16.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Žehnať znamená položiť na niečo ruku a vyjadriť, že to rozhodne patrí svojmu Bohu. Požehnávaním priznávame, že sme Boží v šťastí i v utrpení. Kto bol požehnaný, musí požehnanie rozdávať ďalej, ba ešte viac, sám musí byť požehnaním všade, kde sa nachádza. Svet sa môže obnoviť len jedinou silou, a tou je Božie požehnanie.

~Dietrich Hoeffer ~

27.10.2004 - Miron
čítanosť1170 reakcie0
(Share 308 0)


Téma: Mt 5, 48 / Lk 9, 23 / Kol 3, 23 / 1 Sol 5, 17

Myšlienky... 148/2004

      Ľuďom zvykneme dávať rôzne prívlastky, ktoré charakterizujú ich správanie alebo charakterové črty. Niektorých veriacich nazývame „vianoční“ alebo „veľkonoční kresťania“. To preto, lebo svoj náboženský život sústreďujú iba do týchto sviatočných dní. Nie je to práve lichotivý prívlastok. Vieme, že je nesprávne a nemúdre vydeľovať pre Boha takú malú časť svojho času.
      Ak sa porovnávame s takouto skupinou veriacich, môže v nás vzniknúť určité uspokojenie s vlastným náboženským životom. Ale aj to bolo nesprávne a nemúdre. Z tohto porovnania môžeme skutočne vyjsť ako excelentní, ale to ešte neznamená, že je všetko v poriadku. Boh totiž používa inú metódu pre porovnávanie. Náš Spasiteľ nám ju prezrádza, keď hovorí: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Ak použijeme túto metódu porovnávania, výsledok pravdepodobne pre nás bude rovnako nelichotivý. Odhalí, že aj my sme v mnohých prípadoch kresťanmi na „polovičný úväzok“. Veď si spomeňme koľkokrát sme si vybrali hriech alebo zanedbali pestovanie vzťahu s Kristom alebo sme ani nehľadali Božiu vôľu pre svoj život? Koľkokrát za deň zabúdame na Ježišovo pozvanie, aby sme vzali svoj kríž a nasledovali ho (porov. Lk 9, 23)?
      Akonáhle zo svojho dňa začneme vydeľovať Bohu nejaký čas – hoc aj pomerne veľký, dávame sa na cestu neposlušnosti voči jeho slovu. Uvediem dva príklady. Svätý Pavol hovorí Solúnčanom: „Bez prestania sa modlite“ (1 Sol 5, 17). Ak zanedbávame túto výzvu, tak tým ukazujeme, že si stačíme sami. V Liste Kolosanom čítame: „Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! (Kol 3, 23). Akonáhle prestávame vnímať svoju prácu ako službu Bohu, začíname žiť pre seba.
      Nasledovať Krista znamená byť kresťanom na „plný úväzok“. Pokúsme sa preto zo svojho života odstrániť rozdeľovanie dňa na čas, ktorý venujeme Bohu a na čas, ktorý venujeme sebe.

      Inšpirácie: Mt 5, 43-48 / Lk 9, 18-27 / Kol 3, 23 / 1 Sol 5, 17
      Kartotéka: Mt 5 / Lk 9 / Kol 3 / 1 Sol 5
12.06.2003 | Čítanosť(3774)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3577)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3468)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet