17.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Naša láska samozrejme nie je láskou pozemskou, obmedzenou. Je to láska evanjeliová, univerzálna, ako je láska nebeského Otca, ktorý zosiela dážď na dobrých aj na zlých, vrátane nepriateľov.

~Chiara Lubichová~

02.11.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť989 reakcie0
(Share 190 0)


Téma: Diabol / Lk 8, 26-27

Myšlienky... 164/2004

       „Doplavili sa do gergezského kraja, ktorý je oproti Galilei. Keď vystúpili na breh, vyšiel oproti nemu akýsi muž z mesta, posadnutý zlými duchmi“ (Lk 8, 26-27).
      Existujú démoni, zlí duchovia?
      V posolstve Ježiša Krista je toľkokrát a tak výslovne vyjadrená reč o démonoch, že by bolo celé posolstvo nezrozumiteľné, ak by niekto chcel poprieť biblickú existenciu padlých anjelov. „Písmo a Tradícia Cirkvi vidia v tejto bytosti padlého anjela, ktorý sa volá satan alebo diabol“ (KKC 391).
      Nemecký filozof Theodor Häcker (1879-1945) dáva k tejto téme na uváženie pozoruhodnú myšlienku o pochybnostiach voči démonom:
      V našom storočí i v predchádzajúcich dobách došlo k toľkým hrozným zločinom proti ľudskosti, strašným ničeniam vo vojnách a ohavnostiach v koncentračných táboroch a väzniciach, že sa filozof musí pýtať na príčinu, ktorá by to dostatočne vysvetlila. Človek nie je dostatočným vysvetlením takéhoto strašného ničenia.
      T. Häcker z toho vyvodzuje úvahu o pôsobení mocných zlých duchov, ktorí používajú aj ľudí ako nástroje zloby.
      Diabolská moc je mocou padlých anjelov, ktorým Boh dovoľuje pôsobiť v čase pozemského osvedčenia ľudskej slobody medzi dobrom a zlom. To, že Boh dopúšťa diablovo pôsobenie, je veľké tajomstvo, ale my vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (KKC 395; porov.: Rim 8, 28).

      Inšpirácie: Lk 8, 26-27
      Kartotéka: Diabol / Lk 8
20.04.2004 | Čítanosť(2079)
Téma: Diabol / Zlo
25.06.2003 | Čítanosť(988)
Téma: Diabol
12.06.2003 | Čítanosť(3236)
Lk 8, 26-39
12.06.2003 | Čítanosť(3227)
Lk 8, 16-21
12.06.2003 | Čítanosť(2558)
Lk 8, 40-56


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet