14.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Si taký mladý, aká je tvoja sebadôvere, tak starý ako tvoj strach. Si taký mladý, aká je tvoja nádej, tak starý, ako tvoja malovernosť. Si taký mladý. aká je tvoja láska, si tak starý, ako je tvoje sebectvo.

~A. Schweitzer~

09.11.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť925 reakcie0
(Share 221 0)


Téma: Lk 11, 37-41

Homília

      Čo poviete na takéto slová: Do kostola chodia len tí najhorší! Je to pravda?
      Áno, sme nedokonalí, máme mnoho chýb. Na našom štíte je veľa pokleskov, ale cítime čosi, čo snáď si ti druhí už neuvedomujú, že práve za tieto veci chceme sa snažiť robiť pokánie. Bolo by veľmi nesprávne, keby sme spínali v kostole ruky, chodili na sväté prijímanie a pritom by sme vedeli všetko a všetkých ohovoriť, pomstiť sa, neudržať svoj jazyk na uzde...
      Je potrebné, aby sme si uvedomili, že na tých, ktorí sa snažia žiť praktickejší duchovný život a vedia si nájsť čas aj na vonkajšiu pobožnosť, okolie sa pozerá kritickejšie. Na takomto človekovi si povšimnú aj tú najmenšiu-maličkú nedokonalosť a chybičku.
      To však nás nesmie odradiť od nasledovania Krista, keď nás aj považujú za najhorších. To by sa tešili, keby sme im dali za pravdu! Máme si však uvedomiť, že musíme im dokázať, aj keď ich snáď o tom nepresvedčíme, že sme len lepší ako tí, ktorí si neplnia svoje povinnosti. Áno, svätá omša nie je všetka viera. Ale vieme, že sú veci, ktoré sa majú zachovať, ktoré hovoria o našom vnútri.
      Aj na Pánu Ježišovi farizej našiel chybu. Akú? Poviete, že predsa Pán Ježiš nemal chyby? Posúďte.
      Pán Ježiš bol pozvaný k istému farizejovi na obed. On šiel a zaujal miesto pri stole. A farizej sa divil, keď zbadal, že si Pán Ježiš pred jedením neumyl ruky.
      Vieme, že farizeji za základ svojej zbožnosti považovali zachovávanie obradných predpisov, medzi ktoré patrilo aj umývanie rúk. Počínanie Pána Ježiša v tomto prípade bolo zámerné. Niežeby ako človek bol proti hygiene, ale svojím správaním ako Boh chcel poukázať, že vidí do vnútra človeka. On pozerá na čistotu vnútra človeka. Je to stav bez hriechu.
      Vieme, že farizeji sa pokladali za ľudí elitných a dokonalých, vymýšľali a zachovávali rôzne zákony a predpisy, ale vo svojom vnútri boli celkom iní. Preto aj na inom mieste sa im dostáva výčitky od Krista: obielené hroby, pokolenie vreteníc, umrlčí zápach. Bola to pýcha, ktorá ich často doviedla až do absurdnosti.
      Pán Ježiš svojím učením prináša opak toho, na čom si zakladali farizeji. Učenie Pána Ježiša je položené na láske.
      Uvedomujeme si, že láska robí človeka skutočne čistým. Preto my nerozdeľujeme ľudí podľa toho, či robia čistú alebo nečistú prácu, ale pozeráme na vnútro človeka, s akými pohnútkami sa venuje svojej práci, povinnostiam. To znamená, že nestačí vyčistiť si len povrch, aby navonok bolo všetko čisté a v poriadku, a vo vnútri nie. Aj keď nevidíme do vnútra iného, predsa ako veriaci vieme, že je tu Boh. Často sa stáva, že to, čo človek starostlivo v sebe ukrýva, pretvaruje sa, raz sa prejaví aj navonok. Každá náruživosť a každá čnosť časom, aspoň v nestrážených okamžikoch, dá sa vycítiť z našich prejavov, či vyčítať z tváre človeka.
      Ak chceme byť skutočne dobrými kresťanmi, musíme sa starať o svoje vnútro a až potom o svoj zovňajšok. Potom aj keď nám ublížia a v našom vnútri bude čisto, zaiste nás neminie odmena. Sudcom nám bude Boh. Preto bez strachu pokračujme.
      V živote sa môžeme stretnúť s ľuďmi, ktorí majú vonkajšie správanie lepšie, vedia spoločenské predpisy viac ako jednoduchý kresťan, a predsa majú menej úcty u iných ľudí.
      Snažme sa, aby sme naše vnútro očistili od všetkého zla, aby sme neboli otrokmi svojich hriechov a vášní, aby sme sa dali preniknúť Ježišovou láskou.
      Hriech nestačí len zakrývať, maskovať, pretvarovať sa. Hriech sa musí odstrániť a až potom sa môže hovoriť o čistote a dokonalosti.
      Modlime sa aj za tých, ktorí hovoria ľuďom, ktorí sa snažia, že sú najhorší, aby im Pán svetlom Ducha Svätého osvietil rozum, aby mohli poznať svoj omyl a nastúpili na skutočnú cestu obrátenia a očisty vo svojom živote. Amen.

      Inšpirácie: Lk 11, 37-54
      Kartotéka: Lk 11
10.10.2003 | Čítanosť(1888)
Téma: Lk 11, 5-8
12.06.2003 | Čítanosť(3178)
Lk 11, 14-26
12.06.2003 | Čítanosť(3155)
Lk 11, 27-36
12.06.2003 | Čítanosť(3101)
Lk 11, 5-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet