24.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Keďže Pán robil všetko pre naše poučenie, zachcelo sa mu ocitnúť na púšti a tam viesť boj s diablom, aby sa pokrstení veriaci preto neznepokojovali, keď po krste zažijú oveľa väčšie pokušenia, lebo s tým treba rátať.

~sv. Ján Zlatoústy~

06.11.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť287 reakcie0
(Share 115 0)


11. Blažený Pavol, už za svojho pozemského života nazývaný „biskup zlatého srdca“...

Raduj sa, blažený Pavol

      Myšlienky:

       „Cieľom prikázania je láska, vychádzajúceho z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery...“ (1 Tim 1, 5).
       „Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte!“ (1 Pt 1, 22).
      „Tým, čo majú «čisté srdce», je prisľúbené, že uvidia Boha z tváre do tváre a že mu budú podobní. Čistota srdca je predpokladom videnia Boha. Už teraz nás robí schopnými vidieť všetko z hľadiska Boha a prijímať druhého ako «blížneho», dovoľuje nám vnímať ľudské telo, vlastné i telo blížneho, ako chrám Ducha Svätého, prejav Božej krásy“ (KKC 2519).
      „Čisté srdce preniká nebom i peklom“ (NK II., 4, 9).
      „Netreba, aby nás bolo veľa, ale aby sme boli dobrí“ (Matka Terézia).

      Príklady:

      Prešovskí veriaci keď počuli, že im Svätý Otec Pius XI. ustanovil za biskupa takého milého „anjela“ Pavla Gojdiča, hovorili: „To nie je človek, ale anjel“ (DL 62).
      *
      Jeho zlaté srdce bolo plné súcitu s osihotenými vojnovými utečencami, ktorí zachraňujúc si holý život, opúšťali svoje domovy a utekali pred terorom, nespravodlivými obvineniami, eskortovaním a istou smrťou. Iba samotných duchovných, s rodinami, čo sa na neho obrátili s prosbou o pomoc bolo okolo 120. A v roku 1944 vyzval k tomu aj svojich kňazov: „Keď sme doteraz hlásali lásku k blížnemu slovami, preukážme ju teraz skutkom“ (DL 110-111).
      *
      Biskup Pavel si svojimi sociálnymi výpomocami a aktívnou láskou k blížnym vyslúžil si nielen večný veniec slávy po smrti, ale aj to, že už za jeho života ho ľudia vyhlásili za biskupa zlatého srdca a za otca sirôt a chudobných. Ako novovymenovaný biskup vo svojej prvej kázni a v prvom samostatne vydanom pastierskom liste vyhlásil: „Prichádzam najsamprv k vám, biedni chudobní ľudia..., aby som vás potešil, posilnil, bremeno chudoby pomohol vám niesť.“ A neboli to iba sľuby. Čo povedal, to v plnej miere zachoval až do smrti. Dokonca aj vtedy, keď už bol pozbavený všetkého, keď ako väzeň nič nemohol nazvať svojím, vždy niečo našiel, čo by podaroval (DL 117).
      *
      Biskup Pavel bol miláčikom všetkých väzňov, dokonca aj väzenských dozorcov a ich rodín. Všetci, ako v samotnej väznici, tak aj na jej vysunutých komandách, spolu do 300 väzňov, vedeli, kto je „náš Pavlíček“, že je to biskup láskavého, zlatého srdca, ktorý vedel všetko odpustiť, každému pomôcť, ktorý sa celý rozdával iným. S takýmto pocitom ho spomínajú a budú stále spomínať všetci, čo ho poznali. Možno povedať, že tí, ktorí poznali biskupa Gojdiča, bez ohľadu na svoje presvedčenie, či to boli ľudia iného vyznania, či neveriaci, hovorili o ňom jednohlasne ako o svätom (DL 275).
      *
      Jeden z tých internovaných kňazov – otec R. S., spomína: „V mojom srdci zostala jediná predstava o biskupovi Pavlovi: Človek zlatého srdca, najlepší pastier svojich veriacich.“ (DL 12).

      Aplikácia:

      O sv. Ignácovi z Antiochie hovorí legenda, že ako starec bol zajatý, odsúdený a hodený v aréne hladným levom. Dravé šelmy ho roztrhali a zhltli jeho staručké telo. Srdca sa však nedotkli. Ležalo na krvou zaliatom piesku. Keď k nemu prišli diváci, videli, že žily na srdci boli spletené tak, že vytvárali meno Ježiš. Tak vrúcne miloval svätý biskup svojho Majstra.
      *
      Sv. Ján Bosko ako deväťročný mal podivný sen. Videl pred sebou plno zlých ľudí, bijúcich sa a kľajúcich chlapcov. Pustil sa do nich i päsťami. Ale vtedy sa mu zjavil v podobe ctihodného muža sám Pán Ježiš a poučil ho, že nie bitkou, ale láskou a prívetivosťou ich musí získať.
      *
      Študenti z Levoče si dali takéto motto na maturitné tablo: „Ži tak, aby si dobrom zobudil iných.“
      *
      Na hrobe ruského básnika N. A. Nekrasova je nápis: „Sejte dobroje, večnoje, krasívoje.“
      *
      Olomoucký arcibiskup Antonín Stojan sa vyslovil: „Zostalo mi len to, čo som rozdal, čo som urobil dobrého.“
      Mal to uložené u Pána Boha. A ešte k tomu na neho ľudia dodnes s úctou spomínajú.
      *
      Malý chlapec, ktorý bol na návšteve u starého otca, našiel korytnačku a chcel ju preskúmať. Korytnačka sa však stiahla do svojho panciera. Chlapec sa márne usiloval dostať ju von. Starý otec ho sledoval a nechcel, aby chlapec ďalej trápil korytnačku. „Poď, ukážem ti, ako u skôr dostaneš z panciera. Korytnačku daj do tepla a tá čoskoro vytiahne svoje nohy a bude kráčať.“
      Starý otec potom povedal:
      „Nepokúšaj sa človeku robiť násilie. Dobrom a teplom dosiahneš, čo chceš.“
      *
      Wilhelm Busch spomína na pohreb jedného dobrého kresťana, nad hrobom ktorého ktosi povedal: „Bolo príjemné v jeho prítomnosti. On nikdy nechcel stáť nad druhými, ale vždy pod nimi.“
      *
      Na otázku, ako vyzerajú svätí, ktorí žijú medzi nami, dominikán Henri de Lubac povedal: „Sú to tí medzi nami, ktorí málo hovoria, ale viac robia dobra. Nevymýšľajú nové systémy ideológie, ale prichádzajú s novými nápadmi, ako slúžiť v láske. Nikoho nezavrhujú a nikomu nelichotia, ale sú láskaví. To je ich najdôležitejšie znamenie – majú láskavú tvár Božích dietok. Sú to deti svetla, pretože sa nechávajú viesť Svätým Duchom.“
      *
      „Blažený biskup a mučeník Pavol. Teba už v čase tvojho pozemského života nazývali biskupom zlatého srdca. Pros Boha za nás, aby obmäkčil naše skrehnuté srdcia, nech sú otvorené pre neho i pre potreby blížnych...“ (Modlitba z molebenu).


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet