26.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Svedomie človeka je Božia myšlienka.

~V. Hugo ~

12.11.2004 - Miron
čítanosť767 reakcie0
(Share 249 0)


Téma: 1 Tim 6, 11-16

Myšlienky... 189/2004
(Zdroj: Podľa: Fr. Munachi E. Ezeogu, cssp.: Fighting the Good Fight)

      Kňaz oslovil mladého muža, ktorý patril do jeho farnosti: „Kedy konečne vstúpiš do Božej armády?“ Muž odpovedal: „Ja už som do nej v stúpil.“ Kňaz sa začudoval: „Ako to, veď ťa v chráme vidím iba na Vianoce a sem tam pri nejakom sobáši tvojich priateľov?“ Muž sa k nemu nahol a zašepkal: „Viete, ja patrím do tajnej služby.“
      Použitie vojenskej terminológie dalo vznik tejto anekdoty. Ale svätý apoštol Pavol používa podobnú vojenskú terminológiu, aby vyjadril dôležité skutočnosti duchovného života. Timotejovi dáva rozkazy ako Božiemu vojakovi a nabáda ho, aby bojoval dobrý boj viery (porov. 1 Tim 6, 12). Nie je to však rozkaz na boj proti protivníkom alebo nejakým rivalom. Svätý Pavol má na mysli niečo úplne iné. Život viery, život, v ktorom sa človek usiluje všetko podriadiť Božej vôli, môže často pripomínať bojisko. Môže ísť o každodenné boje proti hriešnym náklonnostiam tela, ako to svätý Pavol uvádza v Liste Galaťanom: „Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete“ (Gal 5, 16-17). Môže ísť tiež o boj proti temným duchovným silám načo nás apoštol Pavol tiež upozornil: „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 12). Toto je bojisko, na ktorom mal Timotej – ale aj my – vybojovať dobrý boj viery-
      Čo je cieľom tohto boja? Cieľom je dosiahnutie tej najdôležitejšej veci v živote. Je ňou zmocnenie sa večného života (porov. 1 Tim 6, 12). Kvôli tomu nás Boh stvoril, kvôli tomu nás skrze krst pozval do Cirkvi... Niet nič dôležitejšie! „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mt 16, 26). V živote je veľa vecí, ktoré nás nútia k boju. Nie vždy však prijímame túto výzvu. Ak odmietneme bojovať za veci, ktoré sa týkajú pozemského života, nemusíme veľa stratiť. Ale ak odmietneme bojovať za veci, ktoré sa týkajú večnosti, môžeme stratiť všetko.
      A ako bojovať dobrý boj viery? Svätý Pavol dáva konkrétne rady: „Ale ty, Boží človek,... usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť“ (1 Tim 6, 11). Uvádza šesť čností. Prvé tri sa vzťahujú na vzťah k Bohu a ďalšie tri na vzťah k blížnemu. Dobrý boj viery má byť vybojovaný na týchto dvoch úrovniach a má sa prejaviť prehĺbením vzťahu k Bohu a blížnemu. Apoštol Pavol svoju radu upresňuje takto: „Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista“ (1 Tim 6, 14). Dodržiavaním najväčšieho prikázania, prikázania lásky k Bohu a k blížnemu, bojujeme dobrý boj proti zlým náklonnostiam, ktoré sú v nás i vo svete.
      Svätý Pavol písal tieto slová Timotejovi v čase prenasledovania, kedy mnoho veriacich sa bálo vyznať svoju vieru zo strachu pred smrťou. Preto apoštol pripomína Timotejovi, že život je Božím darom (porov. 1 Tim 6, 13) a že v Ježišovi Kristovi máme prísľub večného života. Timotej toto povzbudenie prijal a nebojácne svedčil o Kristovi i za cenu mučeníckej smrti.
      Skúsme odpovedať na otázku, ktorá zaznela v anekdote na začiatku tohto uvažovania. Sme v Božej armáde alebo nie? Ak bojujeme, ak sa namáhame, aký cieľ tým sledujeme?
      Božie slovo nás dnes pozýva bojoval dobrý boj viery (porov. 1 Tim 6, 12), aby sme získali večný život. Prijmime túto výzvu!

      Inšpirácie: 1 Tim 6, 11-21
      Kartotéka: Duchovný život / Večný život / 1 Tim 6
20.06.2003 | Čítanosť(746)
1 Tim 6, 17-21
16.06.2003 | Čítanosť(1806)
1 Tim 6, 11-21
16.06.2003 | Čítanosť(1791)
1 Tim 6, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet