26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nielenže sa nemáme hanbiť za smrť Pána, nášho Boha, ale máme do nej vkladať bezhraničnú nádej a máme sa ňou zanietene chváliť: veď tým, že od nás prijal smrť, ktorú v nás našiel, dal nám neotrasiteľnú istotu, že nám v sebe dá život, ktorý sami zo seba mať nemôžeme.

~sv. Augustín~

10.11.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1312 reakcie0
(Share 241 0)


Téma: Čnosť / Poníženosť / Pýcha / Lk 14, 12-14

Homília

      Príslovie hovorí: „Dobrá rada nad zlato.“ Žijeme v čase, keď ľudia hľadajú a domáhajú sa lepšieho miesta, lepšieho postavenia. Žiaľ, často to nejde čestným spôsobom, a tak sa človek uchýli ak k nečestnému konaniu, to na úkor iných.
      Dnes nám Pán hovorí podobenstvo o pozvaní na obed alebo večeru pri spoločnom stole. Koho a prečo pozvať? Nie, tieto reči Pána Ježiša nepatria medzi predpisy o dobrom správaní sa pri stole. Je potrebné v nich vidieť oveľa dôležitejšie veci a pravdy kresťanského života.
      Toto poučenie má nám pripomenúť správanie sa kresťana vo svete. Chce nám pripomenúť čnosť poníženosti a varovať pred pýchou a namyslenosťou. Aj to vieme, že vo svete často Ježišova náuka nenájde uplatnenie, ale skôr výsmech a pohŕdanie.
      Tak ani nás nemá zarmucovať to, že pre poslušnosť k Ježišovmu učeniu sa nám nedostane uznania. Cesta k šťastiu, ktorú vyhlásil Ježiš, bola v protiklade s praxou sveta. Každý sa stane nepopulárnym, keď sa postaví proti zvyklostiam sveta a proti jeho zásadám. Ale Ježiš povedal: „...ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33). Jeho cesta bola dobrá a zostane dobrou navždy.
      Vieme, že to, čo Ježiš učil, odporúčal, prikazoval, to aj sám uskutočňoval. Je teda vzorom pre nás aj v poníženosti. Veď hovorí: Nehľadám svoju slávu. Celý jeho život bol príkladom poníženosti a skromnosti; jeho príchod na svet – narodenie v maštali, ale najviac pri Poslednej večeri, keď umýval nohy apoštolom: „Chápete, čo som vám urobil?“ (Jn 13, 12).
      Svätý Peter píše: „Všetci sa zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“ (2 Pt 5, 5).
      Zo života svätého Augustína vieme, že často rozprával o tejto činnosti, lebo sám sa proti nej prehrešil. Vieme, že dlhé roky svojej mladosti bol namyslený a odmietal Boha. Jeho matka ho prosila, aby sa spamätal a zbavil sa svojho „ja“. Keď sa ho po obrátení pýtali, čo je prvým krokom na ceste k Bohu, odpovedá:
      „Poníženosť!“
      A čo je druhý krok?
      „Poníženosť!“
      A čo tretí krok?
      „Poníženosť!“
      Žiaľ, vo svete je to často opak. Akoby sme sa hanbili.
      Pri studni sa rozprávajú tri ženy. Jedna hovorí o svojom synovi, ako krásne spieva; druhá o tom, ako vie tancovať; len tretia mlčí. Pýtajú sa aj jej na syna. Ona skromne odvetí:
      „Viete, keď on je taký jednoduchý, nič zvláštneho a veľkého nerobí.“
      O chvíľu prídu za nimi ich synovia. Jeden ide spievajúc, druhý tancujúc. Tretí príde k matke, vezme na plecia vedrá plné vody a odnesie ich domov.
      Pozoruje to starček a hovorí ženám:
      „Kdeže máte svojich synov?“
      „Ale veď pred chvíľou tu boli. Vy ste ich nevideli?“
      „Ja som videl len jedného,“ odpovie starček.
      Pokora a poníženosť, ktorú Pán Ježiš odporúčal a ako príklad zanechal, bola čnosťou mnohých veľkých ľudí. Napríklad aj dvoch veľkých pápežov, ktorých Cirkev pomenovala „Veľkými“. Bol to sv. Lev Veľký a Gregor Veľký. Skrze pokoru a poníženosť prišla obnova Cirkvi pričinením sv. Benedikta a sv. Františka. Skrze ňu príde tiež obnova v dnešnej dobe.
      Keby v ľudských srdciach bolo menej pýchy a namyslenosti, bolo by na svete viac radosti a spokojnosti, a menej sĺz a bolestí.
      Keď Pán Ježiš dáva radu a odporúčanie k tejto čnosti, neodmietnime ju, ale prijmime ju pre šťastný a spokojnejší život tu na zemi a a raz vo večnosti.
      Iné príslovie nás poúča: „Múdry sa učí na chybách druhého.“ Ježiš nám dnešným evanjeliom chce len pomôcť. Amen.

      Inšpirácie: Lk 14, 7-14
      Kartotéka: Čnosť / Poníženosť / Pýcha / Lk 14
17.12.2015 | Čítanosť(1171)
Téma: Mt 11, 11
25.06.2003 | Čítanosť(553)
Téma: Čnosť
22.10.2004 | Čítanosť(506)
Téma: Čnosť
25.06.2003 | Čítanosť(464)
Téma: Čnosť
12.06.2003 | Čítanosť(2990)
Lk 14, 15-24
12.06.2003 | Čítanosť(2252)
Lk 14, 7-14
06.10.2003 | Čítanosť(2056)
Čnosť


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet