21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nestačí žiť v zhode s kresťanskou náukou a potom sa utiahnuť do izolácie, mysliac si, že sme už splnili svoju úlohu. Pán chce spásu všetkých.

~BL. JÁN XXIII.~

10.11.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1301 reakcie0
(Share 255 0)


Téma: Nepohodlný Ježiš / Lk 13, 31-35

Homília

      Ježiš ako osobnosť, ale tiež aj jeho učenie je pre mnohých nepohodlné. Nikto na svete nemal toľko nepriateľov ako Ježiš Kristus. Kristus a jeho nasledovatelia spoznali vo vlastnom živote slová: „...ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás“ (Jn 15, 20).
      Nejeden kresťan zažil a spoznal vo svojom živote i ďalšie jeho slová: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24).
      Pán Ježiš bol, je a bude nepohodlný pre človeka, ktorý vidí zmysel svojho života len tu na zemi.
      Vidíme to aj v dnešnom evanjeliu, keď farizeji hovoria Ježišovi: „Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť“ (Lk 13, 31).
      Kto pozná politické i náboženské okolnosti okolo Pána Ježiša a Herodesa, pri čítaní týchto varovných slov sa neubráni pocitu, že farizeji tieto slová hovoria Pánu Ježišovi na podnet samého Herodesa. To, že Herodes chcel zabiť Pána Ježiša, nie je v evanjeliu doložené. Za týmto neúprimným varovaním vidíme však Herodesovu obavu, aby sa jeho územie nedostalo do nejakého mesiášskeho hnutia, pretože on nie je skutočný kráľ, on je figúra, je trpený od Rimanov, ale všetku moc majú oni a on chce v pohodlí a bez konfliktov s nimi žiť.
      Pán Ježiš je Boh, a preto takúto „úprimnú“ varujúcu radu pochopil. Preto farizejom na adresu Herodesa odpovedá: „Choďte a povedzte tej líške: Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. Ale dnes, zajtra a pozajtra musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema“ (Lk 13, 32-33).
      V týchto slovách Pán Ježiš jasne hovorí, že to, čo robí on, je určené vôľou jeho Otca. Pán Ježiš vždy plní vôľu Otca, a preto sa nedá nijakým strašením odradiť od plnenia tejto vôle.
      Z týchto slov sa dá vycítiť, že poslanie Pána Ježiša sa napĺňa, chýli ku koncu. Ešte má niečo povedať, spraviť na povzbudenie a poučenie, ale potom príde cieľ. Slová: Ale dnes, zajtra a pozajtra... sú informáciou, proroctvom o svojom zmŕtvychvstaní.
      Pán Ježiš svoju cestu verejného účinkovania chce naplniť a nikto mu v nej nezabráni, nikto nezmení vôľu jeho Otca. Nasledujú slová: „Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste“ (Lk 13, 34).
      V týchto slovách prejavuje Ježiš svoju bolesť nad skutočnosťou, že jeho vlasť, jeho Jeruzalem toto poslanie nepochopili a odmietli. To je koniec slávy Jeruzalema a národa.
      V slovách: „Hľa, váš dom vám ostáva pustý“ (Lk 13, 35) cítime dnes už známu vec, keď v roku 70 Jeruzalem je vypálený a spustošený rímskym vojskom pod vedením Títa. Sláva tohto národa až do polovice 20. storočia zaniká. Tieto slová boli vtedy varovaním pre všetkých, ktorí jeho slová neprijímali.
      Nikto na svete, nijaká osobnosť, ani žiadna spoločnosť nehlásala tak vznešené a krásne učenie ako Pán Ježiš. Nesie sa v duchu slobody. Neznáša násilie. Hlása rovnosť, aj keď v dejinách niektorí cirkevní hodnostári sa nezachovali v intenciách Pána Ježiša.
      V každej dobe sa však stretávame s podobnou hluchotou a slepotou, s akou sa stretol Pán Ježiš medzi svojimi rodákmi. Aj keď sa mu vyhrážajú, Ježiš neodstúpi. Preto aj my verne a nebojácne hovorme svetu pravdu. Za toto presvedčenie zomreli, od Petra apoštola až po dnešný deň, milióny vyznávačov Krista. Nemali strach, že ich smrť je definitívny koniec, pretože uverili Kristovi, ktorý o sebe povedal i tieto slová: „Už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď budete hovoriť: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom“ (Lk 13, 35). Ten čas pre mnohých prišiel a nás ešte čaká.
      A preto aj dnes sa modlime sami za seba:
      Pane, nauč nás neustupovať pred násilím, nerezignovať, keď hneď nemáme úspech, vytrvať na mieste, kde si nás ty postavil, a to i vtedy, keď cítime, že smerujeme k ťažkému koncu.
      Ukážme svetu, že Pán Ježiš nie je pre nás nepohodlným, práve naopak, že vieme pre svoje presvedčenie priniesť aj obety. Amen.

      Inšpirácie: Lk 13, 31-35
      Kartotéka: Lk 13
12.06.2003 | Čítanosť(2807)
Lk 13, 10-17
12.06.2003 | Čítanosť(2542)
Lk 13, 18-21
12.06.2003 | Čítanosť(2304)
Lk 13, 22-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet