ako dobra.
      Buďme kresťanmi, ktorí s radosťou zasvätia nedeľu ako deň Pánov. Buďme si však vedomí toho, že tento deň máme prežiť v láske. Počas tohto dňa máme viac myslieť nielen na spásu svojej duše, ale vedieť cez lásku, ktorú čerpáme od Pána Ježiša, pôsobiť aj na svoje okolie.
      Príležitostí je viac než dosť.
      Pán Ježiš od nikoho z nás nežiada, aby sme boli otrokmi nedele, ale aby nedeľa slúžila nám, a to v prvom rade pre našu nesmrteľnú dušu. Prežiť správne tento deň je pre veriaceho vzpruhou k ďalším povinnostiam a k spokojnosti života. Amen.

      Inšpirácie: Lk 14, 1-6
      Kartotéka: Lk 14
12.06.2003 | Čítanosť(3017)
Lk 14, 15-24
12.06.2003 | Čítanosť(2274)
Lk 14, 7-14
12.06.2003 | Čítanosť(1926)
Lk 14, 25-35


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet