23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Nik okrem Boha nie je dosť veľký na to, aby ma presvedčil, že mám mať rád i vtedy, keď je to ťažké, keď sa proti tomu všetko vo mne búri, i vtedy, keď o moju lásku nestoja.”

~JOZEF PORUBČAN ~

06.11.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť330 reakcie0
(Share 122 0)


6. Blažený Pavol, ozdoba veľkňazov a svätiteľov...

Raduj sa, blažený Pavol

      Myšlienky:

       „Vy ste soľ zeme... Vy ste svetlo sveta...“ (Mt 5, 13; 14).
      „Druhý vatikánsky koncil učí, že «biskupskou vysviackou sa udeľuje plnosť sviatosti posvätného stavu, ktorú aj liturgický zvyk Cirkvi, aj výroky svätých Otcov nazývajú najvyššie kňazstvo, vrchol (summa) posvätnej služby»“ (KKC 1557; LG 21).
      „Táto milosť ho pobáda, aby hlásal evanjelium všetkým, aby bol vzorom svojmu stádu a aby šiel pred ním po ceste posväcovania, stotožniac sa v slávení Eucharistie s Kristom Kňazom a Obeťou, a aby sa nebál dať život za svoje ovce“ (KKC 1586).
       „Svedectvo kresťanského života a dobré skutky konané v nadprirodzenom duchu majú silu priťahovať ľudí k viere a k Bohu“ (KKC 2044); AA 6).
      „Otče, ty, čo poznáš ľudské srdce, daj, nech tento tvoj služobník, ktorého si vyvolil na biskupskú službu, pasie tvoje stádo a bezúhonne vykonáva najvyššie kňazstvo, slúžiac ti vo dne v noci...“ (Sv. Hypolit Rímsky; porov. KKC 1586).

      Príklady:

      Biskup Pavel často pripomínal duchovenstvu: „Chcete zapáliť oheň v iných? Najprv musíte horieť sami.“ Tento oheň Božej lásky sa usiloval rozpáliť v srdci každého človeka, no predovšetkým v srdciach pastierov – duchovných otcov (DL 85).
      *
      Dr. M. Potaš, OSBM zaznamenal o biskupovi Pavlovi aj takéto svedectvo: „Biskup Pavel sám vrele miloval svojich a nehanbil sa za svojich. Kdekoľvek vystupoval ako predstaviteľ eparchie, vždy sa objavil ako gréckokatolícky episkop v rizach, s mitrou na hlave...“ (DL 88). Bol ozajstnou ozdobou prešovského biskupstva!
      *
      Jeden spoluväzeň, kňaz, ktorý teraz žije v Štutgarte, podáva o biskupovi Pavlovi toto prekrásne svedectvo:
      Po príchode do Leopoldova, kde dostal číslo 681, bol veľmi slabý a chorý. Dostával osobnú diétu a dodatky. On ich ale neužíval. Všetko porozdával svojim spoluväzňom. V tomto čase som bol i ja ťažko chorý, a biskup sa o mňa staral s takou láskou, že to nikdy nezabudnem. On sám bol chorý, ale hostil ma tak, akoby to nedokázala ani vlastná matka. A keď ma nasýtil pozemskými dobrami, postaral sa aj o duchovný pokrm. Zvyčajne si sadol na kraj môjho lôžka a spoločne so mnou sa modlil. Takto sa o mňa staral osem týždňov, a len jemu vďačím za to, že som prišiel k sebe dnes žijem“ (PŠ 107).
      *
      Dr. M. Potaš OSBM spomína, že počas väzenia mali pravidelné povinné politické školenie. Po každom takom „formovaní“ prednášateľom požehnali. Jeden z tých dozorcov, ktorí si vstúpili do svedomia, im raz povedal: „Radšej nech vás bijú, než by mali vami pohŕdať.“ (Prešov, 4. decembra 2002).
      *
      „Je to skutočný svätec našich dní. Bolo by preto pomýlené hľadať preňho kritériá niektorých svätcov dávnej minulosti. Človek dneška je človekom skutočnosti, ako dôkaz berie iba fakty, ktoré sotva možno poprieť, ktoré nemožno nevidieť, ktoré netreba dokazovať“ (PŠ 5).

      Aplikácia:

      „Cirkev, ktorá má svätých, je živá cirkev“, povedal ks. Prof. Dr Hab. Tadeusz Zasępa, pri svojej návšteve na Prešovskom gréckokatolíckom biskupstve v Prešove, 4. decembra 2002.
      *
      Pápež Benedikt XV. vyhlásil, že „svätosť spočíva v súlade s Božou vôľou, ktorá sa prejavuje systematickým a presným plnením stavovských povinnosti.“
      *
      Protestantský teológ W. Nigg píše vo svojom významnom diele Veľkí svätí (Zürich 1955) toto: „Je nad každú pochybnosť, že katolícka cirkev je najúrodnejšou pôdou na svätých. Oni sú neporovnateľnou chválou katolicizmu, ktorú musí uznať nestranný pozorovateľ.“
      *
      Keď roku 1928 pápež Pius XI. hovoril o čnostiach brata Benilda z Spoločnosti školských bratov (pápež Pavol VI. ho 29.10.1967 vyhlásil za svätého), povedal: „Bol to ponížený Boží služobník. Jeho každodenný život prebiehal v skromnosti a tichosti. No v tomto obyčajnom, všednom živote bolo veľa neobyčajného a nevšedného. Každý deň ten istý, s tými istými povinnosťami, s tými istými slabosťami a biedami.“
      *
      Sv. Šarbel Makluf, ktorý pochádzal z horkej oblasti severného Libanonu (svätorečný 9. októbra 1977), všetko, čo konal, premieňal na modlitbu. Ako kňaz, nikdy nekázal. No jeho mlčanie bolo výrečnejšie ako kázeň. Človeku stačilo, keď ho videl.“
      *
      O sv. Alžbete Uhorskej (Durínskej), kňažná, narodená v Sárospataku vo východnom Maďarsku (1207), hovorí legenda, že často i v noci navštevovala chrám. Vo svojej pokore robievala to bosá a to i v zimnom čase. Slúžka, ktorá s ňou šla, sa ponosovala, že jej je zima. „Poď za mnou a kráčaj po mojich šľapajach.“ Keď to urobila, zbadala, že šľapaje sv. Alžbety sú teplé a ju zohrievajú.“
      *
      Keď v roku 1873 zomrel katolícky spisovateľ Alessandro Manzoni (1785-1873), autor známeho románu Snúbenci, jeho priatelia, ktorí prišli do jeho izby, ktorá bola svedkom jeho posledných chvíľ, zborovo vyhlásili: „Dnes prišiel do neba nový svätý.“
Pekné! Budú to môcť o nás povedať naši priatelia po našej smrti?
      *
      Významný spisovateľ a filozof Chesterton hovorí: „Boh len preto stvoril a udržuje svet, aby na ňom vznikali svätci. A ak existuje nejaký oprávnený smútok, potom je to smútok nad tým, že nie sme svätí.“
      *
      V istej škole dal katechéta žiakom otázku: „Kto chce byť svätý?“ Žiaci sa na neho dívali rozpačito, nepovedali nič. Potom sa obrátil na jednotlivých žiakov. Nepovedali nič, lebo sa báli, že sa im ostatní budú vysmievať, že chcú byť svätí. Jeden žiak, Peter, na otázku odpovedal, že nechce byť svätý. „Peter“, pýta sa ho ďalej katechéta, „Chceš byť čestný, spravodlivý, pravdovravný?“ „Áno!“ Potom katechéta vymenoval všetky krásne čnosti a Peter na všetky prikyvoval, že ich chce zachovať. „Peter“, hovorí katechéta, „keď to zachováš, čo si povedal, budeš svätý. Ľudia často spravodlivých, pravdovravných ľudí prenasledujú, ale Boh ich prijíma k sebe a sú svätými.“
      *
      V roku 1950 bola vyhlásená za svätú Mária Gorettiová, 12-ročná mučenica za čnosť čistoty. Po slávnostnom výroku Pia XII. matka zvolala: „Môj Bože, to je naša Marienka? Je to možné? Svätá! V nebi!“
      Podľa slov sv. Pavla sme všetci povolaní k svätosti (1 Sol 4, 3). To chce od nás Boha – naše posvätenie, aby sme boli svätí.
      *
      George Bernard Shaw, britský dramatik (1856-1950) dáva do úst Janke z Arku vo svojom diele tieto slová: „Pane, daj, aby bola zem hodná prijať ďalších tvojich svätých.“
      *
      Nórska spisovateľka Sigrid Undsetová, nositeľka Nobelovej ceny za literatúru za rok 1928, o úcte svätých vyznala: „Úcta svätých, ako ju od začiatku pozná Cirkev, zodpovedá hlbokej potrebe našej prirodzenosti. Chceme uctievať hrdinov. Musíme si stavať ľudí na podstavec, aby sme na nich obdivovali niečo zo seba samých. Na svätcoch vidíme uskutočňovanie Božích plánov s nami: Boh – ako sa modlíme vo sv. liturgii – podivuhodným spôsobom stvoril našu prirodzenosť, ale ešte podivnejšie ju vykúpil.“


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet