21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Iba s Ježišom je možné, aby v nás stále žil nový človek, až potom sa rozplynie pach dymu sveta, ktorý omamuje našu dušu.”

~Chiara Lubichová~

06.11.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť376 reakcie0
(Share 165 0)


2. Blažený Pavol, horlivý nasledovník svätého Bazila Veľkého...

Raduj sa, blažený Pavol

      Myšlienky:

       „Strávi ma horlivosť za tvoj dom“ (Jn 2, 17).
      „Kristova láska je v nás prameňom všetkých našich zásluh pred Bohom. Milosť nás spája s Kristom činnou láskou, a tak zabezpečuje nadprirodzenú hodnotu našim činom a v dôsledku toho ich zásluhu pred Bohom i pred ľuďmi. Svätí si boli vždy hlboko vedomí, že ich zásluhy sú čírou milosťou“ (KKC 2011).
      „Pracuj pre Ježiša a Ježiš bude pracovať s tebou, modli sa s Ježišom a Ježiš sa bude modliť s tebou. Čím viac zabudneš na seba, tým viac bude Ježiš myslieť na teba. Čím viac budeš opúšťať seba, tým viac sa bude Ježiš približovať k tebe“ (Matka Terézia).
      „Hľadajte Ježiša a nájdete pokoj“ (Matka Terézia).

      Príklady:

      Keď biskup Pavel vstupoval ako klerik do kňazského seminára, rodičia mu pri rozlúčke dali krížik na čelo a povedali: „Choď, synček, a staň sa dobrým dušpastierom, miluj svoj národ, a on bude milovať teba ešte viac.“ (DL 18).
      *
      Prostredie kláštora bolo veľmi skromné... V kláštore sa riadil týmto programom:
Každé ráno, či v zime alebo v lete, vstávali o 5-ej hodine. Najprv všetci kľakli na kolená, pokorne bozkali zem a vzbudzovali si dobrý úmysel podľa hesla sv. Bazila Veľkého: „Všetko na veľkú slávu a česť Božiu!“ Otec Peter Gojdič k tomu ešte dodával: „Prijmi, Bože, na príhovor Prečistej Panny Márie moju dnešnú obetu!“ (PŠ 43).
      *
      Srdce mladého kňaza Petra Gojdiča sa vo svojom rozlete k Bohu neuspokojovalo s tým, čo už dosiahlo, ale túžilo po ešte väčšom zdokonalení – a vtedy začulo milovaný Kristov hlas: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj všetko o máš a rozdaj chudobným, sám sa všetkého zriekni, vezmi na seba svoj kríž a nasleduj ma!“ Tieto slová rozhodli o celom ďalšom osude mladého otca Petra. Vstúpil do kláštora otcov baziliánov na Černečej hore pri Mukačeve na Zakarpatsku (r. 1922), kde bol najbližší noviciát sv. Bazila Veľkého (DL 29).
      *
      Biskup Pavel – ako mladý rehoľník Pavel – po zložení dočasných sľubov napísal domov: „Aký som šťastný, že môžem celý patriť Bohu! Ťažko je dať na papier to, o čom sa ani ústne nedá dobre vypovedať. Modlite sa za mňa, aby som sa stal dôstojným členom a horlivým mníchom rádu sv. Bazila Veľkého“ (DL 41
      *
      O biskupovi Pavlovi možno povedať, že svojou charitatívnou pomocou zachránil celú Prjaševščinu od hladu a hroznej epidémie, ktorá už v niektorých lokalitách začala prepukať – najmä počas druhej svetovej vojny. Svojou dobročinnosťou dosvedčil, že naozaj kráčal v šľapajach sv. Bazila Veľkého, ktorý bol otcom utláčaných, chudobných a opustených. Oprávnene si zaslúžil pomenovanie otec sirôt a chudobných (DL 113).
      Toto treba zdôrazniť najmä preto, lebo neskôr, v bratislavskom súdnom procese, sa ho nehanbili obžalovať, že sa nezaujímal o drobný ľud, nenávidel ho a že bol nepriateľom chudobných robotníckych más (DL 113).

      Aplikácia:

      Otec S. Sokolovskij pri slávnostných sľuboch rehoľníka Pavla (r. 1926) povedal: „Drahý náš brat a otec Pavel!... Zomrel si a zrodil si sa v nového človeka, aby si mohol žiť pre žertvu, utrpenie a sebaumŕtvenie, a až do smrti. Rozhodol si sa ísť cestou, ktorú nám načrtol zakladateľ prvej rehoľnej Božej spoločnosti – sv. Bazil Veľký. On na základe učenia samotného Božieho syna založil svoju askézu na láske k Bohu, ktorú môže každý prejaviť láskou k blížnym. Odteraz bude tvojím erbom, akoby erbom nejakého kráľoviča, ohnivý stĺp, zapálený svetlom viery a ohňom lásky k Bohu a k blížnemu. Dodá ti silu, aby si mohol hľadieť na smrť plný odvahy, ako jej hľadel do očí náš sv. patriarcha, ktorý sa zriekol všetkého z lásky k Bohu a pre nebeské kráľovstvo...“ (DL 54).
      *
      Cézar Bisognin, taliansky kňaz z Turína, sa stal kňazom už ako 19-ročný na základe výnimočnej dišpenzácie pápeža Pavla VI. Počas štúdia ho postihla nevyliečiteľná choroba rakovina. Vedel, že čoskoro zomrie. Ale nikdy nestratil nádej. Kňazom bol síce len 25 dní, ale nežiadal si kňazstvo ako privilégium. Vedel, že kňazstvo sa nikomu neudeľuje pre osobnú výhodu, ale pre službu Bohu a ľuďom.
      *
      Carlo Caretto, úspešný riaditeľ organizácie talianskej katolíckej mládeže, odišiel na púšť, aby organizačnú činnosť vymenil za modlitbu. Stal sa „malým Ježišovým bratom“ a celé dni a noci sa modlil. Naučil svojich priateľov žiť v stálej Božej prítomnosti.
      *
      Ivetta Estiennová v knihe Muž obety, ktorá vyšla aj u nás, stvárňuje život kňaza nie ako spisovateľka, ale ako svedok života a v príťažlivej postave kňaza odhaľuje krásu milosti a jej vzrast v duši posvätenej a vedomej si svojho posvätenia. Kňaza nazýva „mužom Absolútna“ a do úst hrdinu knihy, mladého kňaza vkladá najkrajšie vyznanie, ktoré si máme privlastniť všetci a to s tým najúprimnejším odhodlaním: „Ja chcem prijímať život s úsmevom a so spevom, lebo som učeníkom Kazateľa Blahoslavenstiev.“ S podobnou, citlivou účasťou radí kňazovi Michalovi prostredníctvom staršieho spolubrata: „Ostaň ľudským, aby si bol viac nadprirodzeným. Buď časovým, aby si ostal večným. Umŕtvuj sa, aby si sa stal naozaj živým!“
      *
      Bratia sv. Bernarda, opúšťajúc otcovský dom, aby spolu s Bernardom vstúpili do kláštora, stretli na dvore najmladšieho brata, hrajúceho sa s deťmi. Quido, najstarší zo všetkých, objímajúc ho, povedal: „Môj brat Nivarde, ostávaj tu s Bohom. Neplač. Vidíš tento zámok a toto bohatstvo? Hľa, to je všetko tvoje!“ „Ako to – hovorí – vy vezmete pre seba nebo a mne ste nechali zem? Také delenie je nespravodlivé!“ A nebolo možné Nivarda prinútiť, aby ostal u otca. Vzali ho teda so sebou.
      *
      Istý farár v Anglicku dal zhotoviť na kostol 6 metrov dlhé neónové svetlo s nápisom: „Kristus je odpoveď.“ Domnieval sa, že keď môžu byť reklamné svetlá na reštauráciách, obchodoch, môže byť reklamné svetlo aj na kostoloch.
      Najúčinnejšou reklamou je žitie kresťanských zásad.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet